Євген Іващенко / Yevhen Ivashchenko / Евгений Иващенко
Євген Іващенко / Yevhen Ivashchenko / Евгений Иващенко
Національний технічний університет УКраїни
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Удосконалення норм закріплення рухомого складу на станційних коліях
ДМ Козаченко, ДН Козаченко, ОМ Пасічний, АН Пасичный, ...
Донецький інститут залізничного транспорту, Донецьк, 2013
32013
Формування багатошарових електроіскрових покриттів на залізі у вуглецевовмісних середовищах
КМ Храновська, ЄВ Іващенко, ГГ Лобачова
Металознавство та обробка металів, 2011
32011
Вплив хромового аноду на формування поверхневих шарів сплавів Fe–Cr при електроіскровому легуванні
ЄВ Іващенко, ГГ Лобачова, ЛФ Яценко, ВФ Мазанко
Вісник Українського матеріалознавчого товариства, 2010
32010
Особливості формування структури та властивості покриттів на сталі після електроіскрового легування у рідинних насичувальних середовищах з вуглецьвмісними порошками
СІ Сидоренко, ЄВ Іващенко, ГГ Лобачова
Металознавство та обробка металів, 27-34, 2014
22014
Формування поверхневого зміцненого шару при хіміко-термічній обробці заліза, поєднаній з електроіскровим легуванням
ЄВ Іващенко, ГГ Лобачова, ВФ Мазанко
Металознавство та обробка металів, 39-42, 2010
22010
Вплив складу міжелектродного середовища на структуру та мікротвердість сплавів заліза при електроіскровому легуванні цирконієм, титаном, хромом
ГГ Лобачова, ЄВ Іващенко, ЮМ Гаврилюк
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла …, 0
2
Особливості формування електроіскрових покриттів на поверхні сталі в процесі пошарового нанесення титану, алюмінію та заліза
ГГ Лобачова, ЄВ Іващенко, ДВ Доронін
Проблеми тертя та зношування, 75-79, 2017
12017
Створення функціональних покриттів на поверхні маловуглецевої сталі багатостадійним електроіскровим легуванням хромом та графітом у насичувальних середовищах
ЄВ Іващенко, ГГ Лобачова, НА Шаповалова, КЄ Ігнасюк
Проблеми тертя та зношування, 62-66, 2016
12016
Формування функціональних Cr–Zr та Cr–Ti електроіскрових покриттів на поверхні сталі Ст. 3
ГГ Лобачова, ЄВ Іващенко, СС Мороз
Металознавство та обробка металів, 53-58, 2015
12015
Формування структури в сплавах заліза з хромом та титаном при лазерній хіміко-термічній обробці
НВ Франчік, СІ Сидоренко, ЄВ Іващенко
Металознавство та обробка металів, 36-39, 2011
12011
Формування зносостійких покриттів лазерним легуванням заліза карбідом та нітридом титану
ЄВ Іващенко, НВ Франчік
Проблеми тертя та зношування, 214-220, 2010
12010
Формування зміцнених поверхневих шарів на залізі пошаровим електроіскровим легуванням
ЄВ Іващенко, ГГ Лобачова, ВФ Мазанко
Проблеми тертя та зношування, 210-215, 2010
12010
Структура дифузійних шарів сплавів заліза після лазерної обробки в насичуючих середовищах
ЄВ Іващенко, НВ Франчік, АС Ходаківський
Металознавство та обробка металів, 16-19, 2009
12009
ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ГРАФФИТИ В МЕЖЭЛЕКТРОДНОМ СРЕДЕ НА ОСНОВЕ ГЛИЦЕРИНА НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ЖЕЛЕЗА В ПРОЦЕССЕ ЭЛЕКРОИСКРОВОГО ЛЕГИРОВАНИЯ FE-АНОД
ГГ ЛОБАЧОВА, ЄВ ІВАЩЕНКО
Проблеми тертя та зношування, 104-109, 2019
2019
Структура та властивості Cr-, Zr-, Ti-електроіскрових покриттів на залізі
ГГ Лобачова, ЄВ Іващенко
Фізико-технологічний інститут металів та сплавів, 2019
2019
Вплив концентрації графіту у міжелектродному середовищі на основі гліцерину на структуру та властивості поверхневого шару заліза в процесі електроіскрового легування Fe-анодом
ГГ Лобачова, ЄВ Іващенко
Національний авіаційний університет, 2019
2019
Створення Cr-Ti ТА Ti-Cr покриттів на сталі 40х13 пошаровим електроіскровим легуванням у рідинному середовищі з порошком графіту
ГГ Лобачова, ЄВ Іващенко, ВМ Гурська
2018
Підвищення поверхневої твердості сталі 40Х13 пошаровим формуванням Ni-Cr ТА Cr-Ni електроіскрових покриттів
ГГ Лобачова, ЄВ Іващенко, ДВ Доронін
2018
Формування зносостійких зміцнених покриттів на поверхні сталі Ст. 3 послідовним електроіскровим легуванням хромом та міддю в інертному середовищі та на повітрі
ЄВ Іващенко, ГГ Лобачова, ОВ Вознюк
Проблеми тертя та зношування, 72-77, 2018
2018
Створення багатокомпонентних функціональних покриттів на сталі Ст. 3 пошаровим електроіскровим легуванням вольфрамом, нікелем та графітом
ГГ Лобачова, ЄВ Іващенко, НА Шаповалова, АО Мазурик
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20