Маріанна Володимирівна Горобинська
Маріанна Володимирівна Горобинська
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
Підтверджена електронна адреса в hneu.net
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. посібник/С
С Пилипенко, МВ Горобинська, ЛІ Піддубна
Х.: ХНЕУ, 2004
122004
Підвищення ефективності використання основних фондів підприємств в умовах трансформації економіки
МВ Горобинська
[Електронний ресурс]/МВ Горобинська, 0
8
Державне регулювання економіки. Навчальний посібник. Ч. 1
СЄ Гіль, ОА Дудник, ЛВ Єфремова, МВ Горобинська, ЛІ Приймак, ...
Харків: Вид. ХДЕУ, 2002
72002
Оцінювання міжнародної економічної діяльності підприємства
ЛІ Піддубна, МВ Горобинська
22020
Реалізація людського капіталу в умовах четвертої промислової революції
МВ Горобинська, СЄ Гіль, МВ Горобинская, СЕ Гиль
22018
Вплив корпоративної культури на економічну ефективність ІТ-компанії
МВ Горобинська, КС Сироватська
2020
Використання ІТ-технологій в управлінні підприємством
ДІ Маренич, МВ Горобинська
2020
Ланцюг вартості як інструмент ідентифікації конкурентних переваг аутсорсингових підприємств it-галузі
ЛІ Піддубна, МВ Горобинська
2020
Економіка підприємства. Практикум для студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівня
ЛМ Бондаренко, МВ Горобинська
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020
2020
Трансформаційні процеси HR-менеджменту в умовах цифрової економіки
МВ Горобинська
2019
Нелінійні моделі оптимізації виробничої програми підприємства в умовах кон'юнктурних коливань ринку
МВ Горобинська, СЄ Гіль
2019
Загрози та наслідки інтелектуальної міграції в умовах глобалізаційних процесів
ЛІ Піддубна, МВ Горобинська, ЛИ Поддубная, МВ Горобинская
2019
Управління персоналом в міжнародних компаніях: робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня
МВ Горобинська
2019
Виклики та можливості четвертої промислової революції
ЛІ Піддубна, МВ Горобинська, ЛИ Поддубная, МВ Горобинская
2018
Особливості розрахунку індексу глобальної конкурентоспроможності 4.0
ЛІ Піддубна, МВ Горобинська, ЛИ Поддубная, МВ Горобинская
2018
Особливості оцінки майна та майнових прав
ОВ Васильєв, ЛІ Піддубна, ЛВ Єфремова, СЄ Гіль, МВ Горобинська, ...
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017
2017
Практикум з навчальної дисципліни" Економіка підприємства" для студентів напряму підготовки 6.030509" Облік і аудит" усіх форм навчання
СЄ Гіль, МВ Горобинська, СЕ Гиль, МВ Горобинская
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016
2016
Методические рекомендации по изучению учебной дисциплины" Экономика труда и социально-трудовые отношения" для иностранных студентов направления подготовки 6.030509" Учет и …
СН Пилипенко, МВ Горобинская, СМ Пилипенко, МВ Горобинська
ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2016
2016
Удосконалення фінансового менеджменту підприємства
МВ Горобинська, МВ Горобинская
ДВНЗ «УБС», 2016
2016
Инвестиционно-инновационные императивы современной структурной политики
ЛІ Піддубна, МВ Горобинська
Экономика развития, 33-43, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20