Андрій Колесніков, Andrii Kolesnikov
Андрій Колесніков, Andrii Kolesnikov
К. е. н., доцент кафедри безпеки, правоохоронної діяльності та фінансових розслідувань, ТНЕУ
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Засади механізму забезпечення стійкого розвитку підприємств
АП Колесніков
Інноваційна економіка, С. 97-100, 2013
232013
Нейромаркетинг: новітні інструменти ототожнення бренду
АП Колесніков, АП Колесников, Н Шульгат, Н Шульгат
ТНТу, АСУ, 2011
152011
Peculiarities of assessment technologies usage in the management of financial and economic security of enterprises
O Vivchar, A Kolesnikov, О Вівчар, А Колесніков
Business Economics, 393-398, 2016
122016
Стан та тенденції розвитку венчурного фінансування в Україні
ЛЯ Малюта, АП Колесніков, АР Бабій
Інноваційна економіка, 278-282, 2012
122012
Науково-технічна творчість як інструмент підвищення ефективності інноваційної діяльності підприємства
ПС Харів, АП Колесніков
Актуальні проблеми економіки, 91-96, 2006
92006
Соціальна безпека: [Навчальний посібник]
ОІ Вівчар, АП Колесніков
82015
Об’єктивні передумови та напрямки оновлення технікотехнологічної бази підприємств
АП Колесніков, СІ Петрик
Сталий розвиток економіки, 150-153, 2011
82011
Основні засади, механізми та можливості розвитку брендингу в Україні
АП Колесніков, НІ Шульгат
Сталий розвиток економіки, 37-40, 2011
42011
Дослідження ефективності результатів інноваційної діяльності вітчизняних підприємств
АП Колесніков, СІ Петрик
Інноваційна економіка, 75-79, 2010
42010
Закономірності організації та шляхи вдосконалення технічної підготовки виробництва нової продукції
А Колесніков
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2005
32005
Управління підготовкою виробництва нової продукції на підприємстві: [монографія]
П Харів
22011
Оцінка рівня соціальної безпеки держави: порівняння підходів та перспективи розвитку
АП Колесніков, МФ Зяйлик
Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка, 142-148, 2017
12017
Економічні засади соціальної безпеки України
АП Колесніков
Ефективна економіка 11, 2015
12015
Тенденції демографічної кризи як загроза економічній безпеці України
АП Колесніков
Інноваційна економіка, 176-180, 2015
12015
Ефективність використання інноваційного потенціалу машинобудівних підприємств
А Колесніков
Інноваційна економіка, С. 94-97, 2012
12012
Обґрунтування застосування вітроенергетичних установок для підприємств Тернопільської області
Л Окопний, А Колесніков
Соціально-економічні проблеми і держава, 74-81, 2012
12012
НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ БАЗИС ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
АП Колесніков, СВ Стахурська, ІП Тимчук
Міжнародний науковий журнал Науковий огляд 1 (64), 6-18, 2020
2020
Економічна безпека та фінансові розслідування : концепти, прагматика, інструментарій забезпечення : монографія
2019
АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ В УКРАЇНСЬКОМУ ОСВІТНЬО-НАУКОВОМУ ПРОСТОРІ: ПРОБЛЕМИ ТА СОЦІАЛЬНІ ЗАГРОЗИ
А Колесніков
Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України, 122-128, 2019
2019
ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ
АП Колесніков
К 65 Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в, 123, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20