Андрєєва В.А.;  Vita Andrieieva; Андреева В.А.
Андрєєва В.А.; Vita Andrieieva; Андреева В.А.
Підтверджена електронна адреса в krok.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Економічний аналіз
ВА Андрєєва, ГІ Андрєєва
ДВНЗ" УАБС НБУ", 2008
92*2008
Социально-экономический потенциал устойчивого развития: учебник
Андреева В.А. и др. Под ред. Л. Г. Мельника и Л. Хенса (Бельгия), Мельник Л ...
71*2007
Экономика предприятия
ЛГ Мельник, НА Харченко, ТВ Токарева, ВА Андреева
Учебное пособие, 632 с., 2002
672002
Экономика развития: Учебное пособие
ЛГ Мельник, НА Харченко, ВА Андреева, др.
Экономика развития: Учебное пособие, 2000
422000
Устойчивое развитие: теория, методология, практика
ЛГ Мельник, ЛГ Мельник
В учебнике, подготовленном учеными и преподавателями 19 стран …, 2009
312009
Організація і методика економічного аналізу: навч. посіб.
ВА Андрєєва, ГІ Андрєєва
Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ, 2009
27*2009
Организационно-экономический механизм экологизации аграрной сферы
ЕВ Мишенин, ПВ Тархов, ИН Ришняк, ВА Андреева
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і …, 2002
152002
Механізм управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств
ЮС Шипулина, ЮС Шипулина, ВВ Божкова, ЛГ Мельник, ОС Тєлєтов, ...
ТОВ "ДД" Папірус", 2012
112012
Экологоориентированный организационно-экономический механизм реформирования собственности на лесные ресурсы
ВА Андреева
Методы решения экологических проблем / под ред. д-ра экон. наук, проф …, 2001
52001
Принципы лесной политики в сфере трансформации форм собственности на природные ресурсы
ЕВ Мишенин, ВА Андреева
Економіка: проблеми теорії та практики, с.24-28., 2001
52001
Аналіз розвитку екологічно орієнтованої інноваційної діяльності промислових підприємств України
ВА Андрєєва
Вчені записки Університету "КРОК" за матеріалами Міжнародної науково …, 2008
42008
Трансформація еколого-економічних основ використання і відтворення лісових ресурсів
ВА Андрєєва
Андрєєва Віта Анатоліївна.–Суми, 2003.– 240 с., 2003
2*2003
Формалізація оцінки вартості нематеріальних активів підприємства
ВА Андрєєва
Вчені записки Університету «КРОК», C.93-101., 2017
12017
Базові принципи та алгоритм розробки стратегії забезпечення еколого-економічної безпеки регіону в умовах сталого розвитку
ВА Андрєєва
Вчені записки Університету "КРОК", с. 189-195., 2014
12014
Проблеми вартісної оцінки активів суб’єктів господарювання різних форм власності
ВА Андрєєва
Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародна та вітчизняна практика …, 2019
2019
Формування механізму управління капіталом на вітчизняних підприємствах
ВА Андрєєва, АВ Полонський
Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально …, 2019
2019
Стратегія управління витратами в забезпеченні діяльності підприємства
ВА Андрєєва, НС Шарафадінов
Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально …, 2019
2019
Експортна стратегія України: реалії та перспективи
ВА Андрєєва
Вчені записки Університету "КРОК", С.15-20., 2019
2019
Фактори, що впливають на оцінку нерухомого майна
ВА Андрєєва
Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально …, 2019
2019
Research and methodological basis for ensuring the financial security of banks in Ukraine
I Balatskyi, V Andrieieva, O Solodovnik, V Lypchanskyi
https://businessperspectives.org/images/pdf/applications/publishing …, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20