Кафедра цивільного захисту та комп'ютерного моделювання екогеофізичних процесів
Кафедра цивільного захисту та комп'ютерного моделювання екогеофізичних процесів
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Логіко-когнітивні моделі формування управлінських рішень інтегрованими системами в екстремальних умовах
РЛ Ткачук
Логіко-когнітивні моделі формування управлінських рішень інтегрованими …, 2010
202010
Математическое моделирование в сейсморазведке
ТЗ Вербицкий, РС Починайко, ЮП Стародуб, АС Федоришин
Наукова думка, 1985
151985
Математическое моделирование в сейсморазведке
ТЗ Вербицкий, РС Починайко, ЮП Стародуб, АС Федоришин
Наукова думка, 1985
151985
РІВНЯННЯ ГАУСОВОЇ ЛІНІЇ НА ПОВЕРХНІ
В Карпенко, ДП Стародуб
92008
Аспекти оцінки та освоєння геотермальних ресурсів України
ЮП Стародуб, ВМ Карпенко, ВМ Стасенко, СМ Нікорюк, ОВ Карпенко, ...
Геодинаміка, 2012
82012
Концепція методу енергетичного аналізу руху елементарних об’єктів літосфери Землі
ВМ Карпенко, ЮП Стародуб
Вісник Львів. ун-ту. Серія геологічна. Вип 20, 71-235, 2006
82006
Функція детермінованої ймовірності у дослідженнях будови Землі геофізичними методами
ВМ Карпенко, ЮП Стародуб
Київ.–2007.-С31-39, 2007
72007
Вплив ЛКП" Збиранка" на навколишнє середовище та основні принципи створення нового полігону
УВ Хром'Як, АБ Тарнаесьшй
Науковий вісник НЛТУ України 26 (5), 2016
62016
Когнітивні моделі формування оперативного управління інтегрованими ієрархічними структурами в умовах ризиків конфліктів
БВ Дурняк, ЛС Сікора, МС Антоник, РЛ Ткачук
Львів: УАД, 2013
62013
Проект енергетичної безпеки України на основі власних геотермальних ресурсів
ЮП Стародуб
Вісник ЛДУ БЖД 2012№ 6, 2012
62012
Энергоинформационный подход к вопросу оценки горизонтальной составляющей волнового поля по данным 1-D сейсмического эксперимента
ВН Карпенко, ЮП Стародуб, ВН Стасенко, АИ Билоус
Buletinul Insitutului de geologie şi seismologie al Academiei de ştiinţe a …, 2006
62006
Інформаційні технології в комп’ютерному моделюванні еколого-геофізичних процесів.
ЮП Стародуб
Навчальний посібник–Львів: ЛДУ БЖД, 2013.–160 с., 2013
52013
Аналіз динамічних параметрів руху фізичного осцилятора із заданою енергією на основі енергоінформаційного підходу.-Геодинаміка.–2007.–№ 1 (6)
ВМ Карпенко, ЮП Стародуб, ОВ Карпенко
С77-79, 2007
52007
Сучасні системи попередження та прогнозування повеней
ОФ Бабаджанова, ЮЕ Павлюк, ЮГ Сукач
Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 167-171, 2013
42013
Пряма динамічна задача сейсміки для вивчення будови земної кори
ЮП Стародуб
Львів: Світ 164, 1998
41998
Сучасні перспективи створення ядерно-паливного циклу в Україні
АБ Тарнавський
Науковий вісник НЛТУ України 23 (15), 2013
32013
Локалізація пожежонебезпечних ділянок з використанням супутникових даних для сейсмоактивних зон України.
ЮП Стародуб
Пожежна безпека: зб. наук. праць.–Л., 2013.–№ 23., 2013
32013
Aspects of assessment and developing of geothermal resources in Ukraine
YP Starodub, VM Karpenko, VM Stasenko, MS Nikoriuk, AV Karpenko, ...
GEODYNAMICS, 95-105, 2012
32012
Synthesis and properties of adhesive polymer-methylmethacrylate materials
U Khromiak, V Levytskyi, K Stepova, A Tarnawsky
International Journal of Polymer Science 2018, 2018
22018
Дослідження факторів геотермальної енергії в глибоких свердловинах
ВМ Карпенко, ЮП Стародуб
Геодинаміка: науковий журнал, 85-97, 2017
22017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20