Олена Андренко (ORCID:0000-0003-1414-5916)
Олена Андренко (ORCID:0000-0003-1414-5916)
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Підтверджена електронна адреса в kname.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інтегральна оцінка соціальної напруженості регіонів
О Андренко, С Мордовцев
Соціально-економічні проблеми і держава, 161-168, 2015
92015
Методика атрибутивного выборочного исследования в аудите
ЕА Андренко, СМ Мордовцев
Бізнес Інформ, 200-203, 2013
92013
Конспект лекцій з дисципліни" Організація і методика аудиту"(для студентів 5 курсу заочної форми навчання, галузь знань-0305" Економіка та підприємництво" напряму підготовки 6 …
ОА Андренко
72012
Використання моделі інтегрального індикатора для оцінки рівня соціальної напруженості адміністративного району
ЕА Андренко, АС Мордовцев
Вісник національного технічного університету «ХПІ», 3-8, 2011
62011
Прогнозирование инвестиционных рисков в условиях неопределённости
ЕА Андренко, АС Мордовцев, СМ Мордовцев
Бизнес Информ, 2017
52017
Интегральная оценка уровня социально-экономического развития муниципальных образований на примере Харьковского региона
ЕА Андренко
Коммунальное хозяйство городов, 68-75, 2008
52008
Соціальна напруженість як вид загрози соціально-економічній безпеці регіону
ОА Андренко
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2015
42015
Напрями удосконалення моніторингу соціально-економічного розвитку адміністративного району.
ОА Андренко
Харківська національна академія міського господарства, 2010
32010
Механізм формування облікової політики банків
ОА Андренко, ОС Мордовцев
Комунальне господарство міст. Серія: Економічні науки, 57-62, 2017
22017
Оцінка рівня та якості життя населення як передумова формування стратегічного бачення соціально-економічного розвитку регіону
АВ Ковалевська, ОГ Балог, ОА Андренко
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія …, 2014
22014
Комплексная оценка жилищных условий населения регионов Украины
ЕА Андренко, АС Мордовцев
Харківський національний університет міського господарства ім. ОМ Бекетова, 2012
22012
МОНИТОРИНГОВАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАЙОНОВ РЕГИОНА
НИ Склярук, ЕА Андренко
Бизнес информ, 113-116, 2009
22009
ІНТЕГРАЛЬНА ОЦіНКА ФіНАНСОВОГО СТАНУ ТА КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТі КОМУНАЛЬНИХ ПіДПРИєМСТВ УКРАїНИ
ОА Андренко, ОС Мордовцев, СМ Мордовцев
Бизнес Информ, 2020
12020
Проблеми розвитку депозитних операцій банківських установ
ОА Андренко, ЛВ Вороніна
НТУ" ХПІ", 2018
12018
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ІНТЕГРАЦІЇ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ НА МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВІ РИНКИ
О Андренко, С Мордовцев
Вісник Національного технічного університету" Харківський політехнічний …, 2020
2020
Інформаційна система кредитного скорингу
ОА Андренко, СМ Мордовцев, ОС Мордовцев
Бизнес Информ, 2019
2019
Методичні вказівки з виконання розрахунково-графічного завдання за темою" Розрахунок лінійних електричних кіл гармонійного струму"
ММ Резинкіна, СА Литвиненко, АВ Гетьман, ОГ Кєссаєв, ОЄ Світлична, ...
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
2019
Аналіз депозитних ресурсів банку
ОА Андренко
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2018
2018
Облікова політика як інструмент забезпечення економічної безпеки банківських установ
ОА Андренко
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2018
2018
Методичний підхід до вибіркового дослідження в аудиті
МС Андренко Олена
Бізнес информ, 116-122, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20