Подписаться
Тетяна Львівна Білоус /Tetyana Lvivna Bilous
Тетяна Львівна Білоус /Tetyana Lvivna Bilous
Подтвержден адрес электронной почты в домене univd.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування професійної готовності до роботи в екстремальних умовах у майбутніх працівників ОВС
ТЛ Білоус
ББК 88.472 я431 А43 Оргкомітет конференції: Головко ОМ–перший проректор з …, 2014
72014
Оптимальний розвиток фізичної підготовленості студентів в процесі занять з фізичного виховання
ТЛ Білоус
Теорія та методика фізичного виховання, 15-17, 2008
72008
Рівень фізичного розвитку і фізичної підготовленості студентів Сумської філії ХНУВС, як фактор, що сприяє пристосуванню організму до здорового способу життя
ТЛ Білоус
Теорія та методика фізичного виховання, 45-49, 2009
62009
Сутність і структура професійної готовності до роботи в екстремальних умовах у майбутніх працівників органів внутрішніх справ
ТЛ Білоус
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology 2 (37), 37-40, 2014
32014
Залежність рівня професійної підготовки майбутніх працівників органів внутрішніх справ до роботи в екстремальних умовах від їх особистісних особливостей
Т Білоус
Імідж сучасного педагога, 39-42, 2013
32013
Долікарська допомога: навчальний посібник
ТЛ Білоус
Суми: видав.-вироб. підприємство «Мрія», 2020.–148 с., 2020
22020
Аспекти вивчення саморегуляції психічних станів працівників органів внутрішніх справ України у професійній діяльності до екстремальних ситуацій
ТЛ Білоус
Право і Безпека, 24-29, 2019
22019
Эффективность профессиональной деятельности будущих работников органов внутренних дел как функция их тревожности
ТЛ Билоус
Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России, 32-36, 2013
22013
Шляхи формування надійності працівників органів внутрішніх справ до роботи в екстремальних умовах
ТЛ Білоус
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 36-44, 2016
12016
Забезпечення професійного спрямування фізичної підготовки майбутніх працівників органів внутрішніх справ до роботи в екстремальних умовах
ТЛ Білоус
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні …, 2015
12015
Державне тестування фізичної підготовленості студентів із використанням програм поліатлону
ТЛ Білоус
Теорія та методика фізичного виховання, 45-48, 2010
12010
Поняття, ознаки та функції політичної культури
НМ Демиденко, БТ Львівна
Право.ua, С.171-175., 2023
2023
Предмет соціології культури, її структура та функції
ТО Пономаренко, ТЛ Білоус
Наше право., С. 205-208., 2023
2023
Професійний саморозвиток і самовиховання майбутніх фахівців як складові сучасного освітнього процесу в умовах воєнного стану
ТЛ Білоус
Інноваційна педагогіка.-2023.-Вип. 61, т. 1.-С. 93-97, 2023
2023
Надання домедичної допомоги постраждалим із психогенними реакціями в надзвичайних ситуація
ТЛ Білоус, ДО Кугуєнко
Питання сучасної науки і права: матеріали XІІІ Всеукр. наук.-практ. конф …, 2023
2023
Поняття, предмет і метод юридичної психології
НМ Демиденко, ТЛ Білоус
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.–2023.–№ 2 …, 2023
2023
Особливості тейпування у медицині та спорті
ТЛ БІЛОУС
ПРАВОВА НАУКА І ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЙНИХ …, 2023
2023
Особистісні якості педагога-викладача з фізичного виховання
ТЛ Білоус
Правова наука і державотворення в Україні в контексті інтеграційних процесів …, 2023
2023
Характеристика правових почуттів особистості перед законом
ТЛ Білоус, АВ Мартиненко
Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук …, 2022
2022
Соціально-психологічні передумови корупції працівників правоохоронних органів
ВО Манько, ТЛ Білоус
Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід: тези доп. Міжнар …, 2022
2022
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20