Проценко Андрій Анатолійович / Protsenko A
Проценко Андрій Анатолійович / Protsenko A
к.пед.н. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Подтвержден адрес электронной почты в домене mdpu.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Функциональное содержание профессиональной деятельности учителя физической культуры
АА Проценко
Веснік адукацыі, 18-25, 2017
142017
Формування професійної компетентності майбутніх учителів фізичної культури у процесі педагогічної практики
АА Проценко
Центральноукраїнський держ. пед. ун-т імені Володимира Винниченка, 2019
112019
Професійна підготовка майбутніх вчителів фізичного виховання у вищих навчальних закладах
ВС Ушаков, АА Проценко
Фізичне виховання та спорт у контексті державної програми розвитку фізичної …, 2014
11*2014
Професiйна пiдготовка майбутнiх вчителiв фiзичного виховання у вищих навчальних закладах
ВС Ушаков, АА Проценко
62014
Здоров’язберігаючі технології в роботі Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького
АШ Абдураман, МВ Купрєєнко, ОВ Непша, АА Проценко, ВС Ушаков
Алексєєвські краєзнавчі читання: матеріали регіональної наук.-практ. конф …, 2015
52015
Педагогічні умови оцінювання психічного стану студентів спеціальної медичної групи з фізичного виховання
АА Проценко
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету …, 2011
52011
Структура підготовки майбутніх учителів фізичної культури до формування професійних компетентностей
АА Проценко
Збірник наукових праць «Педагогічні науки» 2 (LXXVI), 121-125, 2017
42017
Особливості формування професійної компетентності у майбутніх учителів фізичної культури
А Проценко
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету …, 2017
42017
Система професійної підготовки сучасного вчителя фізичної культури
АА Проценко
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2017
32017
Розвиток техніко-тактичних дій юних футболістів засобами фітнесу
АА Проценко
Актуальные научные исследования в современном мире 2 (3 (47)), 148-152, 2019
22019
Формування професiйної компетентностi майбутнiх учителiв фiзичної культури у процесi педагогiчної практики: автореф. Дис… канд. пед. наук: спец. 13.00. 04 «Теорiя i методика …
АА Проценко
22018
Виробнича практика як складова підготовки майбутніх учителів
АА Проценко
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2016
22016
Інформатизація вищої професійної освіти як чинник підготовки конкурентоспроможних фахівців в галузі фізичної культури і спорту
ОВ Непша, АА Проценко
Color of science: зб. наук. праць: ІV Всеукраїнська інтернет-конференція …, 2021
12021
Роль педагогічної практики у формуванні професійної компетентності майбутніх учителів фізичної культури
АА Проценко
Інноваційна педагогіка 3 (21), 92-96, 2020
12020
Професійна діяльність учителя фізичної культури
АА Проценко, ІВ Ребар
Актуальні питання підготовки майбутніх фахівців педагогічної освіти в умовах …, 2019
12019
Основні положення підготовки юних футболістів на початковому етапі підготовки
А Проценко, П Данченко
Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи …, 2019
12019
Педагогічна практика-як основа формування професійної компетентності майбутніх учителів фізичної культури
О Котова, А Проценко
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені …, 2018
12018
Спортивно-масова робота в літніх дитячих таборах
ОВ Непша, ВС Ушаков, АА Проценко, МВ Купрєєнко
Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали …, 2015
12015
Профессиональная подготовка студентов специальности физическое воспитание в высших учебных заведениях
ВВ Иваненко, АП Суханова, АА Проценко
Вісник Запорізького національного університету. Фізичне виховання та спорт …, 2012
12012
Ґенеза понять «компетенція» та «компетентність» у світлі сучасної освітньої парадигми
А Проценко, О Котова, В Ушаков
Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи 5, 220-228, 2021
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20