Подписаться
Проценко Андрій Анатолійович / Protsenko A
Проценко Андрій Анатолійович / Protsenko A
к.пед.н. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Подтвержден адрес электронной почты в домене mdpu.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Функциональное содержание профессиональной деятельности учителя физической культуры
АА Проценко
Веснік адукацыі, 18-25, 2017
192017
Формування професійної компетентності майбутніх учителів фізичної культури у процесі педагогічної практики: дис.... канд. пед. наук: 13.00. 04; 011
АА Проценко
Міністерство освіти і науки України, 2018
152018
Професійна підготовка майбутніх вчителів фізичного виховання у вищих навчальних закладах
ВС Ушаков, АА Проценко
Фізичне виховання та спорт у контексті державної програми розвитку фізичної …, 2014
132014
Система професійної підготовки сучасного вчителя фізичної культури
АА Проценко
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2017
82017
Здоров’язберігаючі технології в роботі Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького
АШ Абдураман, МВ Купрєєнко, ОВ Непша, АА Проценко, ВС Ушаков
Алексєєвські краєзнавчі читання: Матеріали регіональної наук.-практ. конф …, 2015
72015
Педагогічна практика як засіб формування професійної майстерності вчителя в умовах реформування освіти
МІ Воровка, АА Проценко
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2020
52020
Педагогічні умови оцінювання психічного стану студентів спеціальної медичної групи з фізичного виховання
АА Проценко
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету …, 2011
52011
Особливості формування професійної компетентності майбутнього вчителя музики
Г Кравченко, М Лю
Adaptive Management: Theory and Practice. Series Pedagogics 11 (21), 2021
42021
Структура підготовки майбутніх учителів фізичної культури до формування професійних компетентностей
АА Проценко
Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні …, 2017
42017
Виробнича практика як складова підготовки майбутніх учителів
АА Проценко
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2016
42016
Modern aspects of science. Professional training of future physical education teachers in higher education institutions of Ukraine
OV Kotova, AA Protsenko, HP Sukhanova, MV Kupreenko, ОV Nepsha
Mezinárodní Ekonomický Institut sro 10, 281-290, 2021
32021
Шляхи вдосконалення професійно-прикладної фізичної підготовки військовослужбовців
Є Карабанов, А Проценко, І Бєліков
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені …, 2020
22020
Розвиток техніко-тактичних дій юних футболістів засобами фітнесу
АА Проценко
Актуальные научные исследования в современном мире 2 (3 (47)), 148-152, 2019
22019
Formuvannya profesiynoyi kompetentnosti maybutnikh uchyteliv fizychnoyi kul’tury u protsesi pedahohichnoyi praktyky [Formation of professional competence of future teachers of …
AA Protsenko
Candidate’s thesis, 2018
22018
Формування професiйної компетентностi майбутнiх учителiв фiзичної культури у процесi педагогiчної практики: автореф. Дис… канд. пед. наук: спец. 13.00. 04 «Теорiя i методика …
АА Проценко
22018
Педагогічна практика-як основа формування професійної компетентності майбутніх учителів фізичної культури
О Котова, А Проценко
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені …, 2018
22018
Профессиональная подготовка студентов специальности физическое воспитание в высших учебных заведениях
ВВ Иваненко, АП Суханова, АА Проценко
Вісник Запорізького національного університету. Фізичне виховання та спорт …, 2012
22012
Modern aspects of science. 6.4. The essence of professional training of future teachers of physical culture in higher education institutions
A Protsenko, M Kupreenko, V Ivanenko, O Kiriyеnko
Mezinárodní Ekonomický Institut sro 11, 245-254, 2021
12021
Інформатизація вищої професійної освіти як чинник підготовки конкурентоспроможних фахівців в галузі фізичної культури і спорту
ОВ Непша, АА Проценко
Color of science: зб. наук. праць: ІV Всеукраїнська інтернет-конференція …, 2021
12021
Роль педагогічної практики у формуванні професійних компетентностей майбутніх учителів
АА Проценко, ОВ Котова, ГП Суханова
Збірник тез за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції …, 2020
12020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20