Подписаться
Кобилянський Олександр Володимирович Кобылянский А.В. Kobilanskiy A.V. O.V. Kobylianskyi
Кобилянський Олександр Володимирович Кобылянский А.В. Kobilanskiy A.V. O.V. Kobylianskyi
Завідувач кафедри, д.пед.н, професор, Вінницький національний технічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене vntu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Теоретико-методичні основи навчання безпеки життєдіяльності студентів економічних спеціальностей у вищих навчальних закладах
ОВ Кобилянський
ВНТУ, 2012
262012
Current state of tools and methods of control of deformations and mechanical stresses of complex technical systems
L Kuzmych, OV Kobylianskyi, M Duk
Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High …, 2018
222018
Teoretyko-metodychni osnovy navchannia bezpeky zhyttiediialnosti studentiv ekonomichnykh spetsialnostei u vyshchykh navchalnykh zakladakh:[monohrafiia]
OV Kobylianskyi
Kobylianskyi OV–Vinnytsia: VNTU, 2012
202012
Теоретичні засади формування компетенцій з безпеки життєдіяльності у студентів економічних спеціальностей : монографія: монографія
КІМ Кобилянський О.В., Дембіцька С. В.
Вінниця : ВНТУ, 2014
192014
Проблеми підготовки спеціалістів з безпеки життєдіяльності у вищих навчальних закладах
ОВ Кобилянський
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 99-104, 2008
192008
Teoretychni zasady formuvannia kompetentsii z bezpeky zhyttiediialnosti u studentiv ekonomichnykh spetsialnostei: monohrafiia
OV Kobylianskyi, SV Dembitska, IM Kobylianska
Vinnytsia: VNTU, 2014
132014
Vykorystannia internet-tekhnolohii u protsesi vyvchennia bezpeky zhyttiediialnosti
O Kobylianskyi, S Dembitska
Naukovi zapysky. Seriia: Pedahohichni nauky. Kirovohrad: RVV KDPU im. V …, 2014
122014
Педагогічні умови використання інтернет-технологій у процесі вивчення безпеки життєдіяльності
ОВ Кобилянський, СВ Дембіцька
Випуск 38, 310-315, 2014
122014
Компетентнісний підхід до вивчення дисциплін циклу безпеки життєдіяльності у вищих навчальних закладах
О Кобилянський
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі …, 2013
122013
Pedahohichni umovy vykorystannia internettekhnolohii u protsesi vyvchennia bezpeky zhyttiediialnosti
OV Kobylianskyi, SV Dembitska
Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia v …, 2014
112014
Використання інтернет-технологій у процесі вивчення безпеки життєдіяльності
О Кобилянський, С Дембіцька
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2014
102014
Особливості організації самостійної роботи студентів при вивченні безпеки життєдіяльності
ОВ Кобилянський
Освіта Донбасу.№ 5: 34-42., 2009
102009
Kompetentnisnyi pidkhid do vyvchennia dystsyplin tsyklu bezpeky zhyttiediialnosti u vyshchykh navchalnykh zakladakh [Competency approach to the study of the disciplines of the …
OV Kobylianskyi
Naukovyi visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi …, 2013
92013
Основи охорони праці: навчальний посібник
ОВ Кобилянський, МС Лемешев, ОВ Березюк
Вінниця: ВНТУ, 2010
92010
Формування культури безпеки у студентів вищих навчальних закладів
ОВ Кобилянський, ІМ Кобилянська
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2013
82013
Biometric hand tremor identification on graphics tablet
KG Selivanova, OG Avrunin, OV Kobylianskyi, MI Palamarchuk, ...
Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High …, 2019
72019
Практичні аспекти формування компетентності фахівців
ОВ Кобилянський, ІМ Кобилянська
Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і …, 2016
72016
Педагогічні та соціально-економічні аспекти самозбереження здоров’я зайнятого населення України
ОВ Кобилянський, ІВ Заюков
Педагогіка безпеки, 2016
62016
Посилення ролі менеджменту підприємства в забезпеченні здоров’я зайнятого населення України
ОВ Кобилянський, ІВ Заюков
Комунальне господарство міст. Вип. 120: 225–228., 2015
62015
Безпека життєдіяльності: навч. посібник
ОВ Кобилянський
Вінниця: ВНТУ, 2014
62014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20