Подписаться
Mariya Shygun
Mariya Shygun
Doctor of Science in Economics, Professor, Kyiv National Economic University named after Vadym
Подтвержден адрес электронной почты в домене kneu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Організація бухгалтерського обліку: підручник
ФФ Бутинець, СМ Лайчук, ОВ Олійник, ММ Шигун
Житомир: Рута 528, 358, 2006
3012006
Організація бухгалтерського обліку
ФФ Бутинець, ОВ Олійник, ММ Шигун, СМ Шулепова
підручник для студентів спеціальності 7, 2002
2532002
Розвиток моделювання системи бухгалтерського обліку: теорія і методологія
ММ Шигун
Монографія /М.М. Шигун – Житомир: ЖДТУ, 632 с., 2009
942009
Аудит і ревізія підприємницької діяльності
БФ Ф., УБ Ф., ВН Г., ПН І., ШМ М.
Навчальний посібник. Житомир: ПП "Рута", 2001
70*2001
Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті
БФ Ф., ШМ М.
Навчальний посібник. Житомир: ЖДТУ, 2004
66*2004
Корпоративна соціальна звітність як перспектива інформування про людський капітал вітчизняних компаній
ДТВ Шигун М.М.
Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць …, 2011
442011
Проблемы классификации систем бухгалтерского учета
ММ Шигун
Международный бухгалтерский учет. Научно-практический и теоретический журнал …, 2011
362011
Розвиток теорії та методології моделювання системи бухгалтерського обліку
ММ Шигун
Шигун ММ—Житомир, 2010
342010
Субъекты внутреннего контроля в системе экономической безопасности предприятия
ММ Шигун
Международный бухгалтерский учет. Научно-практический и теоретический журнал …, 2014
312014
Види звітності підприємств: підходи до їх класифікації
ШМ М., ІВ О.
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу …, 2008
30*2008
Методичні підходи до бухгалтерського обліку трансакційних витрат
ММ Шигун
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 30-35, 2009
282009
Бухгалтерський облік трансакційних витрат: проблеми визначення поняття і класифікації
ММ Шигун
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу …, 2009
222009
Парадигмальний розвиток системи бухгалтерського обліку
ШМ М.
Часопис економічних реформ/ Науково-виробничий журнал, С. 134-139, 2013
15*2013
Фактори впливу на процеси організації бухгалтерського обліку
ШМ М.
Вісник Житомирського державного технологічного університету / Економічні …, 2010
15*2010
Моделювання як метод наукових досліджень та інші методи пізнання дійсності
ММ Шигун
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу …, 2007
152007
Бухгалтерський фінансовий облік. Практикум
ЧЛВ Шигун М.М.
Житомир: ЖІТІ, 2001
15*2001
Принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності: семантика понять і змісту
ММ Шигун
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 199-203, 2009
142009
Принципи внутрішнього контролю в системі економічної безпеки підприємства
ШМ М.
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія "Економіка"., С. 159-162, 2014
13*2014
Органiзацiя бухгалтерського облiку
ФФ Бутинець, ОВ Олiйник, ММ Шигун, СМ Шулепова
122005
Аналітична модель бухгалтерського обліку екологічної діяльності
ЗІ В., ШМ М.
Вісник національного університету “Львівська політехніка”., – С. 337-343., 2009
11*2009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20