Тетяна Львівна Білоус /Tetyana Lvivna Bilous
Тетяна Львівна Білоус /Tetyana Lvivna Bilous
Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ
Подтвержден адрес электронной почты в домене univd.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Рівень фізичного розвитку і фізичної підготовленості студентів Сумської філії ХНУВС, як фактор, що сприяє пристосуванню організму до здорового способу життя
ТЛ Білоус
Теорія та методика фізичного виховання, 45-49, 2009
52009
Сутність і структура професійної готовності до роботи в екстремальних умовах у майбутніх працівників органів внутрішніх справ
ТЛ Білоус
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology 2 (37), 37-40, 2014
32014
Оптимальний розвиток фізичної підготовленості студентів в процесі занять з фізичного виховання
ТЛ Білоус
Теорія та методика фізичного виховання, 15-17, 2008
32008
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО РОБОТИ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ У МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ ОВС
ТЛ Білоус
ББК 88.472 я431 А43 Оргкомітет конференції: Головко ОМ–перший проректор з …, 2014
22014
Эффективность профессиональной деятельности будущих работников органов внутренних дел как функция их тревожности
ТЛ Билоус
Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России, 2013
12013
Theory and practice of introduction of competence approach to higher education in Ukraine
NO Agarkova, OV Anichkina, TA Atroshchenko, OV Berestok, ...
Premier Publishing, Vienna, Austria, 2019
2019
Відгук офіційного опонента, кандидата педагогічних наук, доцента кафедри гуманітарних дисциплін Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ Білоус …
ТЛ Білоус
Харківський національний університет внутрішніх справ, 2019
2019
Професійна спрямованість як принцип професійної підготовки майбутніх працівників органів внутрішніх справ до роботи в екстремальних ситуаціях
БТ Л.
Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного …, 2018
2018
Educational Studios: Theory and Practice
N Agarkova, T Bilous, N Brizhak, R Chernovol-Tkachenko, ...
Premier Publishing, 2018
2018
3.18. GROUNDING OF THE PEDAGOGICAL CONDITIONS IN THE FORMATION OF PROFESSIONAL READINESS OF FUTURE LAW ENFORCEMENT OFFICERS OF UKRAINE TO WORK IN EXTREME SITUATIONS
TL Bilous
Educational Studios: Theory and Practice: monograph/edit. ST Zolotukhina, IM …, 2018
2018
Характеристика факторів соціально-психологічної адаптації студентів вищих навчальних закладів
БТ Л.
Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті …, 2017
2017
Теоретичні обгрунтування педагогічних умов формування професійної готовності до орботи в екстремальних умовах у майбутніх працівників органів внутрішніх справ України
БТ Львівна
Sladkovicovo, Slovak Republic, 2017, 2017
2017
Psychological and pedagogical analysis of professional activity features of the employees of Internal Affairs Agencies of Ukraine in extreme conditions
B T.L.
Norwegian Journal of development of the International Science, page. 43–45, 2017
2017
Формування особливостей саморегуляції психічних станів працівників органів внутрішніх справ України в екстремальних умовах
БТ Львівна
Kielce,2016, 2016
2016
Шляхи формування надійності працівників органів внутрішніх справ до роботи в екстремальних умовах
ТЛ Білоус
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 36-44, 2016
2016
АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ДО РОБОТИ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ
ТЛ БІЛОУС
Матеріали викладені в авторській редакції з незначними коректорськими …, 2016
2016
Педагогічні та соціально-педагогічні умови формування професійної готовності майбутніх працівників ОВС України до роботи в екстремальних умовах
ТЛ Білоус, СМ Клімова, ОО Лазаренко, СС Лукаш, ІМ Трубавіна, ...
2015
ГУМАНІСТИЧНО-ПРАВОВА ПАРАДИГМА ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ
ТЛ БІЛОУС, ПУЕП ФІЗИЧНОГО
ДЕРЖАВА І ПРАВО: ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ І СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ, 235, 2015
2015
Забезпечення професійного спрямування фізичної підготовки майбутніх працівників органів внутрішніх справ до роботи в екстремальних умовах
ТЛ Білоус
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні …, 2015
2015
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТЕРИЕВ, ПОКАЗАТЕЛЕЙ И УРОВНЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ К РАБОТЕ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ БУДУЩИХ РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ТЛ Белоус
Категория" социального" в современной педагогике и психологии, 347-353, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20