Даниленко, Віктор
Даниленко, Віктор
доктор історичних наук, Інститут історії України НАН України
Verified email at history.org.ua - Homepage
TitleCited byYear
Сталінізм на України: 20-30-ті роки
ВМ Даниленко
Либідь, 1991
1851991
Україна в умовах системної кризи: 1946-1980-і рр
ВК Баран, ВМ Даниленко
Видавничий дім Альтернативи, 1999
1601999
Сталінізм і українська інтелігенція (20-30-і роки)
ГВ Касьянов, ВМ Даниленко
К.: Наукова думка, 53, 1991
104*1991
Цивілізаційна історія України
МЄ Горєлов, ОП Моця, ОО Рафальський
К.: ТОВ УВПК ЕксОб, 238, 2005
452005
Україна і Росія в історичній ретроспективі: радянський проект для України
ВА Гриневич, ВМ Даниленко, СВ Кульчицький, ОЄ Лисенко
К.:Наукова думка, 2004
24*2004
Повсякденне життя українських селян у повоєнний період (1945-1953 рр.)
В Даниленко
Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. Збірник статей/Відп. ред. ВМ…, 2005
232005
Сталiнiзм на Українi: 20-30-тi роки
ВМ Даниленко, ГВ Касьянов, СВ Кульчицький
К, 1991
211991
Рабочий класс и культурная революция на Украине
ВМ Даниленко
Наук. думка, 1986
191986
Українізація: Здобутки і втрати (20-30-ті роки)
ВМ Даниленко
Проблеми історії України: факти, судження пошуки, 79-79, 1992
151992
Освіта України в роки національно-демократичної революції (1917–1920): З хроніки подій
ЗОМ Даниленко В.М., Телячий Ю.В.
132005
До витоків політики українізації
ВМ Даниленко
Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика, 66, 1993
121993
Сотрудничество УССР и РСФСР в области образования и науки в период построения социализма
ВМ Даниленко
Наук. думка,, 1981
121981
Історія одного ісходу
В Даниленко
Квіти в темній кімнаті: Сучасна українська новела: Найяскравіші зразки…, 1997
101997
Згортання українізації й посилення русифікаторських тенденцій у суспільнополітичному житті Радянської України
ВМ Даниленко
Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика: Зб. ст, 96-116, 1996
101996
Особливості радянського парламентаризму в Україні (друга половина ХХ ст.)
В Даниленко
Інститут історії України НАН України, 2010
82010
педагог, критик, громадський діяч (1874–1938)
ВМ Даниленко, АА Кравченко, Д Володимир
К.: Ніка-Центр, 2000
82000
Історія України: нове бачення: У 2-х т. / НАН України. Інститут історії України. К., 1995-1996
ЮІШ Авт. кол.: В. Ф. Верстюк, О. В. Гарань, В. М. Даниленко, В. Б. Євтух ...
8*1996
Про один пово-ротний момент в юторп енеолiтичного населення ПвденноТ бвропи
ВМ Даниленко, ММ Шмаглш
Археологiя, 1972
81972
Шлях до незалежності: громадські рухи й суспільні настрої в УРСР другої половини 1980-х рр.
СМК Даниленко В.М.
УІЖ, С.4-22., 2011
72011
Начала цивилизации: Космогония первобытного общеста. Праистория Руси VII тыс. до н. э.-I тыс. н. э
ВМ Даниленко
Delovaia Kniga, 1999
71999
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20