Ірина Бізюк
Ірина Бізюк
УкрДУЗТ
Подтвержден адрес электронной почты в домене kart.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Метод гілок і меж у календарному плануванні вантажно-вивантажувальних робіт
ВС Меркулов, ІГ Бізюк
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2015
22015
Результати моделювання процесу розгону трактора Fendt 939 Vario
ВБ Самородов, АІ Бондаренко
Технологічний аудит та резерви виробництва, 5-10, 2013
22013
Архітектура ПЕОМ
ВС Меркулов, ІГ Бізюк, ОВ Чаленко
12015
Структура моделі автоматизованої системи оперативного планування вантажно-розвантажувальних робіт в регіоні дороги
ІГ Бізюк, ВС Меркулов
Збірник наукових праць УкрДАЗТ, с.9-12, 2014
1*2014
Комп'ютерна техніка та програмування
ОЄ Пєнкіна, ІГ Бізюк, ВГ Пчолін, ОВ Казанко
УкрДУЗТ, 2020
2020
Інформаційні системи і технології
ІГ Бізюк
УкрДУЗТ, 2020
2020
Обчислювальна техніка та програмування
ВС Меркулов, ІГ Бізюк, ОВ Казанко, ВГ Пчолін
УкрДУЗТ, 2020
2020
Основи програмування інженерно-технічних розрахунків алгоритмічною мовою високого рівня: введення до VBSCRIPT
СЄ Бантюков, ВГ Пчолін, ІГ Бізюк, РО Яровий, ОВ Казанко
2020
Математичні моделі на ЕОМ
ВС Меркулов, СЄ Бантюков, ІГ Бізюк
2019
Основи об’єктно-орієнтованого програмування
СЄ Бантюков, РО Яровий, ВС Меркулов, ІГ Бізюк, СО Бантюкова
2018
СИСТЕМНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ: СИТУАЦИОННО-ЭВРИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛИ
ВС Меркулов, ІГ Бізюк
Электронный инновационный вестник, 6-9, 2018
2018
Основи алгоритмізації та програмування базових обчислювальних процесів
СС Бантюков, ВС Меркулов, ІГ Бізюк, ОВ Чаленко
2018
Аналітичний опис ситуаційно-евристичного методу побудови моделі автоматизованої системи планування вантаження-вивантаження
ІЕ Мартинов, ВС Меркулов, ІГ Бізюк, РВ Петрова
Київ: ДУІТ, 2018
2018
Архітектура комп'ютерів та периферійні пристрої
СЄ Бантюков, ОВ Чаленко, ВС Меркулов, ІГ Бізюк, СО Бантюкова, ...
УкрДУЗТ, 2018
2018
Автоматизація процесу формування штатного розкладу в регіоні залізниці
ІЕ Мартинов, ВС Меркулов, ІГ Бізюк, РВ Петрова
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2018
2018
Автоматизація проектно-конструкторської діяльності у вагонобудуванні та вагонному господарстві
ВС Блиндюк, ІЕ Мартинов, ВС Меркулов, ІГ Бізюк, ТМ Морозова
УкрДУЗТ, 2016
2016
Системно-аналітичний опис автоматизованої системи планування вантаження-вивантаження: структура та функціональна наповненість (Частина 1)
ВС Меркулов, ІГ Бізюк, ИГ Бизюк
УкрДУЗТ, 2016
2016
Системи табличної обробки даних: методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни" Інформаційні системи та технології"
ОЄ Пєнкіна, ІГ Бізюк
2015
Формалізація моделі документообігу при плануванні навантаження-вивантаження
ВС Меркулов, ІГ Бізюк
Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, 6-7, 2014
2014
Методи управління розподіленими базами даних
ОВ Чаленко, ВС Меркулов
Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, 7-8, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20