Pyts Taras / Пиц Тарас Богданович
Pyts Taras / Пиц Тарас Богданович
Ivan Franko National University of Lviv, Львівський національний університет імені Івана Франка
Подтвержден адрес электронной почты в домене lnu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Німецькомовні лексичні запозичення у південно-західних говорах України. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
ВМ Лопушанський, ТБ Пиц
Дрогобич: Посвіт, 2011
162011
Німецькомовні лексичні запозичення у говорах Західної України: навчальний посібник [для студ. ІІІ–ІV к. ф ту романо германської філол.]
ВМ Лопушанський, ТБ Пиц
Дрогобич: Видавнича фірма “Відродження, 2000
122000
Східнонімецькі назви ремісників та їхнє поширення у польській, білоруській і українській мовах XIV–XVII ст
ТБ Пиц
Ін-т мовознавства НАН України/Пиц Тарас Богданович, 2008
92008
До історії дослідження німецьких запозичених слів в українській мові
Т Пиц
Українська мова, 84-99, 2013
42013
До проблеми адаптації німецьких слів південно-західними говорами української мови
ТБ Пиц
ВІСНИК Житомирського державногодержавного університету імені Івана Франка …, 2011
42011
Територіальні й часові нашарування запозиченої з німецької мови лексики в південно-західних говорах України
ТБ Пиц
Лінгвістика.–Луганськ: ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка, 250-257, 2010
32010
До проблеми посередництва польської мови у запозиченні німецьких слів українською мовою
ТБ Пиц
Наукові записки. Сер.: Філологічна.–Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка …, 2013
22013
Deutsche lexikalische Entlehnungen im Bojkischen
PT Lopuschanskyj W.
Транскультурні студії австрійсько-українських літературних, культурних та …, 2012
2*2012
Посередництво німецької мови у запозиченні іншомовних лексем південно-західними говорами української мови
ТБ Пиц
Сучасні дослідження з іноземної філології, 374-379, 2011
22011
ПРО НІМЕЦЬКЕ ПОХОДЖЕННЯ РЕМІСНИЧИХ НАЗВ ŚLOSARZ, ŚLÓSARZ, ŚLUSARZ, СЛЮСАР, СЛЕСАРЬ У СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВАХ_
ТБ Пиц
22007
Походження ремісничих назв бо∂ нар, бон∂ ар та bednarz у слов'янських мовах
Т Пиц
Wiener Slavistisches Jahrbuch, 135-146, 2006
22006
Німецька назва людвисара у дзеркалі польських, українських і білоруських пам'яток
ТБ Пиц
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка 1, 106-110, 2019
12019
Deutsche Bezeichnungen für Bauarbeiter im Spiegel polnischer, ukrainischer und weißrussischer Denkmäler des 14.-17. Jahrhunderts
T Pyts
Germanoslavica 27 (1), 18-57, 2016
12016
Німецькі лексичні запозичення у бойківському говорі: кількісний, тематичний і соціолінгвістичний аспект
ВМ Лопушанський, ТБ Пиц
Мовні і концептуальні картини світу, 385-399, 2013
12013
Дослідження німецьких лексичних запозичень в українській мові у німецькомовних країнах
Т Пиц
Актуальні питання гуманітарних наук, 274-280, 2012
12012
ШЛЯХИ ПРОНИКНЕННЯ НІМЕЦЬКОМОВНИХ ЛЕКСИЧНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ У ПІВДЕННО-ЗАХІДНІ ГОВОРИ УКРАЇНИ
Т Пиц
Матеріал V конгресу Міжнародної асоціації україністів. Мовознавство: Зб …, 2003
12003
НАЗВИ РЕМІСНИКІВ ТЕКСТИЛЬНОГО РЕМЕСЛА У СХІДНИХ НІМЕЦЬКИХ ДІАЛЕКТАХ XIV–XVIІ СТОЛІТЬ
Т Пиц
EDITORIAL BOARD, 205, 2021
2021
СІЛЕЗЬКІ НАЗВИ ТЕКСТИЛЬНИКІВ XIV–XVIІ СТОЛІТЬ
ПТ Б.
Львівський філологічний часопис, 181-186, 2021
2021
Slawische Personennamen und deutsche Dialekte als wichtige Hilfsquellen für die Rekonstruktion der deutsch-slawischen Sprachkontakte (am Beispiel der Bezeichnung für Kannengiesser)
T Pyts
Deutsch in Mittel-, Ost- und Südosteuropa. DiMOS-Füllhorn Nr. 5: Tagungsband …, 2021
2021
НІМЕЦЬКI НАЗВИ РЕМІСНИКІВ SCHLEIFER І NAGLER У ПОЛЬСЬКІЙ МОВІ
ТБ Пиц
ГО «Європейська наукова платформа», 2021 ISBN 978-617-7991-13-6© ГО …, 2021
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20