Маріанна Володимирівна Горобинська
Маріанна Володимирівна Горобинська
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
Подтвержден адрес электронной почты в домене hneu.net
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. посібник/С
С Пилипенко, МВ Горобинська, ЛІ Піддубна
Х.: ХНЕУ, 2004
122004
Державне регулювання економіки. Навчальний посібник. Ч. 1
СЄ Гіль, ОА Дудник, ЛВ Єфремова, МВ Горобинська, ЛІ Приймак, ...
Харків: Вид. ХДЕУ, 2002
72002
Підвищення ефективності використання основних фондів підприємств в умовах трансформації економіки
МВ Горобинська
[Електронний ресурс]/МВ Горобинська, 0
7
Оцінювання міжнародної економічної діяльності підприємства
ЛІ Піддубна, МВ Горобинська
22020
Реалізація людського капіталу в умовах четвертої промислової революції
МВ Горобинська, СЄ Гіль, МВ Горобинская, СЕ Гиль
22018
Економіка підприємства. Практикум для студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівня
ЛМ Бондаренко, МВ Горобинська
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020
2020
Трансформаційні процеси HR-менеджменту в умовах цифрової економіки
МВ Горобинська
2019
Нелінійні моделі оптимізації виробничої програми підприємства в умовах кон'юнктурних коливань ринку
МВ Горобинська, СЄ Гіль
2019
Загрози та наслідки інтелектуальної міграції в умовах глобалізаційних процесів
ЛІ Піддубна, МВ Горобинська, ЛИ Поддубная, МВ Горобинская
2019
Управління персоналом в міжнародних компаніях: робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня
МВ Горобинська
2019
Виклики та можливості четвертої промислової революції
ЛІ Піддубна, МВ Горобинська, ЛИ Поддубная, МВ Горобинская
2018
Особливості розрахунку індексу глобальної конкурентоспроможності 4.0
ЛІ Піддубна, МВ Горобинська, ЛИ Поддубная, МВ Горобинская
2018
Особливості оцінки майна та майнових прав
ОВ Васильєв, ЛІ Піддубна, ЛВ Єфремова, СЄ Гіль, МВ Горобинська, ...
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017
2017
Практикум з навчальної дисципліни" Економіка підприємства" для студентів напряму підготовки 6.030509" Облік і аудит" усіх форм навчання
СЄ Гіль, МВ Горобинська, СЕ Гиль, МВ Горобинская
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016
2016
Методические рекомендации по изучению учебной дисциплины" Экономика труда и социально-трудовые отношения" для иностранных студентов направления подготовки 6.030509" Учет и …
СН Пилипенко, МВ Горобинская, СМ Пилипенко, МВ Горобинська
ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2016
2016
Удосконалення фінансового менеджменту підприємства
МВ Горобинська, МВ Горобинская
ДВНЗ «УБС», 2016
2016
Инвестиционно-инновационные императивы современной структурной политики
ЛІ Піддубна, МВ Горобинська
Экономика развития, 33-43, 2016
2016
Інвестиційно-інноваційні імперативи сучасної структурної політики
ЛІ Піддубна, МВ Горобинська
Економіка розвитку, 33-43, 2016
2016
Практикум по учебной дисциплине" Менеджмент" для иностранных студентов направления подготовки 6.030509" Учет и аудит" дневной формы обучения
СН Пилипенко, МВ Горобинская, МВ Горобинська
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015
2015
Иллюстративный материал по учебной дисциплине" Экономика труда и социально-трудовые отношения" для иностранных студентов направления подготовки 6.030509" Учет и аудит" дневной …
МВ Горобинська, СМ Пилипенко, МВ Горобинская
ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20