Підписатись
Павло Федака
Павло Федака
Ужгородський інститут культури і мистецтв
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
«The XIII International Science Conference «Perspective ofscience and practice», Amsterdam, Netherlands. (13-15 грудня 2021) тези у cпівавторстві з Герешко О.В., Ухач І.О …
УІО Федака П.П., Герешко О.В.
2021
Development and transformation of the communicative element of socio-cultural activities // https://lingcure.org/index.php/journal/article/view/1414 . Vol. 5 No. S2 (2021). С …
YM Telep, O. A., Balashenko, I. V., Fedaka, P. P., Ukhach, L. I., & Sivak
2021
Краєзнавча діяльність Закарпатського крайового культурно-освітнього товариства «Просвіта» по відродженню історичної пам’яті,поверненні у контекст історії забутих імен // Тези …
ФПП Федака П.М.
2021
Народознавчі статті Федора Потушняка на сторінках двотижневика «Літературна неділя» // Календар «Просвіти» на 2021 рік. – Ужгород, 2021. – С. 38-43. Павло П. Федака. Цінне …
ПП Федака.
2021
Комунікація в соціально-культурній сфері: особливості розвитку та трансформації // Актуальнi питання гуманiтарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених …
РМ Телеп О., Федака П.
2020
Етнографічні матеріали періодичних видань Закарпаття другої половини 60-х років ХІХ – першої половини 40-х років ХХ ст. у дослідженнях українських і зарубіжних вчених …
П Федака
2020
Короткий нарис про закарпатську «Просвіту» з нагоди 100-ліття її заснування. – Ужгород.: видавництво «Просвіта» 2020. – 28 С.
ППФ Павло М. Федака.
2020
Народна культура українців Закарпаття (за матеріалами періодичних видань краю другої половини 60-х років ХІХ – першої половини 40-х років ХХ ст.) у працях українських і …
ПП Федака
2020
Берегиня українства. До 100-річчя створення на Закарпатті товариства «Просвіта» // Календар «Просвіти» на 2020 рік. – Ужгород, 2020. – С. 20-33.
ППФ Павло М. Федака.
2020
Традиційна народна пісенна творчість українців Закарпаття у дослідженнях Філарета Колесси
Ф П.
Науково-практична конференція “Синтез мистецької науки, освіти та творчості …, 2019
2019
Етнографія Закарпаття у творчій спадщині Євгена Фенцика. До 175-річчя від дня народження народознавця, священника, письменника, публіциста, редактора
Ф П.
Календар «Просвіти» на 2019 рік, С. 153-158, 2019
2019
Етнографія Закарпаття на сторінках журналу «Підкарпатська Русь» (1923 – 1936): обряди, звичаї, вірування
Ф П.
Календар «Просвіти» на 2018 рік, С. 87-92., 2018
2018
Етнографія Закарпаття на сторінках газети «Наука»: До 120-річчя заснування першої народної газети краю
Ф П.
Календар «Просвіти» на 2017 рік, С. 44-45, 2017
2017
Народознавство Закарпаття на сторінках журналу «Наш рідний край» (1922 – 1939)
Ф П.
Календар «Просвіти» на 2016 рік., С. 74-78., 2016
2016
Періодичні видання другої половини ХІХ – початку ХХ ст. у поширенні етнографічних знань та етнографічному вивченні українців Закарпаття
Ф П.
Календар «Просвіти» на 2015 рік., С. 117-119, 2015
2015
Етнографічні матеріали на сторінках журналу «Наша земля»
Ф П.
Календар «Просвіти» на 2014 рік., С. 108-109, 2014
2014
Цінне краєзнавче видання для шкільної молоді. До 80-річчя виходу першого числа часопису «Руська молодежь»// Календар «Просвіти» на 2021 рік. – Ужгород, 2021. – С. 112-116.
ПП Федака.
2021, 0
Павло П. Федака. Перша поважна стаття Федора Потушняка з етнографії Закарпаття була опублікована у «Науковому збірнику товариства «Просвіта» в Ужгороді // Календар «Просвіти …
ПП Федака
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–18