Павло Турчик
Павло Турчик
викладач кафедри екології та екологічної безпеки , Вінницький
Verified email at vntu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Інтегроване управління та поводження з твердими побутовими відходами на Вінниччині
ВГ Петрук, ОВ Мудрак, ОГ Яворська, ВВ Черній, СМ Кватернюк, ...
ВНТУ, 2007
142007
Управління та поводження з відходами
ВГ Петрук, ІВ Васильківський, СМ Кватернюк, ПМ Турчик, ВА Іщенко, ...
Частина 2, 120, 2013
102013
Оцінка впливу на навколишнє середовище шинної промисловості
ВГ Петрук, ВО Прокопенко, ПМ Турчик
Збірник матеріалів II-го Всеукраїнського з’їзду екологів за міжнародної …, 2009
72009
Оптична контрольно-вимірювальна система для екологічного моніторингу водних об’єктів
ВГ Петрук, ІВ Васильківський, СМ Кватернюк, ИВ Васильковский
Хмельницький національний університет, 2005
7*2005
Аналіз шляхів використання світового досвіду поводження із твердими побутовими відходами в Україні
ВА Іщенко, ПМ Турчик
ВНТУ, 2012
62012
Розробка системи контролю світлорозсіювальних характеристик водних середовищ
ВГ Петрук, ІВ Васильківський, СМ Кватернюк, ИВ Васильковский, ...
ВНТУ, 2006
42006
Аналіз техногенних ризиків зберігання та знешкодження небезпечних речовин [Електронний ресурс]
ВГ Петрук, ПМ Турчик, ТІ Панченко
Режим доступу: http://eco. com. ua, 0
3
Household waste management. The European experience
V Petruk, F Stalder, V Ishchenko, I Vasylkivskyi, R Petruk, P Turchyk, ...
ВНТУ, 2016
22016
Дослідження розповсюдження лазерного випромінювання в атмосферному середовищі
ВГ Петрук, С Кватернюк, І Васильківський, А Іванов, П Турчик
Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї 16 (2), 114-125, 2008
22008
Автоматизована система контролю за процесом відстоювання дискретних середовищ
ВГ Петрук, ІВ Васильківський, ПМ Турчик
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 7-10, 2004
22004
Нормуванняантропогенного навантаження на навколишнє середовище. Частина 1. Нормування інгредієнтного забруднення (електронне видання)
ВГ Петрук, ІВ Васильківський, ВА Іщенко, РВ Петрук, ...
ВНТУ, 2016
12016
Управління та поводження з відходами. Частина 2. Тверді побутові відходи
ВГ Петрук, ІВ Васильківський, ПМ Турчик, СМ Кватернюк, ВА Іщенко, ...
ВНТУ, 2015
12015
Розрахунок екологічного ризику під час утилізації фосфоровмісних пестицидних препаратів
АП Ранський, РВ Петрук, ПМ Турчик
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2012
12012
Оцінка екологічного ризику при транспортуванні небезпечних відходів міською територією [Електронний ресурс]/[Панченко ТІ, Петрук ВГ, Турчик ПМ]
ТІ Панченко
Збірник наукових статей “ІІІ-го Всеукраїнського з’їзду екологів з …, 2011
12011
Система сигналізації для виявлення пожежонебезпечних ситуацій на території лісового фонду
ВГ Петрук, ІВ Васильківський, НВ Писаренко, ПМ Турчик, ...
ВНТУ, 2006
12006
Екологічна безпека та розрахунок ризиків транспортування пестицидних препаратів на основі теорії нечітких множин
ПМ Турчик, ММ Сушинська, КВ Нагорна
ІІІ Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю, 21-24, 0
1
Дипломне проектування (для студентів екологічних спеціальностей)
ВГ Петрук, ВА Іщенко, ІВ Васильківський, РВ Петрук, ПМ Турчик, ...
ВНТУ, 2017
2017
Еволюційне моделювання системи автоматичного пожежогасіння для автотранспортної техніки
ВЛ Потєха, ОВ Кузнєцова, ОВ Потєха, ВП Мельник, ПМ Турчик
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 13-20, 2016
2016
Вплив транспортної інфраструктури на екологічну безпеку теріофауни
ІА Трач, ВГ Петрук, ВА Іщенко, ПМ Турчик
Наукові праці Вінницького національного технічного університету.№ 3., 2016
2016
Соціоекологічні ризики під час транспортування небезпечних відходів
ПМ Турчик, ВГ Петрук
Матеріали конференції V Всеукраїнського з’їзду екологів, 23-26 вересня 2015 р., 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20