Александр Трофимов
Александр Трофимов
Університет митної справи та фінансів
Подтвержден адрес электронной почты в домене amsu.dp.ua
НазваниеПроцитированоГод
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Засоби автоматики та телемеханіки” за напрямом 6.070101 “Транспортні технології”
СА Разгонов, ОВ Трофімов, АВ Сохацький
Академія митної служби України, 2017
9*2017
Застосування локального аналізу Фур’є для конструювання багатосіткових ітераційних методів розв’язання пружних та пружнопластичних задач для шаруватих основ
ОВ Трофімов
Академія митної служби України, 2016
12016
Багатосіткові методи у зворотних задачах для систем із розподіленими параметрами
ОВ Трофімов
Вісник Академії митної служби України. Серія: Технічні науки, 140-147, 2014
12014
Удосконалення транспортно-логістичних процесів обслуговування вантажопотоків на території річкового порту
АІ Кузьменко, ОВ Трофімов
Університет митної справи та фінансів, 2019
2019
Динаміка автомобільних та інших транспортних засобів. Ч. 1. Тягово-швидкісні властивості автотранспортних засобів. Паливна економічність: навч. посібник
АВ Сохацький, ОВ Трофімов, ОД Фірсов
Університет митної справи та фінансів, 2019
2019
Non-destructive control data analysis of railroad foundation constructions
A Trofimov, A Kuzmenko, H Nesterenko, S Avramenko, M Muzykin, ...
MATEC Web of Conferences 294, 03012, 2019
2019
Многосеточные итерационные алгоритмы решения граничных задач для упругих и упругопластических слоистых пакетов с криволинейными границами
АВ Трофимов
Університет митної справи та фінансів, 2018
2018
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ СТУДЕНТІВ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬ ВИЩУ ОСВІТУ У ТРАНСПОРТНІЙ ГАЛУЗІ
АВ Сохацький, АІ Кузьменко, ОВ Трофімов
Формування сучасної моделі управління та підвищення якості менеджменту в …, 2018
2018
Информационное управление транспортными потоками
БИ Мороз, АВ Трофимов, ЛВ Кабак
НПП ЧП «Технологический Центр»; Украинский государственный университет …, 2017
2017
Методи й алгоритми оптимізації параметрів зберігання об'єктів баз даних
БІ Мороз, ЛВ Кабак, ОВ Трофімов
Академія митної служби України, 2017
2017
Многосеточные итерационные алгоритмы построения сеток для упругих и упругопластических слоистых пакетов
ОВ Трофимов, ЮВ Петрова
Університет митної справи та фінансів, 2016
2016
Похибка класифікації при використанні бейєсового критерію
БІ Мороз, ГІ Рижанкова, ОВ Трофімов
Академія митної служби України, 2016
2016
Методи та модель системи підвищення продуктивності серверу ORACLE
БІ Мороз, ЛВ Кабак, ОН Молотков, ОВ Трофімов
Академія митної служби України, 2016
2016
The information management of the transport streams
БИ Мороз, АВ Трофимов, ЛВ Кабак
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 2 (9 (56)), 55-59, 2012
2012
ITERATIVE METHODS FOR SOLVING SAILING REGRESSIONS PROBLEMS
БІ Мороз, ОВ Трофімов, ЛВ Кабак
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 4 (4 (46)), 19-22, 2010
2010
Ітераційні методи розв’язання задач вітрильної регресії
БІ Мороз, ОВ Трофімов, ЛВ Кабак
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 4 (4), 19-22, 2010
2010
СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ ГЕМОСТАЗУ ШЛУНКОВО-КИШКОВОЇ КРОВОТЕЧІ, ПЕРЕВАЖНО, ПРИ СИНДРОМІ МЕЛЛОРІ-ВЕЙССА
ВП Кришень, МВ Трофімов, ОВ Трофімов
2007
Опыт применения многосеточных итерационных методов к решению упругих и упругопластических граничных задач
АВ Трофимов, НЮ Швайко
Прикладные задачи механики сплошных сред. Межвузовский сборник научных …, 1999
1999
Multigrid Methods for Stress Concentration problems
A Trofimov
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–19