Анатолій Загородній, Anatoliy Zagorodniy
Анатолій Загородній, Anatoliy Zagorodniy
Національний університет "Львівська політехніка", Інститут економіки і менеджменту, кафедра обліку
Підтверджена електронна адреса в lpnu.ua
НазваПосиланняРік
Фінансово-економічний словник
АГ Загородній, ГЛ Вознюк
К.: Знання 1079, 2007
1794*2007
Економічний аналіз: підручник
ГІ Кіндрацька, МС Білик, АГ Загородній
К.: Знання 487, 2008
2162008
Фінансовий словник/Загородній АГ, Вознюк ГЛ, Смовженко ТС–2-ге видання, виправлене та доповнене
АГ Загородній
Львів: Видавництво “Центр Європи, 1997
139*1997
Інформаційні системи і технології в обліку
ВД Шквір, АГ Загородній, ОС Височан
Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка, 2003
1252003
Облік і аудит: Термінологічний словник
АГ Загородній
1222002
Financial and economic dictionary
AG Zahorodniy, HL Voznyuk
Publishing House of Lviv Polytechnic National University, Lviv, 2005
120*2005
Фінанси підприємств
ГО Партин
навчальний посібник/ГО Партин, АГ Загородній.–2-ге вид., перероб. і доп.–К …, 2006
118*2006
Управлінський облік: навч. посіб.
ГО Партин, АГ Загородній, АІ Ясінська
К.: Знання, 2007
110*2007
Менеджмент реальних інвестицій: Навч. посіб
АГ Загородній, ЮІ Стадницький
К.: Т-во «Знання», КОО, 2000
1032000
Аутсорсинг та його вплив на витрати підприємства
АГ Загородній, ГО Партин
Фінанси України, 87-97, 2009
822009
Економічний аналіз: Підручник/За ред. проф. АГ Загороднього.–3-тє вид., перероб. і доп
ГІ Кіндрацька, МС Білик, АГ Загородній
К.: Знання 487, 2008
802008
Інвестиційний словник: Навч. посібник
АГ Загородній, ГА Вознюк, ГО Партин
Львів: Бескид Біт, 2005
642005
Бухгалтерський облік: основи теорії та практики: навч. посіб.
АГ Загородній, ГО Партин
К.: Т-во “Знання”, КОО, 2003
642003
Податки та податкове планування підприємницької діяльності: монографія
АГ Загородній, АВ Єлісєєв
Львів: Центр бізнес-сервісу 152, 2003
63*2003
Бухгалтерський облік: основи теорії та практики: Підручник
АГ Загородній, ГО Партін, ЛМ Пилипенко
К.: Знання, 2007
562007
Словник банківських термінів. Банківська справа: термінологічний словник
АГ Загородній, ОМ Сліпушко, ГЛ Вознюк, ТС Смовженко
К.: Аконіт, 2000
372000
Оцінювання конкурентоспроможності інноваційної продукції в процесі вибору інноваційної стратегії підприємства
АГ Загородній, ВМ Чубай
Фінанси України, 99-110, 2007
352007
Зовнішньоекономічна діяльність: Термінологічний словник
АГ Загородній, ГЛ Вознюк
К.: Кондор, 2007
332007
Європейська система забезпечення якості вищої освіти
А Загородній
Вища школа, 15-22, 2006
332006
Ризики аудиторської діяльності: методика виявлення й оцінювання: монографія
АГ Загородній
Львів: Вид-во ЗУКЦ, 2010
312010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20