Захарченко Виталий Иванович
Захарченко Виталий Иванович
ОНПУ ІБЕІТ, кафедра менеджменту
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інноваційний менеджмент: теорія і практика в умовах трансформації економіки
ВІ Захарченко, НМ Корсікова, ММ Меркулов
ЦУЛ, 2012
3672012
Державне регулювання регіональної економіки
ІВ Запоточний, ВІ Захарченко
Харків: Одіссей 600, 2003
1532003
Оптимизация содержания ремонтных свинок при их выращивании
НИ Жернакова, АН Добудько, ТА Малахова, АБ Демиденко, ...
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего …, 2016
1092016
Оптимизация содержания холостых свиноматок в период подготовки их к осеменению
НИ Жернакова, АН Добудько, ТА Малахова, АБ Демиденко, ...
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего …, 2016
1012016
Систематизація методів оцінки фінансового стану підприємства
ВО Захарченко, СІ Счасна
Фінанси України 1, 137-144, 2005
882005
Трансформаційні процеси у промислових територіальних системах України
ВІ Захарченко
Вінниця: Гіпаніс 548, 2004
822004
Совершенствование организационно-экономического механизма энергосбережения на ОАО «ММК им. Ильича»
ТИ Марченко
51*2006
Динаміка інвестиційно-інноваційних процесів у нестабільному середовищі:[монографія]
ВІ Захарченко
Херсон: Олді-плюс 211, 2013
332013
Обґрунтування територіальної концепції економічної безпеки
В Захарченко
Регіональна економіка, 120-127, 2000
322000
Педагогічні умови використання ділових ігор у підготовці майбутніх економістів
НВ Захарченко
Вінниця, 2006
252006
ВЫРАЩИВАНИЕ ПОРОСЯТ С ВВЕДЕНИЕМ В ИХ РАЦИОН СИЛАТРАНА" МИВАЛ-ЗОО"
ГС Походня, ПП Корниенко, АН Ивченко, АН Добудько, ТА Малахова, ...
Проблемы и перспективы инновационного развития агротехнологий, 272-274, 2016
202016
Інноваційний менеджмент
ВІ Захарченко, НМ Корсікова, ММ Меркулов
Теорія і практика в умовах трансформації економіки: Навч. посіб./ВІ …, 2012
202012
Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті:[навч. посібник]
ВІ Захарченко
Львів: Магнолія-2006 352, 2012
202012
Ринкові перетворення і формування територіальногалузевих корпоративних структур
ВІ Захарченко
Економіка АПК, 113-118, 2004
202004
Розвиток стратегічних підходів до управління підприємством у нестабільних умовах:[моногр.]/[ВІ Захарченко, ММ Меркулов]
ВІ Захарченко
Донецьк: Ноулідж, 188, 2014
182014
Оптимальные условия содержания супоросных свиноматок на промышленном комплексе
ГС Походня, ПП Корниенко, АН Ивченко, АН Добудько, ТА Малахова, ...
Свиноводство и технология производства свинины, 68-70, 2016
172016
Различные условия выращивания ремонтных свинок
ГС Походня, ПП Корниенко, АН Ивченко, АН Добудько, ТА Малахова, ...
Свиноводство и технология производства свинины, 65-68, 2016
172016
Основы кодирования: учеб, пособие
НВ Захарченко, ВН Захарченко, АС Крысько
Захарченко НВ, Захарченко ВН, Крысько АС, 1999
171999
Сборник задач и упражнений по физической и коллоидной химии: Учебное пособие
ВН Захарченко
Просвещение, 1978
171978
Кластерний підхід до підвищення конкурентоспроможності регіонів України
ВІ Захарченко, СВ Захарченко
Український географічний журнал, 2011
162011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20