Gordiienko Iuliia | Гордієнко Юлія Анатоліївна | Гордиенко Юлия Анатольевна
Gordiienko Iuliia | Гордієнко Юлія Анатоліївна | Гордиенко Юлия Анатольевна
старший науковий співробітник, Дніпропетровська медична академія
Verified email at dma.dp.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Activity of trypsin-like enzymes and gelatinases in rats with doxorubicin cardiomyopathy
IА Gordiienko, YV Babets, АО Kulinich, АІ Shevtsova, GО Ushakova
Ukr. Biochem. J. 86 (6), 139-146, 2014
72014
Роль інгібіторів циклооксигеназ та антиоксидантів у збереженні гомеостазу екстраклітинного матриксу серця
АІ Шевцова, ЮА Гордієнко
Вісник Львівського університету. Серія біологічна, 240-244, 2016
12016
Влияние корвитина и гумилида на физиологические и биохимические показатели у крыс с доксорубіцин-индуцированной кардиопатией
АИ Шевцова, ЛМ Степченко, ЮА Гордиенко, МВ Коваленко, ...
"Актуальные проблемы медицины" Гомель 4, 205-208, 2014
12014
Вплив корвітину на активність протеолітичних ферментів у щурів з антрацикліновою кардіопатією
ЮА Гордієнко, АО Кулініч, ОЕ Шаульська, АІ Шевцова
Вчені записки Таврійського університету ім. В. І. Вернадського, серія …, 2012
12012
Желатинази А і В при онкогематологічних захворюваннях
ЮА Гордієнко, АІ Шевцова, ТП Ніколаєнко-Камишова
Онкологія, 2011
12011
Зміни активності желатиназ у щурів з антрацикліновою кардіопатією при застосуванні нестероїдних протизапальних засобів та кверцетину
ЮА Гордієнко, ЄА Чернов, ВЙ Мамчур, ОА Коваль, ВЮ Кротова, ...
Біологічні студії 4 (3), 23-30, 2010
12010
Impact of corvitin and alpha-ketoglutarate on heart morphology, expression and activity of matrix metalloproteinases 2/9 in the heart of rats with doxorubicin-induced …
I Gordiienko, O Poslavska, A Shevtsova
Regulatory Mechanisms in Biosystems 10 (4), 372-381, 2020
2020
Спосіб контролю прогресування ідіопатичного легеневого фіброзу за допомогою визначення рівня матриксних металопротеїназ
ВВ Родіонова, ОВ Карасьова, ОЕ Бех, ЮА Гордієнко
Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров'я 89, 2020
2020
Clinical and biochemical assessment of the severity of pneumosclerosis of different origin
V Rodionova, O Karasova, A Shevtsova, I Gordiienko, O Bekh
Znanstvena misel 45, 56-61, 2020
2020
Вільна ДНК у плазмі крові за норми та при патологічних станах
ЮА Гордієнко, АІ Шевцова
Лабораторна діагностика 82 (1), 3-14, 2019
2019
Утворення та роль циркулюючої ДНК при серцево-судинних захворюваннях
СА Дімітров, АІ Шевцова, ЮА Гордієнко
XХI Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Людина і Космос», 10 …, 2019
2019
Рецензія на підручник "Функціональна біохімія" НО Сибірна, ГЯ Гачкова, ІВ Бродяк, КА Сибірна, МР Хохла, МВ Сабадашка, за редакцією проф. НО Сибірної. - Львів: ЛНУ імені Івана …
АІ Шевцова, ЮА Гордієнко
Медичні перспективи 23 (4), 2018
2018
Роль свободной ДНК при сердечно-сосудистых заболеваниях
ЮА Гордиенко, АИ Шевцова
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 60-ЛЕТИЮ ГРОДНЕНСКОГО …, 2018
2018
Cell-free DNA and polyphosphates as additional markers of coagulation status
IA Gordiienko, AS Skoromna, OA Koval, GB Peleshenko, AI Shevtsova
2017
Визначення вільної ДНК та поліфосфатів у хворих на гострий інфаркт міокарда: методологія та перспективи
Ю Гордієнко, А Скоромна, О Коваль, Ю Кот, А Шевцова
2017
Поліфосфати та гемостаз
АА Егреші, ДВ Філіппова, ЮА Гордієнко
«ФІЗІОЛОГІЯ – МЕДИЦИНІ, ФАРМАЦІЇ ТА ПЕДАГОГІЦІ: АКТУЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА …, 2017
2017
Polyphosphates as a marker of hemostasis
D Filippova, A Egreshi, I Gordiienko
"Modern aspects of biochemistry and cell biology", Dnipro, Ukraine, 192-193, 2017
2017
Роль інгібіторів циклооксигеназ і антиоксидантів у збереженні гомеостазу екстраклітинного матриксу серця
A Shevtsova, I Gordiienko
Вісник Львівського університету. Серія біологічна, 240-244, 2016
2016
Зміни протеазно-інгібіторного балансу при онкогематологічних захворюваннях
ЮА Гордієнко, ОЕ Шаульська, ЛМ Дяченко, ТП Ніколаєнко-Камишова, ...
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Біологія. Медицина, 63-67, 2015
2015
Активність антиоксидантної системи та протеолізу у щурів з ішемією міокарда
В Паронік, О Шаульська, Л Дяченко, Ю Гордієнко
XI МIЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦIЯ СТУДЕНТIВ I АСПIРАНТIВ МОЛОДЬ I ПОСТУП …, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20