Красицька Лариса Василівна / Красицька Л.В. / Krasytska Larysa / Красицкая Л.В.
Красицька Лариса Василівна / Красицька Л.В. / Krasytska Larysa / Красицкая Л.В.
Verified email at univd.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Проблеми здійснення та захисту особистих та майнових прав батьків і дітей: дис.
ЛВ Красицька, ЛВ Красицкая
Вінниця, 2015
512015
Цивільно-правове регулювання особистих немайнових прав громадян: монографія
ЛВ Красицька
Донецьк: ДІВС МВС України, 152, 2002
382002
Право громадян України на життя, здоров’я, свободу і особисту недоторканість
ЛВ Красицька
ЛВ Красицька, 1999
251999
Визначення походження дитини при застосуванні форм репродуктивної медицини за законодавством України
Л Красицька
Підприємництво, господарство і право, 31-33, 2004
82004
Розірвання шлюбу: порівняльний аналіз законодавства України та інших країн
Л Красицька
Право України, 108-125, 2013
52013
Встановлення факту материнства та визнання материнства як способи захисту сімейних прав матері та дитини
ЛВ Красицька
Правничий часопис Донецького університету, 159-167, 2013
52013
Стягнення неустойки як спосіб захисту прав дитини на утримання
ЛВ Красицька
Право та управління, 317-331, 2012
52012
О судебной защите прав ребенка в современной Украине
ЛВ Красицкая
Евразийский юридический журнал, 89-92, 2013
42013
Проблеми сімейного права:[навч. посібник]
ЛВ Красицька
Донецьк: ДонНУ, 2013
32013
Про правову природу батьківських прав
ЛВ Красицька, ЛВ Красицкая
Одеса: Юрид. л-ра, 2012
32012
Сімейна дієздатність та її рівні
ЛВ Красицька
Юридична Україна, 62-67, 2011
32011
Про право дитини вільно висловлювати власні погляди та думки з усіх питань, що її стосуються
ЛВ Красицька
Університетські наукові записки, 80-86, 2011
32011
Классификация личных неимущественных прав ребенка
ЛВ Красицкая
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Сер …, 2010
32010
Право громадян на життя, здоров’я, свободу і особисту недоторканність
ЛВ Красицька
Ун-т внутрішніх справ МВС України.—Харків, 1999.—19 с, 0
3
Про припинення батьківських прав та обов’язків
ЛВ Красицька
Бюлетень Міністерства юстиції України, 27-32, 2012
22012
Захист сімейних прав дитини Європейським судом з прав людини.
LV Krasitskaya
Вісник Донецького національного університету. Серія В. Економіка і право …, 2011
22011
Проблеми сучасної цивілістики
ЛВ Красицька
Проблеми цивільного права та цивільного процесу на сучасному етапі розвитку …, 0
2
Здійснення та захист права батьків і дитини на контакт
ЛВ Красицька
Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені ЕО …, 2012
12012
Право на здоров’я в аспекті цивільно-правового регулювання
ЛВ Красицька
Вісник університету внутрішніх справ, 69, 1999
11999
Особливості здійснення батьківських прав неповнолітніми батьками.[Електронний ресурс]
ЛВ Красницька
Режим доступу: http://archive. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/Pchdu/2011_1/045 …, 0
1
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20