Сергієнко Тетяна Миколаївна / T. Serghiienko
Сергієнко Тетяна Миколаївна / T. Serghiienko
викладач, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
Подтвержден адрес электронной почты в домене univd.kharkov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Соціально-педагогічні аспекти дезадаптації особистості у військовому середовищі
ТМ Сергієнко
Педагогіка, психологія та медикобіологічні проблеми фізичного виховання і …, 2010
62010
Теоретичні основи соціально-педагогічної профілактики дезадаптації курсантів молодших курсів вищих військових навчальних закладів
ТМ Сергієнко, ММ Медвідь, ОД Черкашин
Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні …, 2018
12018
Обґрунтування критеріїв ефективності процесу соціально-педагогічної профілактики дезадаптації курсантів молодших курсів вищих військових навчальних закладів [Електронний ресурс]
ТМ Сергієнко
Народна освіта: електрон. наук. фах. вид./гол. ред. Лікарчук ІЛ, 2013
12013
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ДЕЯКИХ ВІЙСЬКОВИХ ТЕРМІНІВ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ ОЗБРОЄННЯ ТА ТАКТИКИ ДІЙ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
ТМ Сергієнко, ЮІ Денисюк, РВ Сергієнко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Германістика та …, 2020
2020
Толерантність як соціально-педагогічний інструмент вирішення конфліктних ситуацій
ТМ Сергієнко, ЮІ Самойлова, ЮІ Денисюк
Інноваційна педагогіка.–2020.–Вип. 22, т. 2.–С. 153-156, 2020
2020
Модель социально-педагогической профилактики дезадаптации курсантов младших курсов высших военных учебных заведений и анализ результатов эксперимента по ее внедрению
ТН Сергиенко, ММ Медвидь, ВВ Рютин
Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe, 29-38, 2018
2018
Референтные социальные группы как факторы дезадаптации курсантов младших курсов высших военных учебных заведений
Т Сергиенко
saredaqcio kolegia: SoTa doRonaZe mTavari redaqtori, 204, 2015
2015
РЕАДАПТАЦИЯ КАК ОСОБЕННОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА АДАПТАЦИИ КУРСАНТОВ МЛАДШИХ КУРСОВ ВЫСШИХ ВОЕННЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
ТН Сергиенко
Наука Красноярья 2 (2), 81-98, 2013
2013
Поняття та зміст соціально-педагогічної профілактики дезадаптації курсантів молодших курсів вищих військових навчальних закладів
ТМ Сергієнко
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 232-239, 2013
2013
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ДЕЗАДАПТАЦІЇ КУРСАНТІВ МОЛОДШИХ КУРСІВ (ПЕРШИЙ МІСЯЦЬ СЛУЖБИ) ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
ТМ Сергієнко
ББК 88я5+ 74я5 Н 34, 35, 2011
2011
Социально-педагогические аспекты дезадаптации личности в военной среде
ТН Сергиенко
Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического …, 2010
2010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–11