Коваленко Олена Олександрівна
Коваленко Олена Олександрівна
професор, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Підтверджена електронна адреса в hnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Правові проблеми свободи волі сторін при укладанні, зміні та припиненні трудового договору
ОО Коваленко
автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня д.ю.н., 2015
142015
Правові проблеми свободи волі сторін при укладанні, зміні та припиненні трудового договору
ОО Коваленко
ХНПУ ім.Г.С.Сковороди, 2015
142015
Свобода волі працівника і роботодавця та її вплив на укладання, зміну та припинення трудового договору
О Коваленко
92015
Заборона необґрунтованої відмови у прийнятті на роботу: проблеми співвідношення юридичних гарантій реалізації прав потенційних сторін трудового договору
ОО Коваленко
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету …, 2011
82011
Особливості правового регулювання праці молоді
ОО Коваленко
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, 2006
82006
автореферат Особливості правового регулювання праці молоді
ОО Коваленко
ступ. канд. юрид. наук: спец. 12.00. 05/ОО Коваленко.–Київ, 2006.–19 с, 2005
82005
Молодь і кар’єра: юридичний аспект проблеми
ОО Коваленко
Збірник наукових праць ХНПУ ім.. Г.С.Сковороди Право, 33-36, 2005
42005
Молодь як суб’єкт правових відносин
ОО Коваленко
Збірник наукових праць ХНПУ ім.. Г.С.Сковороди Право, 2004
42004
Щодо реалізації права на працю неповнолітніми
ОО Коваленко
Збірник наукових праць: Актуальні проблеми державного управління, 129-132, 2002
42002
Тhe algorithm of analysis of agricultural risks under influence of incomplete information about their parameters
LO Lomovskykh, OV Mandych, OO Kovalenko, K N. A., O A.
Financial and credit activity: problems of theory and practice, 112-120, 2019
32019
Воля як філософсько-правова категорія
ОО Коваленко
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету …, 2013
32013
Актуальні проблеми сучасного розуміння права на працю
ОО Коваленко
Науковий збірник Хмельницького університету управління і права …, 2016
22016
Правове регулювання робочого часу неповнолітніх: сучасний стан та перспективи розвитку
ОО Коваленко
Право і безпека, 124-126, 2007
22007
Особливості звільнення молодих працівників з першого місця роботи
ОО Коваленко
Збірник наукових праць: Актуальні проблеми державного управління, 154-158, 2004
22004
Философско-правовые аспекты свободы воли в определении права на труд в Украине
ОО Коваленко
Закон и жизнь [Legea si Viata]: Международный научно-практический правовой …, 2014
1*2014
Современные тенденции развития трудового права Украины
ОО Коваленко
Трудовое право в России и за рубежом, 53-55, 2013
12013
Юридичні гарантії реалізації права на працю, що надаються вагітним жінкам в Україні та Росії: порівняльно-правовий аспект
ОО Коваленко
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету …, 2012
12012
Філософсько-правовий аспект волі як чинника, що обумовлює поведінку суб’єкта трудового права
ОО Коваленко
зб. наук. пр.—Вип 17, 53-55, 2011
12011
Окремі питання співвідношення інтересів сторін при розірванні трудового договору з ініціативи працівника
ОО Коваленко
Вісник Харківського національного університету ім. В.М. Каразіна. Сер. Право …, 2008
1*2008
Баланс інтересів як концептуальна засада побудови нового Трудового кодексу України
ОО Коваленко
Трудове право України: сучасний стан та перспективи: матеріали науково …, 2008
1*2008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20