Jacek Skudlarski
Jacek Skudlarski
dr inż. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warsaw Agriculture University
Подтвержден адрес электронной почты в домене sggw.pl
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Analiza polskiego rynku ciągników rolniczych i kombajnów zbożowych w latach 2004-2010
S Zając, W Izdebski, J Skudlarski
Roczniki Naukowe SERIA 13 (1), 463-467, 2011
122011
Stan i perspektywy produkcji rzepaku w Polsce i na Ukrainie w aspekcie produkcji biopaliw transportowych
W Izdebski, Z Jakubowski, J Skudlarski, S Zając, GE Maznev, SA Zaika
Problems of World Agriculture/Problemy Rolnictwa Światowego 14 (1827-2016 …, 2014
112014
Historia, stan aktualny i perspektywy gorzelni rolniczych w Polsce. Cz. 1. Trudna sytuacja gorzelni rolniczych i walka o przetrwanie w UE
E Golisz, B Drozdz, A Kupczyk, G Redlarski
Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny 1 (57), 2013
112013
Optymalizacja decyzji zakupu maszyn rolniczych na przykładzie ciągników rolniczych
J Skudlarski
Inżynieria Rolnicza 10, 173-180, 2006
112006
Wykorzystanie surowców pochodzenia rolniczego do produkcji biopaliw transportowych w Polsce
W Izdebski, J Skudlarski, S Zając
Roczniki (Annals) 2014 (1230-2016-99642), 2014
102014
Rynek ciągników rolniczych w Polsce w latach 2001-2012
S Zając, W Izdebski, J Skudlarski
Roczniki (Annals) 2014 (1230-2016-99339), 2014
82014
Forecast for transport biofuels in Poland in 2020-2030
M Krzywonos, J Skudlarski, A Kupczyk, J Wojdalski, K Tucki
Przemysl Chemiczny 94 (12), 2218-2222, 2015
72015
Procedura badania strat na skutek przestojów jako element kosztów eksploatacji ciągnika
J Skudlarski
Inżynieria Rolnicza 10, 431-436, 2006
72006
Hierarchia ważności czynników techniczno-organizacyjnych w odniesieniu do efektywności obsługi serwisowej ciągników rolniczych
J Skudlarski
Acta Scientiarum Polonorum, Technika Agraria 4 (2), 49-57, 2005
72005
The theoretical aspects of innovation
J Skudlarski, SO Zaika, OV Gridin
ХНТУСГ, 2016
62016
Wplyw kosztow eksploatacji maszyn na wyniki ekonomiczne w produkcji roslinnej
W Izdebski, J Skudlarski
Wieś Jutra 8, 27-28, 2005
62005
Wpływ parametrów techniczno-ekploatacyjnych na efektywność pracy ciągników rolniczych
J Skudlarski
Rozprawa doktorska. Wydział Inżynierii Produkcji, SGGW, Warszawa, 2002
62002
Wyposażenie rolnictwa Polski i Ukrainy w środki mechanizacji do produkcji roślinnej
OO Artemenko, W Izdebski, J Skudlarski, S Zajac, SA Zayka
Motrol. Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa 15 (1), 2013
52013
HIERARCHIA WAśNOŚCI CZYNNIKÓW TECHNICZNO--ORGANIZACYJNYCH WPŁYWAJĄCYCH NA EFEKTYWNOŚĆ OBSŁUGI TECHNICZNEJ CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGANIA DECYZJI O ZAKUPIE CIĄGNIKA
W Izdebski, J Skudlarski
52005
Rynek nowych ciągników rolniczych w Polsce w latach 2010-2015
J Skudlarski
Problemy Inżynierii Rolniczej 24, 2016
42016
Stan i perspektywy produkcji roślin oleistych w Polsce i na Ukrainie w kontekście rozwoju sektora biopaliw transportowych
P Chibowski, W Izdebski, E Laskowska, O Makarchuk, J Skudlarski, ...
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy …, 2016
42016
Prognoza rozwoju sektora biopaliw transportowych w Polsce w latach 2020-2030
M Krzywonos, J Skudlarski, A Kupczyk, J Wojdalski, K Tucki
Przemysł Chemiczny 94 (12), 2218-2222, 2015
42015
Opportunities and barriers to development of biofuels for transport in Poland—experience for Ukraine
W Izdebski, P Kry, J Skudlarski, G Maznev, S Zaіka
Технологический аудит и резервы производства, 23-27, 2014
42014
Aktualny stan sektora biogazu rolniczego w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej
M Powalka, AM Klepacka, J Skudlarski, E Golisz
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy …, 2013
42013
Dynamika cen ciągników i maszyn rolniczych w latach 2000-2010
S Zając, W Izdebski, J Skudlarski
Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Roczniki Naukowe, 2012
42012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20