Follow
Музичук Г.М. (Galyna Muzychuk)
Музичук Г.М. (Galyna Muzychuk)
Учений секретар Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного
Verified email at botany.kiev.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Збереження і невиснажливе використання біорізноманіття України: стан та перспективи
ЮР Шеляг-Сосонко, ДВ Дубина, ЛП Вакаренко, ЯІ Мовчан, ЯП Дідух, ...
К.: Хімджест, 2003
152003
Проблеми збереження біорізноманітності рослин ex situ
ГММ Т.М. Черевченко, П.А. Мороз, С.І. Кузнецов
Інтродукція рослин, 7-13, 1999
13*1999
Концепція вдосконалення квітникового оформлення населених місць України та практичні рекомендації щодо поліпшення вуличних ландшафтів
ГМ Музичук
Роль ботанічних садів у зеленому будівництві міст, курортних та рекреаційних …, 2002
102002
Аналіз структури, принципи класифікації і оцінки колекційних фондів культурних рослин
ГМ Музичук
Інтродукція рослин, 3-7, 1999
101999
Система оцінки стабільності колекційних зразків квітково-декоративних рослин як складова програми збереження їх генофонду
Музичук
Інтродукція та акліматизація рослин, 65-67, 1995
91995
Первинна оцінка сортового різноманіття колекційного фонду роду Dahlia Cav. Національного ботанічного саду ім. ММ Гришка НАН України
Г Музичук, А Дорошенко
Вісник Львів. ун-ту. Серія біологічна 36, 24-30, 2004
7*2004
Квітниково-декоративні рослини роду Anemone L. у культигенній флорі світу та перспективи їх інтродукції в Україну
ПОП Музичук Г.М.
Інтродукція рослин, 29-41, 2009
52009
Система якісно-кількісних параметрів мінімально-репрезентативного колекційного фонду роду Dahlia Cav. Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України
ДАС Музичук Г.М.
Інтродукція рослин, 87-94, 2006
52006
Прогнозування успішності та економічної перспективності інтродукції видів квітниково-декоративних рослин родини макових (Papaveraceae Juss.) у Лісостеп та Полісся України
ГМ Музичук, ГО Горай, МВ Шевера
Донецький ботанічний сад НАН України, 2008
42008
Критерії добору зразків до колекційного фонду квітниково-декоративних рослин
Музичук
Проблеми експериментальної ботаніки та екології рослин, 42-44, 1997
41997
Каталог лікарських рослин ботанічних садів і дендропарків України: довідковий посібник
ВВ Мойсієнко
НІ Джуренко, АП Лебеда, ВВ Мойсієнко, 2009
32009
Нові підходи до розробки програм інтродукції та організації впровадження декоративних рослин у садівництво України
ГМ Музичук
Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.“Досягнення та проблеми інтродукції …, 2007
32007
Підсумки інтродукції квітково-декоративних рослин у Центральний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України
ГВФ Ященко М.П., Музичук Г.М.
Інтродукція та акліматизація рослин 25, 67-72, 1995
31995
Світовий асортимент культиварів квітниково-декоративних рослин родини ранникових (Scrophulariaceae Juss.) та перспективи їх інтродукції в Україну
ПВМ Музичук Г.М.
Інтродукція рослин, 46-52, 2005
22005
Квітниково-декоративні рослини родини ранникових (Scrophulariaceae Juss.) культигенної фракції флори України і світу
ПВМ Музичук Г.М.
Вісн. Нац. природничого музею. Сер. ботан., 342-354, 2004
22004
Види квітникових рослин родини Malvaceae Juss. у декоративному садівництві світу, перспективи їх використання в Україні
Р Музичук
Роль ботанічних садів в зеленому будівництві міст, курортних та рекреаційних …, 2002
2*2002
Морфологічні та екологічні особливості, перспективи інтродукції і досліджень квітниково-декоративних рослин роду Anemone L. в умовах Полісся і Лісостепу України
ГМ Музичук, ОП Перебойчук
Інтродукція рослин, 62-72, 2013
12013
Світлій пам’яті Йосипа Йосиповича Сікури
ЄЙ Андрик, СВ Клименко, ЕІ Когут, ГМ Музичук, ІІ Орос, ...
Український ботанічний журнал, 2016
2016
Репродуктивна здатність деяких видів роду Anemone L. в умовах культури
ОП Перебойчук, ГМ Музичук
Інтродукція рослин, 52-60, 2015
2015
Види рослин родини Ranunculaceae Juss. Червоної книги України в садовій культурі: стан та перспективи використання
МГ М.
Матеріали Міжнародної науково-практичної заочної конференції: Плодові …, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20