Анатолій Загородній, Anatoliy Zagorodniy
Анатолій Загородній, Anatoliy Zagorodniy
Національний університет "Львівська політехніка", Інститут економіки і менеджменту, кафедра обліку
Підтверджена електронна адреса в lpnu.ua
НазваПосиланняРік
Фінансово-економічний словник
АГ Загородній, ГЛ Вознюк
К.: Знання 1079, 2007
12202007
Фінансовий словник/Загородній АГ, Вознюк ГЛ, Смовженко ТС–2-ге видання, виправлене та доповнене
АГ Загородній
Львів: Видавництво “Центр Європи, 1997
886*1997
Економічний аналіз: Підручник/За ред. проф. АГ Загороднього.–3-тє вид., перероб. і доп
ГІ Кіндрацька, МС Білик, АГ Загородній
К.: Знання 487, 2008
346*2008
Облiк i аудит: Термiнологiчний словник
АГ Загороднiй, ГЛ Вознюк, ГО Партин
154*2002
Управлінський облік:[Навч. посіб.–2-ге вид. випр. і доп.]
ГО Партин
К.: Знання 303, 12, 2007
146*2007
Інформаційні системи і технології в обліку
ВД Шквір, АГ Загородній, ОС Височан
Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка, 2003
1432003
Фінанси підприємств
ГО Партин
навчальний посібник/ГО Партин, АГ Загородній.–2-ге вид., перероб. і доп.–К …, 2006
134*2006
Менеджмент реальних інвестицій: Навч. посіб
АГ Загородній, ЮІ Стадницький
К.: Т-во «Знання», КОО, 2000
1052000
Аутсорсинг та його вплив на витрати підприємства
АГ Загородній, ГО Партин
Фінанси України, 87-97, 2009
104*2009
Фiнансово-економiчний словник/АГ Загоро-днiй, ГЛ Вознюк
АГ Загородний
Львiв: Вид-во Нац. ун-ту «Львiвська полтехнг ка, 2005
103*2005
Бухгалтерський облік: основи теорії та практики: Підручник
АГ Загородній, ГО Партін, ЛМ Пилипенко
К.: Знання, 2007
96*2007
Фінансовий словник./А. Г Загородній, ГЛ Вознюк, ТС Смовженко.–4-е вид., випр. та доп
АГ Загородній
К.: Т-во «Знання», КОО, 2002
85*2002
Фінансовuй словнuк
АГ Загородній, ГɅ Вознюк, ТС Смовженко
К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000.–587 с, 0
81*
Інвестиційний словник/А. Г Загородній, ГЛ Вознюк, ГО Партин
АГ Загородній
Львів:«Бескид Біт».–2005.–512 с, 0
80*
Податки та податкове планування підприємницької діяльності: монографія
АГ Загородній, АВ Єлісєєв
Львів: Центр бізнес-сервісу 152, 2003
67*2003
Фінансово-економічний словник: Словник/АГ Загородній, ГЛ Вознюк
ГЛ Вознюк
Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2011
66*2011
Бухгалтерський облік: основи теорії та практики: навч. посіб.
АГ Загородній, ГО Партин
К.: Т-во “Знання”, КОО, 2003
442003
Бухгалтерський облік: основи теорії та практики: навчальний посібник/А. Г Загородній, ГО Партин.–[3-тє вид., доп. і перероб.]
АГ Загородній
К.: Т-во “Знання, 2004
43*2004
Словник банківських термінів. Банківська справа: термінологічний словник
АГ Загородній, ОМ Сліпушко, ГЛ Вознюк, ТС Смовженко
К.: Аконіт, 2000
422000
Зовнішньоекономічна діяльність: Термінологічний словник
АГ Загородній, ГЛ Вознюк
К.: Кондор, 2007
41*2007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20