Олена Дронова, Olena Dronova
Олена Дронова, Olena Dronova
доцент кафедри економічної та соціальної географії Київського національного університету імені
Подтвержден адрес электронной почты в домене knu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
в епіцентрі просторових змін: монографія/за ред. К. Мезенцева, Я. Олійника, Н. Мезенцевої
У Україна
Київ: Видавництво «Фенікс 438, 2017
232017
Геоурбаністика: навч. посіб
ОЛ Дронова
К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет, 2014
212014
Фактори ризику техногенних надзвичайних ситуацій в Україні
ОЛ Дронова
К.: Інститут географії НАН України, 2011
172011
Циркулярная экономика для условий Украины
ИП Тимошенко, ЕЛ Дронова
Формирование рыночных отношений в Украине, 2018
112018
Changing the symbolic language of the urban landscape: Post-socialist transformation in Kyiv
O Dronova, E Maruniak
Handbook of the Changing World Language Map, 2941-2972, 2020
92020
Оцінювання й картографування ризиків виникнення надзвичайних ситуацій в Україні–європейський контекст
ЛГ Руденко, ОЛ Дронова
Український географічний журнал, 53-60, 2014
82014
New Urbanism: looking out of the urban collapse
OL Dronova
Ukrainskyi heohrafichnyi zhurnal 3, 33-41, 2015
62015
Новий урбанізм: у пошуках виходу з урбаністичного колапсу
ОЛ Дронова
Український географічний журнал, 33-41, 2015
62015
Urban development in neoliberal conditions-eg Kiev and Dubai
A Al-Hamarneh, J Margraff, O Dronova
Ukrainian geographical journal 1, 35-39, 2013
62013
Техногенні чинники ризику виникнення надзвичайних ситуацій у геосистемі
ОЛ Дронова
Укр. геогр. журн.-2009.-І\Г2 4, 47-51, 2009
52009
Стратегия сохранения биологического и ландшафтного разнообразия бассейна Днепра
ВД Романенко, СА Афанасьев, МД Гродзинский
К.: Изд. Ай-Би, 2004
52004
Tsyrkulyarna ekonomika dlya umov Ukrayiny [Circular economy for the conditions of Ukraine]
IP Tymoshenko, OL Dronova
Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini–Formation of market relations in …, 2018
42018
Управління міськими агломераціями: європейський досвід для реформ в Україні
ОЛ Дронова, ЯС Лис
Український географічний журнал 1, 47-52, 2016
42016
под ред. ЛГ Руденко
И городского пространства в Украине
К.: Реферат 155, 2013
42013
Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства: теорія, методологія, практика/ОМ Алимов, ВВ Микитенко, СМ Шкарлет та ін./За наук. ред. д. е. н, проф. Хлобистова ЄВ/ДУ …
ОМ Алимов
Сімферополь: ВД «АРІАЛ, 2011
42011
Концепція створення Атласу природних, техногенних, соціальних небезпек і ризиків виникнення надзвичайних ситуацій в Україні
ЛГ Руденко, ОЛ Дронова, ДО Ляшенко, ВВ Путренко, ВС Чабанюк
К.: Інститут географії НАН України, 2010
42010
How neoliberal globalization processes are transforming Kyiv's nodal areas
O Dronova, SD Brunn
Urbani izziv 29 (2), 96-110, 2018
32018
RETRACTED ARTICLE: Disruption, despair and renewal: impacts and voices of the Ukrainian geographical community about the 2014 Russian invasion
SD Brunn, O Dronova, L Rudenko, O Leiberiuk
Geografiska Annaler: Series B, Human Geography 102 (2), I-XXI, 2020
22020
Міста в умовах неоліберального розвитку суспільства: тенденції на прикладі міст Дубаї та Київ
А Аль-Хамарнех, Й Марграфф, О Дронова
Український географічний журнал, 35-39, 2013
22013
Аналіз домінуючих системних понять стосовно поступу суспільства до збалансованого розвитку
ОЛ Дронова
Український географічний журнал, 23-27, 2012
22012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20