Подписаться
Коваленко Олена Олександрівна
Коваленко Олена Олександрівна
професор, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Подтвержден адрес электронной почты в домене hnpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Правові проблеми свободи волі сторін при укладанні, зміні та припиненні трудового договору
ОО Коваленко
автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня д.ю.н., 2015
292015
Правові проблеми свободи волі сторін при укладанні, зміні та припиненні трудового договору
ОО Коваленко
ХНПУ ім.Г.С.Сковороди, 2015
292015
Свобода волі працівника і роботодавця та її вплив на укладання, зміну та припинення трудового договору
О Коваленко
182015
Обчислювальні АЦП і ЦАП, що самокалібруються, для систем цифрового обробляння аналогових сигналів
ОД Азаров, ОО Коваленко, АД Азаров, ЕА Коваленко
ВНТУ, 2006
172006
Тhe algorithm of analysis of agricultural risks under influence of incomplete information about their parameters
LO Lomovskykh, OV Mandych, OO Kovalenko, K N. A., O A.
Financial and credit activity: problems of theory and practice, 112-120, 2019
142019
Заборона необґрунтованої відмови у прийнятті на роботу: проблеми співвідношення юридичних гарантій реалізації прав потенційних сторін трудового договору
ОО Коваленко
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету …, 2011
112011
Особливості правового регулювання праці молоді
ОО Коваленко
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, 2006
72006
автореферат Особливості правового регулювання праці молоді
ОО Коваленко
ступ. канд. юрид. наук: спец. 12.00. 05/ОО Коваленко.–Київ, 2006.–19 с, 2005
72005
Актуальні проблеми сучасного розуміння права на працю
ОО Коваленко
Науковий збірник Хмельницького університету управління і права …, 2016
52016
Воля як філософсько-правова категорія
ОО Коваленко
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету …, 2013
42013
Молодь і кар’єра: юридичний аспект проблеми
ОО Коваленко
Збірник наукових праць ХНПУ ім.. Г.С.Сковороди Право, 33-36, 2005
42005
Молодь як суб’єкт правових відносин
ОО Коваленко
Збірник наукових праць ХНПУ ім.. Г.С.Сковороди Право, 2004
42004
Щодо реалізації права на працю неповнолітніми
ОО Коваленко
Збірник наукових праць: Актуальні проблеми державного управління, 129-132, 2002
42002
Environmental Problem of Dirt Accumulation in Ukraine and its Impact on Labor Relations in the Sphere of Protection of Labor
G Chanysheva, R Shabanov, Y Kovalenko
Ekoloji, 6001-6005, 2019
32019
Дискримінація чи єдність та диференціація правового регулювання трудових відносин: що нівелюється МОЗ на шляху досягнення гендерної рівності в Україні
О Коваленко, Р Шабанов
Підприємництво, господарство і право, 128-135, 2018
32018
Гарантии прав сторон трудовых отношений в условиях борьбы с распространением инфекции COVID-19 в Украине и угроза цивилистической экспансиии в трудовом праве
ЕА Коваленко
Трудовое и социальное право, 30-34, 2020
22020
Міжнародні правові норми, що визначають право на працю, як важливий елемент розвитку України як соціальної та правової держави
ОО Коваленко
Сборник международной научно-практической Интернет-конференции Международное …, 2015
22015
Окремі проблеми співвідношення волі сторін трудового договору при застосуванні строку попередження у ст. 38 КЗпп України
ОО Коваленко
Збірник наукових праць Харківського національного університету ім. Г.С …, 2014
22014
Філософсько-правовий аспект волі як чинника, що обумовлює поведінку суб’єкта трудового права
ОО Коваленко
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету …, 2011
22011
Щодо співвідношення волі та волевиявлення сторін при припиненні трудового договору за взаємною угодою (п.1 ст.36 КЗпП)
ОО Коваленко
Збірник наукових праць Харківського національного університету ім. Г.С …, 2008
22008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20