Володимир Смолянюк
Володимир Смолянюк
завідувач кафедри політології та соціології, ДВНЗ «Київський
Verified email at kneu.kiev.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Військова могутність України: теоретико-методологічні засади формування і розвитку: політологічний аналіз досвіду 1990-х років
V Smoli︠a︡ni︠u︡k
Ірпінь, 2000
292000
Системні засади національної безпеки України
VF Smolianiuk
ВІСНИК НУ" ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО". СЕРІЯ …, 2018
102018
Військова реформа в Україні: Необхідність? Вимушеність? Приреченість?
В Смолянюк
Людина і політика, 27-30, 2000
82000
Військова могутність сучасної Української держави (політологічний аналіз)
ВФ Смолянюк, ВФ Смолянюк
Інститут держави і права імені ВМ Корецького Національної академії наук України, 2001
72001
Вiйськова могутнiсть України: Теоретико-методологiчнi засади формування i розвитку (полiтологiчний аналiз досвiду 1990-х рокiв)
ВФ Смолянюк
62000
Десуверенізація сучасних держав як наслідок глобалізації
ВФ Смолянюк
Науково-інформаційний вісник Академії національної безпеки, 58-81, 2014
52014
Воєнно-силова практика як константа цивілізаційного поступу (світ, регіон, Україна)
ВФ Смолянюк
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2009
52009
Фактор НАТО у формуванні військової могутності української держави
В Смолянюк
Людина і політика, 24-33, 2000
52000
Україна та Російська Федерація: духовне розмежування (на прикладі патріотичних стратагем)
ВФ Смолянюк, ВФ Смолянюк
Громадська організація «Академія політичних наук», 2016
32016
Політична система України: джерела стабільності та чинники дестабілізації
ВФ Смолянюк
Науково-інформаційний вісник Академії національної безпеки, 32-43, 2016
32016
Духовна різниця України та Росії (на прикладі патріотичних стратегій)
ВФ Смолянюк
Науково-інформаційний вісник Академії національної безпеки, 116-130, 2016
32016
Десуверенізація сучасних держав: необхідність теоретичного осмислення
ВФ Смолянюк
Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Сер …, 2014
32014
Озброєна демократія, або Демократизована зброя
В Смолянюк
Політичний менеджмент, 95-106, 2009
32009
Патріотичні дискурси України та Російської Федерації: компаративне співставлення
В Смолянюк
Studia politologica Ucraino-Polona 6, 81-90, 2016
22016
Воєнна політика пострадянських держав: антиномія сутності
ВФ Смолянюк, ОФ Слободян
" Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права …, 2017
12017
Мілітарна культура українства: від історичного символізму до державотворчої практики
ВФ Смолянюк
Науково-інформаційний вісник Академії національної безпеки, 142-154, 2015
12015
Аспекти вдосконалення виховної роботи у сфері сприяння професійній адаптації курсантів з метою професійного становлення та мотивації до подальшого проходження служби
ОМ Хлонь
Юридична наука, 115-123, 2014
12014
Політологічний осередок в Інституті держави і права ім. ВМ Корецького НАН України
Ю Шемшученко
Studia politologica Ucraino-Polona, 366-368, 2013
12013
Геополітична динаміка ХХІ століття: наступна станція «багатополярність»?
ВФ Смолянюк, ВФ Смолянюк
Національний педагогічний університет імені МП Драгоманова, 2010
12010
Національні інтереси України як «вища математика» державотворчого мислення
ВФ Смолянюк
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2010
12010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20