Forum Prava
Forum Prava
Kharkiv National University of Internal Affairs
No verified email - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Поняття та принципи діяльності публічної адміністрації
ТМ Кравцова, АВ Солонар
Форум права, 522-525, 2010
1012010
Адміністративна процедура як інститут адміністративного процесу
НВ Галіцина
Форум права, 163-177, 2010
952010
Реформування публічної адміністрації в Україні як крок до європейської інтеграції
ТО Білозерська
Форум права, 11-19, 2007
912007
Уточнення сутності категорії правовий статус” суб’єкта адміністративно-правових відносин та його елементного складу
ОМ Музичук
Форум права, 316-321, 2008
752008
Адміністративні процедури: зміст та особливості
ЮМ Фролов
Форум права, 692–698-692–698, 2013
662013
Поняття, сутність та елементи адміністративно-правового механізму забезпечення прав і свобод громадян у державному управлінні
ЯВ Лазур
Форум права, 392-398, 2009
592009
Види обмежень конституційних прав громадян у новому Кримінальному процесуальному кодексі Україні.
СМ Смоков
552012
Основания и принципы построения уголовно-правовых санкций: частно-научный контекст философского дискурса
НА Орловская
Форум права, 690-699, 2010
542010
Право на справедливий суд в практиці європейського суду з прав людини
ЕЛ Трегубов
Форум права, 358-363, 2010
492010
Поняття адміністративно-правового забезпечення прав, свобод та інтересів дитини органами внутрішніх справ України
ОМ Дручек
Форум права, 123–128-123–128, 2013
482013
Публічний інтерес в адміністративному праві
ВВ Галунько
Форум права, 178-182, 2010
472010
Співвідношення приватних і публічних інтересів: досвід України
СВ Савченко
Форум права, 520–528-520–528, 2013
432013
Правові позиції Конституційного Суду України
ІМ Шевчук
Харківський національний університет внутрішніх справ, 2012
432012
Місцеві бюджети та бюджети місцевого самоврядування: проблеми правового визначення
ІІ Єфремова
Форум права, 157-161, 2009
412009
Слідчий суддя як суб’єкт реалізації судових функції у досудовому провадженні
АР Туманянц
Форум права, 896-901, 2011
402011
Співвідношення понять захист та охорона трудових прав в чинному законодавстві
СЯ Вавженчук
Форум права, 45-49, 2010
402010
Визначення поняття адміністративно-правових відносин з урахуванням пріоритетного значення та ролі в них суб’єкта адміністративного права (на прикладі адміністративного суду)
ЕО Шевченко
Форум права, 1116-1122, 2011
392011
Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини, вчинені відносно живого донора
СВ Гринчак
Форум права, 65–71-65–71, 2015
382015
Щодо концептуальних підходів до визначення поняття правового регулювання
ІМ Шопіна
Форум права, 1055-1061, 2011
382011
Прецедентне право у контексті загальнообов’язковості судових рішень та українські перспективи (Case Law in the Context of Binding Effect of Court Judgments and Ukrainian Prospects)
Ю Попов
Форум права, 351-363, 2010
382010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20