Андрєєва В.А., Андрєєва Віта Анатоліївна, Андреева Вита Анатольевна, Vita Andrieieva
Андрєєва В.А., Андрєєва Віта Анатоліївна, Андреева Вита Анатольевна, Vita Andrieieva
Підтверджена електронна адреса в krok.edu.ua
НазваПосиланняРік
Економічний аналіз
ГІ Андрєєва
ДВНЗ" УАБС НБУ", 2008
88*2008
Організація і методика економічного аналізу: навч. посіб.
ГІ Андрєєва, ВА Андрєєва
Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ, 2009
24*2009
Экологоориентированный организационно-экономический механизм реформирования собственности на лесные ресурсы
ВА Андреева
Методы решения экологических проблем / под ред. д-ра экон. наук, проф …, 2001
52001
Принципы лесной политики в сфере трансформации форм собственности на природные ресурсы
ЕВ Мишенин, ВА Андреева
Економіка: проблеми теорії та практики, с.24-28., 2001
52001
Аналіз розвитку екологічно орієнтованої інноваційної діяльності промислових підприємств України
ВА Андрєєва
Вчені записки Університету "КРОК" за матеріалами Міжнародної науково …, 2008
42008
Трансформація еколого-економічних основ використання і відтворення лісових ресурсів
ВА Андрєєва
Андрєєва Віта Анатоліївна.–Суми, 2003–240 с, 0
2
Базові принципи та алгоритм розробки стратегії забезпечення еколого-економічної безпеки регіону в умовах сталого розвитку
ВА Андрєєва
Вчені записки Університету "КРОК", с. 189-195., 2014
12014
Strategy of the cost definition for insurance of real estate objects
V Andrieieva
Світ економічної науки: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної …, 2018
2018
Особливості процесу оцінки на ринку нерухомості
ВА Андрєєва
Економіка, облік, фінанси та право: сучасні тенденції та перспективи …, 2018
2018
Визначення ринкової вартості цінних паперів (корпоративних прав): коментарі та висновки
ВА Андрєєва
// Вчені записки Університету «КРОК», C. 73-80., 2018
2018
Аллокаційні інновації в системі економічної безпеки підприємств України: інвестиційний вимір
ВА Андрєєва, ОВ Прокопенко, ВЮ Школа
Управління інноваційною складовою економічної безпеки 1, 79-100, 2018
2018
Підходи щодо оцінки земельно-ресурсного потенціалу: коментарі та висновки
ВА Андрєєва
Актуальні питання реформування економіки країни / Міжнародна науково …, 2017
2017
Формалізація оцінки вартості нематеріальних активів підприємства
ВА Андрєєва
Вчені записки Університету «КРОК», C.93-101., 2017
2017
Еколого-економічна безпека підприємства: властивості, стратегія та інструменти забезпечення
ВА Андрєєва
Теорія і практика сучасної економіки: Матеріали ХVІ Міжнародної науково …, 2015
2015
Інтеграція підприємств регіону в інноваційний кластер
ВА Андрєєва
Вчені записки Університету "КРОК", 146-153, 2015
2015
Інноваційні засади та виміри стратегічного розвитку підприємств України
ІЛ Петрова, ВА Андрєєва
Колективна монографія, 3-355, 2012
2012
Еколого-економічний формат інноваційного розвитку держави
ІЛ Петрова, ЗМ Борисенко, ВА Андрєєва, та ін.
Університет економіки та права "КРОК", 2012
2012
Сталий розвиток як умова еколого-економічної безпеки України
ВА Андрєєва
Вчені записки Університету "КРОК" 2 (32), с.36-44., 2012
2012
Екологічний аспект реалізації інноваційної політики в Україні
ВА Андрєєва
Вчені записки Університету «КРОК» 2 (28), С.90-97., 2011
2011
Управління інноваційними процесами малого та середнього підприємництва
ВА Андрєєва
Вчені записки Університету «КРОК» 2 (26), С.10-14., 2011
2011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20