Кметь Тарас Ігорович; Тарас Кметь; Кметь Т.І.; Кметь ТІ; Кметь Т.И.; Kmet, Taras I; Kmet TI; Kmet T
Кметь Тарас Ігорович; Тарас Кметь; Кметь Т.І.; Кметь ТІ; Кметь Т.И.; Kmet, Taras I; Kmet TI; Kmet T
професор кафедри гігієни та екології, Буковинський державний медичний університет
Підтверджена електронна адреса в bsmu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Корекція мелатоніном циркадіанних порушень фібринолітичної та протеолітичної активності тканин нирок
ВГ Висоцька, ВП Пішак, ТІ Кшень
Буковинський медич-//Буковинський медич-Буковинський медичний вісник 13 (4 …, 2009
52009
Гігієнічне значення комбінованої дії нітрату натрію та хлориду кадмію з урахуванням вікових особливостей та характеру метаболізму
ТІ Кметь
–Чернівці, 2006.–156 с, 2006
42006
Регионарные особенности реакции эндотелиальных клеток различных функциональных отделов коры большых полушарий крыс со стрептозотоцин-индуцированным диабетом, осложненным …
ТН Бойчук, ТИ Кметь
Вестник Казахского Национального медицинского университета, 2013
32013
Алгоритм діагностики остеопорозу у жінок в постменопаузальному періоді із цукровим діабетом 2 типу та оцінка прогнозу ризику переломів
МЛ Кирилюк
Інформаційний лист/МЛ Кирилюк, ЛВ Щекатурова, ОЕ Третяк–Київ …, 2016
22016
Реакція клітин кори лобової частки великих півкуль головного мозку щурів на ішемічно-реперфузійне пошкодження
ТІ Кметь
Буковинський медичний вісник, 70-73, 2013
22013
Формирование здорового образа жизни у будущих медиков при изучении наркотических анальгетиков
ОГ Кметь, НД Филипец, ТИ Кметь
Матер. VII Междунар. науч.-практ. интернет-конф.“Состояние здоровья …, 2016
12016
Влияние острого нарушения кровообращения в бассейне сонных артерий на содержание белка р53+ в нервных и глиальных клетках коры теменной доли больших полушарий головного мозга …
ТИ Кметь
Вестник Казахского Национального медицинского университета, 2015
12015
Чутливість нервових та гліальних клітин тім'яної частки кори великих півкуль до неповної глобальної ішемії-реперфузії головного мозку
ТІ Кметь
Клінічна та експериментальна патологія, 54-57, 2014
12014
ВПЛИВ ПІРАЦЕТАМУ НА СТАН ФЕРМЕНТІВ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ ПЕЧІНКИ ЗА УМОВ ГОСТРОЇ ГІПОКСІЇ
ОГ Кметь, НД Філіпець, ТІ Кметь
Буковинський медичний вісник 12 (3), 2008
12008
Гігієнічне значення типу ацетилювання як біомаркера схильності до шкідливого впливу нітрату натрію та хлориду кадмію у тварин різних вікових груп/Л. Власик, Т. Кметь, О. Кметь
ЛІ Власик
Клін. та експерим. патол 5 (4), 14-17, 2006
12006
Особливості стану прооксидантно-антиоксидантної системи печінки старих щурів з різним типом ацетилювання за умов гострої нітратно-кадмієвої інтоксикації
ТІ Кметь, ЛІ Власик
Актуальні проблеми транспортної медицини, 2005
12005
Експериментальне моделювання цукрового діабету 2 типу
ОГ Кметь, НД Філіпець, ІС Давиденко, ТІ Кметь
Клінічна та експериментальна патологія, 59-64, 2019
2019
Роль дисципліни Гігієна та екологія в системі вищої медичної освіти і формуванні профілактичного мислення лікаря-стоматолога
ТІ Кметь
Одеський медичний журнал, 17-21, 2019
2019
Єдине здоров’я та проблеми харчування уКраЇни
МГ Проданчук, ЛІ Власик, ГІ Петрашенко, АП Герілович, ТС Грузева
2019
Гігієнічне значення фенотипу ацетилювання як ендогенного маркера схильності до шкідливого впливу ксенобіотиків
TI Kmet
Буковинський медичний вісник 22 (3 (87)), 137-142, 2018
2018
Анонімне анкетування студентів як один із інструментів удосконалення лекційного процесу у закладі вищої освіти (Проблеми вищої медичної освіти)
ТІ Кметь
Буковинський медичний вісник, 163-167, 2018
2018
Сучасні підходи щодо якісної підготовки студентів-стоматологів до складання фармакології на ліцензійному інтегрованому іспиті Крок 1
ОГ Кметь, НД Філіпець, ІГ Кишкан, ТІ Кметь, ВГ Шинкарюк
Клінічна та експериментальна патологія, 148-150, 2018
2018
Вплив двобічної каротидної ішемії-реперфузії на площу нейроцитів різних часток півкуль головного мозку на тлі експериментального цукрового діабету в самців-щурів
ТМ Бойчук, ТІ Кметь
Клінічна та експериментальна патологія, 12-12, 2017
2017
ЗМІНИ МОРФОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ BCL-2+ НЕРВОВИХ І ГЛІАЛЬНИХ КЛІТИН КОРИ ЛОБОВОЇ ЧАСТКИ ПІВКУЛЬ ГОЛОВНОГО МОЗКУ САМЦІВ-ЩУРІВ ЧЕРЕЗ УСКЛАДНЕННЯ СТРЕПТОЗОТОЦИНІНДУКОВАНОГО …
ТІ Кметь
2016
Morphometric changes in Bcl-2+-cells of the parietal lobe cortex induced by incomplete global cerebral ischemia-reperfusion in male rats with streptozotocin-induced diabetes …
TM Boychuk, TI Kmet, OG Kmet
Morphologia 10 (3), 63-6, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20