Подписаться
Іван Посохов, Ivan Posokhov
Іван Посохов, Ivan Posokhov
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Подтвержден адрес электронной почты в домене karazin.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Перспективи розвитку екологічного туризму в Україні
ІС Посохов, АВ Сагайдачна
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна Серія …, 2019
192019
Студентство університетів Російської імперії ХІХ–початку ХХ ст.: становлення та еволюція субкультури
І Посохов
Харків:«Раритети України, 2013
172013
Особливості формування та реалізації туристичної політики держави: міжнародний, національний, регіональний досвід
ОВ Бойко, ІІ Волкова, ГІ Гапоненко, ЮП Грицак, АП Гуслєв, НІ Данько, ...
Харківський національний університет імені ВН Каразіна, 2013
122013
Студенческие обструкции в университетах Российской империи (ХІХ–нач. ХХ вв.)
И Посохов
Рекомендовано Вченою радою Харківського національного університету імені ВН …, 2008
92008
«Історичні реконструкції» як форма культурно-пізнавального туризму: теоретичні аспекти
ІС Посохов
Географія та туризм: Наук. зб., 103-111, 2014
82014
Студентська субкультура: становлення та еволюція (на матеріалах російських університетів ХІХ-поч. ХХ ст.)
ІС Посохов
ІС Посохов, 2010
82010
The prospects for ecological tourism development in Ukraine
I Posokhov, A Sahaydachna
The Journal of VN Karazin Kharkiv National University. Series: International …, 2019
72019
Perspektyvy rozvytku ekologhichnogho turyzmu v Ukrajini [Prospects for the development of eco-tourism in Ukraine] Visnyk KhNU imeni VN Karazina. Serija «Mizhnarodni vidnosyny
IS Posokhov, AV Saghajdachna
Ekonomika. Krajinoznavstvo. Turyzm 9, 203-2012, 2019
72019
Osoblyvosti formuvannia ta realizatsii turystychnoi polityky derzhavy: mizhnarodnyi, natsionalnyi, rehionalnyi dosvid [Features of Formation and Realization of Tourist Policy …
OV Boiko, II Volkova, HI Haponenko, YP Hrytsak, AP Husliev, NI Danko, ...
Kherson, KhNU, 2013
72013
Сучасний стан і структура європейського ринку готельних послуг
ІС Посохов
ХНУ імені ВН Каразина, 2017
62017
Історія туризму: навчальний посібник (для студентів спеціальності «Туризм»)
СІ Лиман, АЮ Парфіненко, ІС Посохов
Суми: ПФ «Видавництво “Університетська книга 372, 16, 2018
52018
Туристичний імідж регіону: монографія
АЮ Парфіненко
АЮ Парфіненко–Х.: ХНУ імені ВН Каразіна 312, 2011
52011
Історичні реконструкції як перспективний напрям подієвого туризму в Україні
І Посохов
Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини, 178-185, 2016
42016
Розвиток індустрії туризму Німеччини: досвід для України
ІС Посохов, ЕВ Артєм’єв
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2013
42013
Университетский карцер
ИС Посохов
Universitates: Наука и просвещение, 36-41, 2009
42009
«Власна/чужа» книга: проблеми та перспективи боротьби з плагіатом
ІС Посохов
Український гуманітарний огляд, 60-74, 2012
32012
Технологии борьбы с плагиатом в студенческих работах по истории. Сравнительный опыт Харьковского и Майями университетов
ВА Куликов, ИС Посохов
Методичний вісник історичного факультету.–Х.: ХНУ імені ВН Каразіна, 55-65, 2010
32010
Історичні реконструкції як перспективний напрямок подієвого туризму в Україні
ІС Посохов
Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід …, 2016
22016
Харківські меморабілії: сувенірна продукція міста напередодні Євро-2012
І Посохов
Вісник Львівського університету. Серія географічна, 250-258, 2013
22013
Historical re-enactments in tourist practices and politics of memory
IS Posokhov
Humanities and Social Sciences, 35, 2018
12018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20