Ірина Бізюк
Ірина Бізюк
УкрДУЗТ
Подтвержден адрес электронной почты в домене kart.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Результати моделювання процесу розгону трактора Fendt 939 Vario
ВБ Самородов, АІ Бондаренко
Технологічний аудит та резерви виробництва, 5-10, 2013
22013
Метод гілок і меж у календарному плануванні вантажно-вивантажувальних робіт
ВС Меркулов, ІГ Бізюк
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2015
12015
Структура моделі автоматизованої системи оперативного планування вантажно-розвантажувальних робіт в регіоні дороги
ІГ Бізюк, ВС Меркулов
Збірник наукових праць УкрДАЗТ, с.9-12, 2014
1*2014
Основи алгоритмізації та програмування базових обчислювальних процесів
СС Бантюков, ВС Меркулов, ІГ Бізюк, ОВ Чаленко
2018
Аналітичний опис ситуаційно-евристичного методу побудови моделі автоматизованої системи планування вантаження-вивантаження
ІЕ Мартинов, ВС Меркулов, ІГ Бізюк, РВ Петрова
Київ: ДУІТ, 2018
2018
Архітектура комп'ютерів та периферійні пристрої
СЄ Бантюков, ОВ Чаленко, ВС Меркулов, ІГ Бізюк, СО Бантюкова, ...
УкрДУЗТ, 2018
2018
Автоматизація процесу формування штатного розкладу в регіоні залізниці
ІЕ Мартинов, ВС Меркулов, ІГ Бізюк, РВ Петрова
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2018
2018
Системно-аналітичний опис автоматизованої системи планування вантаження-вивантаження: структура та функціональна наповненість (Частина 1)
ВС Меркулов, ІГ Бізюк, ИГ Бизюк
УкрДУЗТ, 2016
2016
Системи табличної обробки даних: методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни" Інформаційні системи та технології"
ОЄ Пєнкіна, ІГ Бізюк
2015
Формалізація моделі документообігу при плануванні навантаження-вивантаження
ВС Меркулов, ІГ Бізюк
Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, 6-7, 2014
2014
Методи управління розподіленими базами даних
ОВ Чаленко, ВС Меркулов
Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, 7-8, 2014
2014
Оптимізаційна задача вибору комплексу поліграфічного захисту
АВ Бізюк, ІГ Бізюк
НТУ" ХПІ", 2013
2013
Модель організаційного механізму розподілу ресурсів вагоноремонтних підприємств
ІГ Бізюк, ВС Меркулов
Збірник наукових праць УкрДАЗТ, с.220-225, 2013
2013
Вимоги до стандартизації процедури тестування за допомогою електронних систем
АВ Бізюк, ІГ Бізюк
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналiз …, 2008
2008
Бауліна ГС, Богомазова ГЄ, Скубяк АВ Визначення ефективності використання швидкісних перевезень на мережі залізниць 5 Крячко КВ, Дев’ятко АВ, Маруєва ЯВ, Сотников ВВ, Манафов …
ВМ Прохоров, ЮА Рябушка, ГО Прохорченко, РІ Семененко, ...
ЗМ ІС Т Залізничний транспорт (273)
ПВ Ковтун, ТА Дубровская, ОС Крашенінін, ОВ Клименко, СС Яковлев, ...
Експлуатація залізниць
ОВ Лаврухін, ВС Меркулов, ІГ Бізюк, ОС Крашенінін, ОБ Бабанін, ...
Евланов МВ, Неумывакина ОЕ, Карамышева АЮ Анализ возможностей
РВ Конкин, ОВ Лаврухін, АВ Никитина, ГЯ Мозолевич, АВ Воргуль, ...
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–18