Подписаться
Світлана Дячек
Світлана Дячек
доцент кафедри фінансів і кредиту, Державний університет "Житомирська політехніка"
Подтвержден адрес электронной почты в домене ztu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Оцінка рівня фінансової безпеки держави: проблеми та шляхи вирішення
СМ Дячек, ЮО Легенчук
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 219-226, 2013
132013
Грошово-кредитна безпека України: сутність, загрози, оцінка
СМ Дячек, ОО Панасюк
ЖДТУ, 2013
112013
Розвиток методичних підходів до оцінки рівня фінансової безпеки банківської системи України
СМ Дячек, НС Педченко
Державний університет" Житомирська політехніка", 2020
102020
Відображення в бухгалтерському обліку та аналіз резервів молокопереробних підприємств АПК
СМ Дячек
автореф. дис. на здобуття наукового ступеню канд. екон. наук.: спец. 08.06 …, 2008
92008
Реформування системи фінансового контролю за виконанням місцевих бюджетів
НГ Виговська, СМ Дячек
Сумський державний університет, 2020
82020
Резерви як інструмент управління ризиками господарської діяльності
СМ Дячек
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 238-240, 2009
72009
“cost-benefit” analysis: defining the expediency of it application in csr
T Botsian, S Diachek
Технологический аудит и резервы производства 1 (6 (21)), 33-37, 2015
62015
Вiдображення в бухгалтерському облiку та аналiз резервiв молокопереробних пiдприємств АПК
СМ Дячек
52008
Фiнанси пiдприємств
ГГ Кiрейцев, ММ Александрова, НГ Виговська, ОМ Петрук, ...
52002
Антикризове фінансове управління страховими компаніями
ОМ Петрук, АЮ Полчанов, СМ Ніколаєнко, СМ Дячек
Ефективна економіка, 2023
32023
Фінансова модель діяльності регіонального підрозділу страхової компанії
ОМ Петрук, АЮ Полчанов, ОС Новак, СМ Дячек
32021
Стратегічний аудит як вид предметної діяльності Рахункової палати України
СМ Дячек, СВ Свірко, ІМ Яремчук
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 9-17, 2020
32020
Фінансова безпека корпоративних структур: теоретичні засади
СМД Н.Г. Виговська
Ефективна економіка, 2020
32020
Особливості оцінювання фінансової безпеки держави в умовах економічної нестабільності
НГ Виговська, СМ Дячек
Сумський державний університет, 2018
32018
Система внутрішньобанківського контролю як напрям попередження появи проблемних кредитів у банках
СМ Дячек, ВГ Виговський
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 197-202, 2019
22019
Прогнозування частки простроченої кредитної заборгованості у кредитному портфелі банків України
СМ Дячек, ЄВ Павловський
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 38-45, 2018
22018
Корпоративний контроль у фінансовій архітектурі суб’єкта господарювання
СМД Н.Г. Виговська
Ефективна економіка 2019 (12), 0
2*
Планування в системі фінансового менеджменту страхових компаній в умовах воєнного стану
ОМ Петрук, АЮ Полчанов, СМ Ніколаєнко, СМ Дячек
Економічна наука, 5-8, 2023
12023
Тенденції діджиталізації фінансово-економічної діяльності підприємств в Україні
АЮ Полчанов, МП Городиський, СМ Дячек, ІВ Литвинчук, ОА Виговська
Економіка, управління та адміністрування, 93-102, 2022
12022
Удосконалення методики бухгалтерського обліку формування та використання резерву сумнівних боргів
СМ Дячек
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 42-52, 2007
12007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20