Зоя Горенко
Зоя Горенко
старший науковий співробітник НУФВСУ
Підтверджена електронна адреса в uni-sport.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Desmopressin stimulated bile secretion in anaesthetized rats
SP Ghazaee, ZA Gorenko, LS Karbovska, SP Veselsky, PI Yanchuk, ...
General Physiology and Biophysics 29 (2), 151-159, 2010
82010
The influence of amylin on the bile acid spectrum in rats
IP Vasheka, SP Vesel'skyi, ZA Horenko, OA Hrinchenko, LS Karbovs'ka, ...
Fiziol Zh 60 (3), 46-53, 2014
52014
Особливості спектру жовчних кислот у людини і тварин
СП Весельський, МЮ Макарчук, ПІ Янчук, ЗА Горенко, ПС Лященко, ...
Науковий вісник Волинського державного університету, 65-72, 2007
52007
Вплив настою фітозбору № 2 на вміст ліпідів в жовчі.
ТП Гарник, ПС Лященко, ТГ Каревіна, СП Весельський, ЗА Горенко, ...
VI Міжнародна конференція “Інформотерапія: теоретичні аспекти та практичне …, 2000
52000
Критерії та показники психологічного здоров'я
АВ Воробйова, ЗА Горенко
Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Фізична …, 2016
3*2016
Критерії оцінки функціонального потенціалу спортсменів з різним стажем спортивної підготовки
ОМ Лисенко, ЗА Горенко, АВ Ковельська, ЛО Тайболіна, БЄ Очеретько, ...
Вісник Черкаського університету. Серія: Біологічні науки., 56-65, 2017
22017
Вплив кальцитоніну на зовнішньосекреторну функцію печінки у щурів
ЗА Горенко, ЛС Карбовська, ІП Вашека, СП Весельський
Фізіологічний журнал 57 (№ 3), 40-48, 2011
22011
Вплив кальцитоніну на зовнішньосекреторну функцію печінки у щурів
ІП Вашека, ЗА Горенко
Матер. IV Міжнарод. конф. молодих науко-вців «Біологія: від мо-лекули до …, 2009
22009
Спосіб підготовки проб біорідин для визначення вмісту речовин ліпідної природи
СП Весельський, ПС Лященко, СІ Костенко, ЗА Горенко, ЛФ Куровська
22001
Медична активність як складова частина здорового способу життя
З Горенко
Молода спортивна наука України, 106, 2017
12017
Сравнение электронейромиографических показателей у спортсменов, специализирующихся в прыжках в воду и велоспорте
Е Колосова, Т Халявка, З Горенко
Фізична культура, спорт та здоров’я нації, 319-323, 2017
12017
Регулярні заняття триатлоном та їх вплив на показники периферійної крові у аматорів
АВ Ковельська, ЗА Очеретько, Б.Є., Горенко
Фізична активність і якість життя людини: збірник тез доповідей ІV …, 2020
2020
Зміни рівня фізичного стану у осіб похилого віку при систематичних заняттях скандинавською ходьбою
ЗА Горенко
Фізична активність і якість життя людини: збірник тез доповідей ІV …, 2020
2020
Показники кисневмісних елементів крові та їх зв'язок з тривалістю систематичних занять триатлоном у спортсменів-аматорів
АВ Ковельська, ЗА Горенко, БЄ Очеретько
Молодь та олімпійський рух: Збірник тез доповідей XІIІ Міжнародної …, 2020
2020
Особливості морфологічних характеристик гандболісток різних вікових груп
ЗА Горенко, БЄ Очеретько, АВ Ковельська
Молодь та олімпійський рух: Збірник тез доповідей XІIІ Міжнародної …, 2020
2020
Участь вітаміну D у збереженні морфофункціонального стану опорно-рухового апарату
ЗА Горенко, БЄ Очеретько, АВ Ковельська
Cпортивна медицина і фізична реабілітація, 2019
2019
Гендерні особливості мотивації до занять скандинавською ходьбою осіб похилого віку
ЗА Горенко
"Традиції та інновації у підготовці фахівців з фізичної культури та фізичної …, 2019
2019
Ефективність оздоровчої програми на основі скандинавської ходьби для осіб похилого віку
ЗА Горенко, КЮ Юрченко
Молодь та олімпійський рух: Збірник тез доповідей XI Міжнародної конференції …, 2018
2018
Relationship of indicators of oxygen-containing blood elements with the duration of systematic triathlon training for amateur athletes
A Kovelska, B Gorenko, Z., Ocheretko
Slobozhanskyi herald of science and sport, 38-42, 2018
2018
Functional dichotomy (symmetry-asymmetry) of physical development in man who are engaged in triathlon
Z Gorenko, B Ocheretko, A Kovelska
Slobozhanskyi herald of science and sport, 15-21, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20