Наталія Миколаївна Каменева / N.M. Kameneva (ORCID:0000-0003-3925-393X)
Наталія Миколаївна Каменева / N.M. Kameneva (ORCID:0000-0003-3925-393X)
УкрДУЗТ (УкрДАЗТ, ХарДАЗТ, ХІІТ), кафедра Економічна теорія та право
Подтвержден адрес электронной почты в домене kart.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Роль запозичень у фінансування інвестиційної діяльності підприємств реального сектора економіки
АВ Непран, ІЄ Тимченко, НМ Каменева
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2017
22017
Концепція життєвого циклу в теоретичному підході до вибору варіанту інвестицій в оновлення парка тягового рухомого складу
ЮЄ Калабухін, НМ Каменева, ДД Зленко
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2018
12018
Екологічна складова забезпечення економічної безпеки регіону
НМ Каменева, МВ Косич, ОЮ Александрова
УкрДУЗТ, 2018
12018
Фискальная эффективность налога на добавленную стоимость
А Непран, ИЕ Тимченко, НН Каменева
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2017
12017
Сучасні економічні теорії
НМ Каменева
УкрДУЗТ, 2020
2020
Політична економія
ОІ Фролов, НМ Каменева, МВ Косич
УкрДУЗТ, 2020
2020
Історія економіки та економічної думки
ОІ Фролов, НМ Каменева, МВ Косич
УкрДУЗТ, 2020
2020
Мікроекономіка
МВ Косич, НМ Каменева
УкрДУЗТ, 2020
2020
Макроекономіка
НМ Каменева, МВ Косич, ОЮ Александрова
УкрДУЗТ, 2020
2020
Економічна теорія
НМ Каменева, МВ Косич, ОІ Фролов, ОЮ Александрова
УкрДУЗТ, 2019
2019
Вплив інфляції на інвестиційну активність підприємств промисловості
АВ Непран, ІЄ Тимченко, НМ Каменева
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2019
2019
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА
НМ Каменева, МВ Косич, ОЮ Александрова
2018
Концепция устойчивого развития: экологический и нравственный императивы
АИ Фролов, НН Каменева, МВ Косич, ОІ Фролов, НМ Каменева
УкрДУЗТ, 2018
2018
Устойчивость глобального капитализма в современных условиях
НН Каменева, ОТ Мозгова
УкрГУЖТ, 2017
2017
Контроль за формуванням собівартості продукції в умовах нормативного методу обліку та контролю витрат на виробництво
НМ Каменева, АВ Непран
Харківский економіко-правовий університет, 2017
2017
Фіскальна ефективність податку на додану вартість
АВ Непран, ИЕ Тимченко, НН Каменева
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2017
2017
ПЕРВИНІ ДОКУМЕНТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: СПІРНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ ТРАКТОВКИ
НВ Каменева, ОІ Фролов, ОМ Левчук
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2017
2017
Взаємозв’язок фінансового і податкового обліку в питаннях відображення об’єктів основних засобів
ОМ Левчук, НМ Каменева
Харківський економіко-правовий університет, 2016
2016
«Антимонопольное законодательство и свободное общество»–альтернативная точка зрения на проблему регулирования монополий
НН Каменева
Харківський економіко-правовий університет, 2013
2013
Основи підприємництва: програма, плани семінарських занять та завдання для самостійної й індивідуальної роботи студентів економічних і технічних спеціальностей всіх форм навчання
НМ Каменева
2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20