Підписатись
Олена Андренко (ORCID:0000-0003-1414-5916)
Олена Андренко (ORCID:0000-0003-1414-5916)
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Підтверджена електронна адреса в kname.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інтегральна оцінка соціальної напруженості регіонів
О Андренко, С Мордовцев
Соціально-економічні проблеми і держава, 161-168, 2015
112015
Методика атрибутивного выборочного исследования в аудите
ЕА Андренко, СМ Мордовцев
Бизнес информ, 200-203, 2013
102013
Конспект лекцій з дисципліни Організація і методика аудиту
ОМ Бондаренко
Національний авіаційний університет, 2023
82023
Соціальна напруженість як вид загрози соціально-економічній безпеці регіону
ОА Андренко
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2015
82015
Використання моделі інтегрального індикатора для оцінки рівня соціальної напруженості адміністративного району
ЕА Андренко, АС Мордовцев
Вісник національного технічного університету «ХПІ», 3-8, 2011
82011
Прогнозирование инвестиционных рисков в условиях неопределённости
ЕА Андренко, АС Мордовцев, СМ Мордовцев
Бизнес Информ, 113-118, 2017
62017
Конспект лекцій з курсу ОБЛІК У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0305–«Економіка і …
ОА Андренко
62012
Интегральная оценка уровня социально-экономического развития муниципальных образований на примере Харьковского региона
ЕА Андренко
Коммунальное хозяйство городов, 68-75, 2008
52008
Інтегральний індекс фінансового стану підприємств водопровідно-каналізаційного господарства України
ОА Андренко, ОС Мордовцев, СМ Мордовцев
Комунальне господарство міст, 18-23, 2019
32019
Проблеми розвитку депозитних операцій банківських установ
ОА Андренко, ЛВ Вороніна
Вісник Національного технічного університету «ХПІ», 2018
32018
Механізм формування облікової політики банків
ОА Андренко, ОС Мордовцев
Комунальне господарство міст. Серія: Економічні науки, 57-62, 2017
32017
Напрями удосконалення моніторингу соціально-економічного розвитку адміністративного району.
ОА Андренко
Харківська національна академія міського господарства, 2010
32010
Інтегральна оцінка фінансового стану підприємств із використанням інформаційних технологій
О Андренко, І Краївська, С Мордовцев
Економіка та суспільство, 2023
22023
Теоретико-методичні засади формування механізму фінансового моніторингу житлово-комунальних підприємств
ОА Андренко, ЄВ Гавриличенко
Бізнес Інформ, 266-272, 2021
22021
Інтегральна оцінка фінансового стану та кредитоспроможності комунальних підприємств України
ОА Андренко, ОС Мордовцев, СМ Мордовцев
Бизнес Информ, 116-122, 2020
22020
Оцінка рівня та якості життя населення як передумова формування стратегічного бачення соціально-економічного розвитку регіону
АВ Ковалевська, ОГ Балог, ОА Андренко
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія …, 2014
22014
Комплексная оценка жилищных условий населения регионов Украины
ЕА Андренко, АС Мордовцев
Комунальне господарство міст, 46-55, 2012
22012
МОНИТОРИНГОВАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАЙОНОВ РЕГИОНА
НИ Склярук, ЕА Андренко
Бизнес информ, 113-116, 2009
22009
Методичні вказівкидо виконання курсової роботи з дисципліни" Підготовчі процеси при збагаченні корисних копалин" для студентів спеціальності 6.050303 «Збагачення корисних копалин»
ПІ Пілов, КА Левченко, ІК Младецький, ЛЖ Горобець, ОО Березняк, ...
Національний гірничий університет, 2007
2*2007
Теоретико-методичні основи інтеграції банківських установ України на міжнародні фінансові ринки
О Андренко, С Мордовцев
Вісник Національного технічного університету" Харківський політехнічний …, 2020
12020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20