Анатолій Загородній, Anatoliy Zagorodniy
Анатолій Загородній, Anatoliy Zagorodniy
Національний університет "Львівська політехніка", Інститут економіки і менеджменту, кафедра обліку
Підтверджена електронна адреса в lpnu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Фінансово-економічний словник
АГ Загородній, ГЛ Вознюк
К.: Знання 1079, 2007
13832007
Фінансовий словник/Загородній АГ, Вознюк ГЛ, Смовженко ТС–2-ге видання, виправлене та доповнене
АГ Загородній
Львів: Видавництво “Центр Європи, 1997
1000*1997
Економічний аналіз: Підручник/За ред. проф. АГ Загороднього.–3-тє вид., перероб. і доп
ГІ Кіндрацька, МС Білик, АГ Загородній
К.: Знання 487, 2008
380*2008
Фінансовий словник./А. Г Загородній, ГЛ Вознюк, ТС Смовженко.–4-е вид., випр. та доп
АГ Загородній
К.: Т-во «Знання», КОО, 2002
194*2002
Інформаційні системи і технології в обліку
ВД Шквір, АГ Загородній, ОС Височан
Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка, 2003
1702003
Облiк i аудит: Термiнологiчний словник
АГ Загороднiй, ГЛ Вознюк, ГО Партин
163*2002
Фінанси підприємств
ГО Партин
навчальний посібник/ГО Партин, АГ Загородній.–2-ге вид., перероб. і доп.–К …, 2006
147*2006
Аутсорсинг та його вплив на витрати підприємства
АГ Загородній, ГО Партин
Фінанси України, 87-97, 2009
132*2009
Управлінський облік: навч. посіб.
ГО Партин, АГ Загородній
К.: Знання, 2007
132*2007
Фiнансово-економiчний словник/АГ Загоро-днiй, ГЛ Вознюк
АГ Загородний
Львiв: Вид-во Нац. ун-ту «Львiвська полтехнг ка, 2005
120*2005
Бухгалтерський облік: основи теорії та практики: Підручник
АГ Загородній, ГО Партін, ЛМ Пилипенко
К.: Знання, 2007
114*2007
Менеджмент реальних інвестицій: Навч. посіб
АГ Загородній, ЮІ Стадницький
К.: Т-во «Знання», КОО, 2000
1102000
Інвестиційний словник/А. Г Загородній, ГЛ Вознюк, ГО Партин
АГ Загородній
Львів:«Бескид Біт».–2005.–512 с, 0
91*
Фінансово-економічний словник: Словник/АГ Загородній, ГЛ Вознюк
ГЛ Вознюк
Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2011
75*2011
Податки та податкове планування підприємницької діяльності: монографія
АГ Загородній, АВ Єлісєєв
Львів: Центр бізнес-сервісу 152, 2003
73*2003
Бухгалтерський облік: основи теорії та практики: навч. посіб.
АГ Загородній, ГО Партин
К.: Т-во “Знання”, КОО, 2003
702003
Оцінювання конкурентоспроможності інноваційної продукції в процесі вибору інноваційної стратегії підприємства
АГ Загородній, ВМ Чубай
Фінанси України, 99-110, 2007
53*2007
Зовнішньоекономічна діяльність: Термінологічний словник
АГ Загородній, ГЛ Вознюк
К.: Кондор, 2007
49*2007
Ризики аудиторської дiяльностi: методика виявлення й оцiнювання: монографiя
АГ Загороднiй, ЛМ Пилипенко
46*2010
Аудит: теорія і практика: навч. посібник
АГ Загородній, МВ Корягін, АВ Єлісєєв, ЛМ Полякова
Львів: Видавництво національного університету «Львівська політехніка, 2004
46*2004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20