Підписатись
Forum Prava
Forum Prava
Kharkiv National University of Internal Affairs
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Адміністративна процедура як інститут адміністративного процесу
НВ Галіцина
Форум права, 163-177, 2010
1602010
Поняття та принципи діяльності публічної адміністрації
ТМ Кравцова, АВ Солонар
Форум права.–2010.–№ 4.–С. 522–525, 2010
1462010
Реформування публічної адміністрації в Україні як крок до європейської інтеграції
ТО Білозерська
Форум права, 11-19, 2007
1262007
Уточнення сутності категорії “правовий статус” суб’єкта адміністративно-правових відносин та його елементного складу
ОМ Музичук
Форум права.-2008.-№ 1.–С. 316-321, 2008
1222008
Адміністративні процедури: зміст та особливості
ЮМ Фролов
Форум права, 692–698-692–698, 2013
1062013
Поняття, сутність та елементи адміністративно-правового механізму забезпечення прав і свобод громадян у державному управлінні
ЯВ Лазур
Форум права, 392-398, 2009
922009
Публічний інтерес в адміністративному праві
ВВ Галунько
Форум права, 178-182, 2010
872010
Щодо концептуальних підходів до визначення поняття правового регулювання
ІМ Шопіна
Форум права, 1055-1061, 2011
842011
Поняття адміністративно-правового забезпечення прав, свобод та інтересів дитини органами внутрішніх справ України
ОМ Дручек
Форум права, 123–128-123–128, 2013
822013
Види обмежень конституційних прав громадян у новому Кримінальному процесуальному кодексі України
СМ Смоков
Форум права, 628-632, 2012
802012
Право на справедливий суд в практиці європейського суду з прав людини
ЕЛ Трегубов
Форум права, 358-363, 2010
802010
Основания и принципы построения уголовно-правовых санкций: частно-научный контекст философского дискурса
НА Орловская
Форум права, 690-699, 2010
732010
Співвідношення приватних і публічних інтересів: досвід України
СВ Савченко
Форум права, 520–528-520–528, 2013
702013
Визначення поняття адміністративно-правових відносин з урахуванням пріоритетного значення та ролі в них суб’єкта адміністративного права (на прикладі адміністративного суду)
ЕО Шевченко
Форум права, 1116-1122, 2011
602011
Співвідношення понять захист та охорона трудових прав в чинному законодавстві
СЯ Вавженчук
Форум права, 45-49, 2010
602010
Правові позиції Конституційного Суду України
ІМ Шевчук
Харківський національний університет внутрішніх справ, 2012
592012
Поняття та особливості адміністративно-правового забезпечення захисту прав споживачів
ЄЄ Колесников
Форум права, 432-438, 2011
582011
Прецедентне право у контексті загальнообов’язковості судових рішень та українські перспективи (Case Law in the Context of Binding Effect of Court Judgments and Ukrainian Prospects)
Ю Попов
Форум права, 351-363, 2010
572010
Сутність адміністративно-правового регулювання суспільних відносин у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу
ІА Городецька
Форум права, 60–66-60–66, 2016
552016
Слідчий суддя як суб’єкт реалізації судових функції у досудовому провадженні
АР Туманянц
Форум права, 896-901, 2011
552011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20