Маріанна Володимирівна Горобинська
Маріанна Володимирівна Горобинська
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
Підтверджена електронна адреса в hneu.net
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Підвищення ефективності використання основних фондів підприємств в умовах трансформації економіки
МВ Горобинська
[Електронний ресурс]/МВ Горобинська, 2002
82002
Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч. посібник/Харківський національний економічний ун-т
С Пилипенко, МВ Горобинська, ЛІ Піддубна
Х.: ХНЕУ, 2004
72004
Державне регулювання економіки. Навчальний посібник. Ч. 1
СЄ Гіль, ОА Дудник, ЛВ Єфремова, МВ Горобинська, ЛІ Приймак, ...
Харків: Вид. ХДЕУ, 2002
62002
Реалізація людського капіталу в умовах четвертої промислової революції
МВ Горобинська, СЄ Гіль
Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Харківського національного …, 2018
22018
Инвестиционно-инновационные императивы современной структурной политики
ЛІ Піддубна, МВ Горобинська
Экономика развития, 33-43, 2016
2016
Інвестиційно-інноваційні імперативи сучасної структурної політики
ЛІ Піддубна, МВ Горобинська
Економіка розвитку, 33-43, 2016
2016
Практикум по учебной дисциплине" Менеджмент" для иностранных студентов направления подготовки 6.030509" Учет и аудит" дневной формы обучения
СН Пилипенко, МВ Горобинская, СН Пилипенко, МВ Горобинська
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015
2015
Иллюстративный материал по учебной дисциплине" Экономика труда и социально-трудовые отношения" для иностранных студентов направления подготовки 6.030509" Учет и аудит" дневной …
МВ Горобинська, СМ Пилипенко, МВ Горобинська, СМ Пилипенко
ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2015
2015
Практикум по учебной дисциплине" Экономика труда и социально-трудовые отношения" для иностранных студентов направления подготовки 6.030509" Учет и аудит" дневной формы обучения
СН Пилипенко, МВ Горобинская, СМ Пилипенко, МВ Горобинська, ...
ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2014
2014
Методичні рекомендації до написання та оформлення дипломних робіт для студентів спеціальності" Облік і аудит" усіх форм навчання
КГ Сердюков, ЛВ Єфремова, МВ Горобинська, КГ Сердюков, ...
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014
2014
Робоча програма навчальної дисципліни" МІЖНАРОДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ" для студентів спеціальності 8.03050901" Облік і аудит" усіх форм навчання
МВ Горобинська, ЛВ Єфремова, ЛІ Піддубна, МВ Горобинская, ...
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014
2014
ББК 74.262. 5 Г67
МВ Горобинська, ЛВ Єфремова
2012
Менеджмент: учебное пособие для иностранных студентов
СМ Пилипенко, МВ Горобинська, СН Пилипенко, МВ Горобинская
ХНЭУ, 2012
2012
кОНкУРеНТОСПРОМОЖНОСТІ 4.0
ЛІ Піддубна, МВ Горобинська
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТА ІННОВАЦІЇ: ПРОБЛЕМИ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ, 219, 0
ДОСЛІДЖЕННЯ ШВИДКОСТІ РУХУ НА ТРАМВАЙНИХ МАРШРУТАХ ПРИ РІЗНИХ ЙОГО УМОВАХ
СВ Очеретенко, МВ Горобинська
Коммунальное хозяйство городов, 231-325, 0
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–15