Mykola Ivashchenko; Іващенко Микола Володимирович (ORCID: 0000-0002-7006-5999)
Mykola Ivashchenko; Іващенко Микола Володимирович (ORCID: 0000-0002-7006-5999)
Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University
Підтверджена електронна адреса в sm.ukrtel.net - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формування готовності студентів вищих педагогічних навчальних закладів до діяльності тьютора
МВ ІВАЩЕНКО
ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, 2011
252011
SWOT-аналіз процесу впровадження змішаного навчання в закладах вищої освіти
M Ivashchenko, T Bykova
Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО …, 2018
62018
Особливості реалізації технології тьюторської діяльності
МВ Іващенко
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2009
5*2009
Blended learning in the context of digitalization
TB Bykova, MV Ivashchenko, DA Kassim, VI Kovalchuk
CEUR Workshop Proceedings (2020, in press), 2020
42020
Особенности подготовки педагогических работников для учреждений профессионального образования с использованием дистанционной формы обучения
Н.В. Иващенко, А.В. Игнатенко, С.В. Осадчий
Молодой ученый, 483-486, 2014
42014
Особливості реалізації тьюторського супроводу обдарованої особистості
МВ Іващенко
Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний …, 2009
42009
Порівняльно-педагогічний аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду впровадження змішаного навчання в освітній процес
ТБ Бикова, МВ Іващенко
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», 2019
32019
Особливості використання елементів змішаного навчання в процесі викладання навчальних дисциплін у закладах вищої освіти
МВ Іващенко, ТБ Бикова
Физико-математическое образование, 2018
32018
Мультимедійні засоби формування компетентності майбутнього тьютора
МВ Іващенко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2009
32009
Особливості реалізації міжкомпонентних взаємодій у процесі використання елементів дистанційного навчання
Т Бикова, М Іващенко
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені …, 2018
22018
Організація і управління у сфері дистанційного навчання: методичні рекомендації з курсу "Дистанційна освіта в навчальному процесі"
МВ Іващенко
Суми: СВС Панасенко І.М., 2014
22014
METHODOLOGICAL AND THEORETICAL FEATURES OF MASTERING NEW TECHNOLOGIES OF SEWING MANUFACTURE BY FUTURE MASTERS OF INDUSTRIAL TRAINING
T Bykova, M Ivashchenko
Professional Education: Methodology, Theory and Technologies, 54-71, 2017
1*2017
РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ УЯВИ УЧНІВ У КОНТЕКСТІ STEM-ОСВІТИ
СО Доценко, МВ Іващенко, ЩО О.
Materiály XIII Mezinárodní vĕdecko - praktická konference «Nastolení moderní …, 2017
12017
Стратегія адаптованого використання дистанційних курсів-ресурсів у процесі запровадження змішаного навчання
ТБ Бикова, МВ Іващенко
Професійна освіта: методологія, теорія та технології, 21-39, 2017
12017
THE PECULIARITIES OF HIGH EDUCATIONAL INSTITUTION TEACHER’S MANAGEMENT CULTURE IN THE PEDAGOGICAL ACTIVITIES PROCESS
M Ivashchenko, S Osadchii
Professional Education: Methodology, Theory and Technologies, 51-60, 2016
1*2016
Особливості підвищення ІКТ-компетентності студентів педагогічних вищих навчальних закладів засобами веб-технологій
МВ Іващенко, ТБ Бикова
Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного …, 2016
12016
Підготовка педагогічних працівників для закладів професійної освіти дистанційно
М Іващенко, Т Бикова
Науковий вісник Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту …, 2014
12014
Особливості проектування методичної підготовки вчителя інформатики як тьютора в дистанційному навчанні
МВ Іващенко
Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія, 13-18, 2013
12013
Comparative and pedagogical analysis of domestic and foreign experience of implementation of blended learning in educational process
M Ivashchenko, T Bykova
Problems of Education, 208-223, 2019
2019
Особливості прийняття рішень щодо впровадження змішаного навчання як інновації в закладах вищої освіти
Т Бикова, М Іващенко
Перша міжнародна науково-практична конференція «Змішане навчання - інновація …, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20