Кафедра української мови
Кафедра української мови
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Підтверджена електронна адреса в vspu.net
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Питання української псевдонімії XX століття
НМ Павликівська
Вінниця: Глобус-прес, 2011
112011
Структурна організація та ареалогія флорономенів центральноподільських говірок
ІВ Гороф’янюк
ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02. 01 «Українська мова»/ІВ Гороф’янюк, 2010
102010
БОТАНІЧНА ЛЕКСИКА ЦЕНТРАЛЬНОПОДІЛЬСЬКИХ ГОВІРОК: МАТЕРІАЛИ ДО ЛЕКСИЧНОГО АТЛАСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: ВІД ДОСВІДУ УКЛАДАННЯ ДО ПРАКТИКИ ВИКОРИСТАННЯ
ІВ Гороф’янюк
ББК 81.1 С48, 408, 2012
92012
Семантико-синтаксична основа головного компонента односкладних речень в українській мові
ЛМ Коваль
82015
Словник псевдонімів ОУН-УПА
НМ Павликівська
Вінниця: О. Власюк, 2007
82007
Способи номінації в мікологічній лексиці центральноподільських говірок
ІВ Гороф’янюк
Мовознавчий вісник: зб. наук. пр./МОН України. Черкаський нац. ун-т ім. Б …, 0
8
Головний компонент односкладного речення в між'ярусних співвідношеннях
Л Коваль
42015
Головний компонент односкладного речення в між’ярусних співвідношеннях: дис.... докт. філол. наук: 10.02. 01–українська мова/Людмила Михайлівна Коваль; НАН Ін-т укр. мови
ЛМ Коваль
Київ, 2015
42015
Мовні засоби реалізації просторово-часового континууму в діалектному тексті
ІВ Гороф’янюк
Мовознавчий вісник, 52-57, 2014
22014
Життєвий шлях подільського селянина в мовному втіленні (на матеріалі автобіографічних текстів)
ІВ Гороф’янюк
Діалекти в синхронії та діахронії: текст як джерело лінгвістичних студій …, 2015
12015
Співвідношення формально-синтаксичних і семантико-синтаксичних ознак простого головного компонента номінативного речення в українській мові
ЛМ Коваль
Вісник Донецького національного університету. Сер. Б: Гуманітарні науки, 125-133, 2014
12014
Зі спостережень над фольклорними текстами як джерелом вивчення діалектного мовлення подолян
І Гороф’янюк
Волинь філологічна: текст і контекст, 66-74, 2013
12013
Формально-граматична парадигма складеного головного компонента безособового речення в українській мові
ЛМ Коваль
Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя …, 2013
12013
Ботанічна лексика крізь призму антропометричності (на матеріалі центральноподільських говірок). ІІ
ІВ Гороф’янюк
Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана …, 2013
12013
Лексична архаїка української говірки с. Булаєшти Республіки Молдова
ІВ Гороф’янюк
Jahrbuch der ІV. Internationalen virtuellen Konferenz der Ukrainistik …, 2013
12013
поетизація ДовКілля у прозі м. стельмаха
І Гороф’янюк
Культура слова, 2012
12012
Лінгвальне портретування українського села Булаєшти Республіки Молдова: фонетичні паралелі з подільським говором/Інна Гороф’янюк
ІВ Гороф’янюк
TEKA Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych PAN Oddział w Lublinie …, 2012
12012
У вирі праці. З нагоди ювілею Ніни Лаврентіївни Іваницької
Л Коваль
Рідний край, 81-85, 2010
12010
БОТАНІЧНА ЛЕКСИКА ЦЕНТРАЛЬНОПОДІЛЬСЬКИХ ГОВІРОК: АРЕАЛОГІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ
І Гороф’янюк
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 0
1
e-mail: gorofyanyuk@ gmail. com ORCID: 0000-0002-9836-8270
І Гороф’янюк
Наукові праці, 99, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20