Taras Pyts / Тарас Пиц
Taras Pyts / Тарас Пиц
ЛНУ ім. І. Франка, факультет іноземних мов, кафедра німецької філології
Підтверджена електронна адреса в lnu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Німецькомовні лексичні запозичення у південно-західних говорах України. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
ВМ Лопушанський, ТБ Пиц
Дрогобич: Посвіт, 2011
152011
Німецькомовні лексичні запозичення у говорах Західної України: навчальний посібник [для студ. ІІІ–ІV к. ф ту романо германської філол.]
ВМ Лопушанський, ТБ Пиц
Дрогобич: Видавнича фірма “Відродження, 2000
112000
Східнонімецькі назви ремісників та їхнє поширення у польській, білоруській і українській мовах XIV–XVII ст
ТБ Пиц
Ін-т мовознавства НАН України/Пиц Тарас Богданович, 2008
82008
До історії дослідження німецьких запозичених слів в українській мові
Т Пиц
Українська мова, 84-99, 2013
42013
До проблеми адаптації німецьких слів південно-західними говорами української мови
ТБ Пиц
ВІСНИК Житомирського державногодержавного університету імені Івана Франка …, 2011
32011
Територіальні й часові нашарування запозиченої з німецької мови лексики в південно-західних говорах України
ТБ Пиц
Лінгвістика.–Луганськ: ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка, 250-257, 2010
32010
Deutsche lexikalische Entlehnungen im Bojkischen
PT Lopuschanskyj W.
Транскультурні студії австрійсько-українських літературних, культурних та …, 2012
2*2012
Посередництво німецької мови у запозиченні іншомовних лексем південно-західними говорами української мови
ТБ Пиц
Сучасні дослідження з іноземної філології, 374-379, 2011
22011
ПРО НІМЕЦЬКЕ ПОХОДЖЕННЯ РЕМІСНИЧИХ НАЗВ ŚLOSARZ, ŚLÓSARZ, ŚLUSARZ, СЛЮСАР, СЛЕСАРЬ У СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВАХ_
ТБ Пиц
22007
Походження ремісничих назв бо∂ нар, бон∂ ар та bednarz у слов'янських мовах
Т Пиц
Wiener Slavistisches Jahrbuch, 135-146, 2006
22006
Німецькі лексичні запозичення у бойківському говорі: кількісний, тематичний і соціолінгвістичний аспект
ВМ Лопушанський, ТБ Пиц
Мовні і концептуальні картини світу, 385-399, 2013
12013
Дослідження німецьких лексичних запозичень в українській мові у німецькомовних країнах
Т Пиц
Актуальні питання гуманітарних наук, 274-280, 2012
12012
Німецька назва людвисара у дзеркалі польських, українських і білоруських пам'яток
ТБ Пиц
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка 1, 106-110, 2019
2019
ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГІЧНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПТУ RIRE (СМІХ) У ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ
OO PAVLYUK
New Philology, 76-81, 2018
2018
Німецька назва конвісара у дзеркалі польських, українських та білоруських пам’яток.
ПТ Б.
Мовознавство, С. 49−58., 2018
2018
Deutsche Bezeichnungen für Ziegelmacher und ihre Varianten als polnische und ostslawische Handwerkerbezeichnungen und Handwerkernamen
T Pyts
Komparatistische Forschungen zu österreichisch-ukrainischen Literatur …, 2017
2017
Deutsche Bezeichnungen für Bauarbeiter im Spiegel polnischer, ukrainischer und weißrussischer Denkmäler des 14.-17. Jahrhunderts
T Pyts
Germanoslavica 27 (1), 18-57, 2016
2016
Німецькі назви ремісників друкарського ремесла у польській та східнослов’янських мовах
P Taras
Slavia-časopis pro slovanskou filologii 84 (4), 409-415, 2015
2015
Німецькі запозичення в українській мові: дослідження від професора Шаровольського до сьогодення
ПТ Б.
Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. Teoretyczne i praktyczne aspekty …, 2015
2015
Німецькі назви ремісників друкарського ремесла у польській та східнослов’янських мовах
П Т.
Slavia 84 (2), 409-415, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20