Зоя Горенко
Зоя Горенко
старший науковий співробітник НУФВСУ
Підтверджена електронна адреса в uni-sport.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Desmopressin stimulated bile secretion in anaesthetized rats
SP Ghazaee, ZA Gorenko, LS Karbovska, SP Veselsky, PI Yanchuk, ...
General Physiology and Biophysics 29 (2), 151-159, 2010
82010
The influence of amylin on the bile acid spectrum in rats
IP Vasheka, SP Vesel'skyi, ZA Horenko, OA Hrinchenko, LS Karbovs'ka, ...
Fiziol Zh 60 (3), 46-53, 2014
52014
Вплив настою фітозбору № 2 на вміст ліпідів в жовчі.
ТП Гарник, ПС Лященко, ТГ Каревіна, СП Весельський, ЗА Горенко, ...
VI Міжнародна конференція “Інформотерапія: теоретичні аспекти та практичне …, 2000
52000
Особливості спектру жовчних кислот у людини і тварин
СП Весельський, МЮ Макарчук, ПІ Янчук, ЗА Горенко, ПС Лященко, ...
Науковий вісник Волинського державного університету, 65-72, 2007
42007
Критерії та показники психологічного здоров'я
АВ Воробйова, ЗА Горенко
Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Фізична …, 2016
3*2016
Спосіб підготовки проб біорідин для визначення вмісту речовин ліпідної природи
СП Весельський, ПС Лященко, СІ Костенко, ЗА Горенко, ЛФ Куровська
32001
Критерії оцінки функціонального потенціалу спортсменів з різним стажем спортивної підготовки
ОМ Лисенко, ЗА Горенко, АВ Ковельська, ЛО Тайболіна, БЄ Очеретько, ...
Вісник Черкаського університету. Серія: Біологічні науки., 56-65, 2017
22017
Вплив кальцитоніну на зовнішньосекреторну функцію печінки у щурів
ЗА Горенко, ЛС Карбовська, ІП Вашека, СП Весельський
Фізіологічний журнал 57 (№ 3), 40-48, 2011
22011
Вплив кальцитоніну на зовнішньосекреторну функцію печінки у щурів
ІП Вашека, ЗА Горенко
Матер. IV Міжнарод. конф. молодих науко-вців «Біологія: від мо-лекули до …, 2009
22009
Медична активність як складова частина здорового способу життя
З Горенко
Молода спортивна наука України, 106, 2017
12017
Сравнение электронейромиографических показателей у спортсменов, специализирующихся в прыжках в воду и велоспорте
Е Колосова, Т Халявка, З Горенко
Фізична культура, спорт та здоров’я нації, 319-323, 2017
12017
Гендерні особливості мотивації до занять ска-ндинавською ходьбою осіб похилого віку
ЗА Горенко
"Традиції та інновації у підготовці фахівців з фізичної культури та фізичної …, 2019
2019
Участь вітаміну D у збереженні морфофункціонального стану опорно-рухового апарату
ЗА Горенко, БЄ Очеретько, АВ Ковельська
Спортивна медицина і фізична реабілітація, 63-73, 2019
2019
Ефективність оздоровчої програми на основі скандинавської ходьби для осіб похилого віку
ЗА Горенко, КЮ Юрченко
Молодь та олімпійський рух: Збірник тез доповідей XI Міжнародної конференції …, 2018
2018
Relationship of indicators of oxygen-containing blood elements with the duration of systematic triathlon training for amateur athletes
A Kovelska, B Gorenko, Z., Ocheretko
Slobozhanskyi herald of science and sport, 38-42, 2018
2018
Functional dichotomy (symmetry-asymmetry) of physical development in man who are engaged in triathlon
Z Gorenko, B Ocheretko, A Kovelska
Slobozhanskyi herald of science and sport, 15-21, 2018
2018
Зв'язок показників кисневмісних елементів крові з тривалістю систематичних занять триатлоном у спортсменів-аматорів
К Антонина, З Горенко, Б Очеретько
Слобожанський науково-спортивний вісник, 2018
2018
Функціональна дихотомія (симетрія–асиметрія) фізичного розвитку у чоловіків, які займаються триатлоном
З Горенко, Б Очеретько, А Ковельська
Слобожанський науково-спортивний вісник, 17-24, 2018
2018
ФІЗИЧНА ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ТА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК З ГЕМАТОЛОГІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ КРОВІ У СПОРТСМЕНІВ-АМАТОРІВ
АВ Ковельська, ЗА Горенко, БЄ Очеретько
Сучасні тенденції та перспективи розвитку фізичної підготовки та спорту …, 2017
2017
Особливості аеробної працездатності спортсменок-веслувальниць на байдарках і каное
БЄ Очеретько, ЗА Горенко, АВ Ковельська
Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології: Тези доп. VІІІ …, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20