Андрій Колесніков, Andrii Kolesnikov
Андрій Колесніков, Andrii Kolesnikov
К. е. н., доцент кафедри безпеки, правоохоронної діяльності та фінансових розслідувань, ТНЕУ
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Засади механізму забезпечення стійкого розвитку підприємств
АП Колесніков
Інноваційна економіка, С. 97-100, 2013
232013
Нейромаркетинг: новітні інструменти ототожнення бренду
АП Колесніков, АП Колесников, Н Шульгат, Н Шульгат
ТНТу, АСУ, 2011
172011
Peculiarities of assessment technologies usage in the management of financial and economic security of enterprises
O Vivchar, A Kolesnikov, О Вівчар, А Колесніков
Business Economics, 393-398, 2016
132016
Стан та тенденції розвитку венчурного фінансування в Україні
ЛЯ Малюта, АП Колесніков, АР Бабій
Інноваційна економіка, 278-282, 2012
122012
Об’єктивні передумови та напрямки оновлення технікотехнологічної бази підприємств
АП Колесніков, СІ Петрик
Сталий розвиток економіки, 150-153, 2011
112011
Соціальна безпека: [Навчальний посібник]
ОІ Вівчар, АП Колесніков
92015
Науково-технічна творчість як інструмент підвищення ефективності інноваційної діяльності підприємства
ПС Харів, АП Колесніков
Актуальні проблеми економіки, 91-96, 2006
92006
Основні засади, механізми та можливості розвитку брендингу в Україні
АП Колесніков, НІ Шульгат
Сталий розвиток економіки, 37-40, 2011
52011
Дослідження ефективності результатів інноваційної діяльності вітчизняних підприємств
АП Колесніков, СІ Петрик
Інноваційна економіка, 75-79, 2010
42010
Закономірності організації та шляхи вдосконалення технічної підготовки виробництва нової продукції
А Колесніков
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2005
32005
Економічні засади соціальної безпеки України
АП Колесніков
Ефективна економіка 11, 2015
22015
Тенденції демографічної кризи як загроза економічній безпеці України
АП Колесніков
Інноваційна економіка, 176-180, 2015
22015
Управління підготовкою виробництва нової продукції на підприємстві: [монографія]
П Харів
22011
Ефективність використання інноваційного потенціалу машинобудівних підприємств
А Колесніков
Інноваційна економіка, С. 94-97, 2012
12012
Обґрунтування застосування вітроенергетичних установок для підприємств Тернопільської області
Л Окопний, А Колесніков
Соціально-економічні проблеми і держава, 74-81, 2012
12012
НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ БАЗИС ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
АП Колесніков, СВ Стахурська, ІП Тимчук
Міжнародний науковий журнал Науковий огляд 1 (64), 6-18, 2020
2020
Научно-технический базис формирования интеллектуального потенциала предприятия
АП Колесніков, СВ Стахурська, ІП Тимчук
Науковий огляд, 6-18, 2020
2020
Економічна безпека та фінансові розслідування : концепти, прагматика, інструментарій забезпечення : монографія
2019
АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ В УКРАЇНСЬКОМУ ОСВІТНЬО-НАУКОВОМУ ПРОСТОРІ: ПРОБЛЕМИ ТА СОЦІАЛЬНІ ЗАГРОЗИ
А Колесніков
Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України, 122-128, 2019
2019
ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ
АП Колесніков
К 65 Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в, 123, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20