Подписаться
Марина Ілляхова
Марина Ілляхова
ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України кафедра філософії і освіти дорослих
Подтвержден адрес электронной почты в домене umo.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Розвиток креативної компетентності педагогічних працівників у системі післядипломної освіти
МВ Ілляхова
НАПН України, ДВНЗ" Ун-т менедж. освіти", 2015
82015
Технології професійного розвитку педагогів: методичний порадник
ТМ Сорочан, МІ Скрипник, ЛТ Ніколенко, ЯЛ Катюк, ВВ Сидоренко, ...
ДВНЗ" Університет менеджменту освіти", 2016
72016
Модус андрагогіки у синергетичній моделі освіти
МВ Ілляхова
Ін-т обдаров. дитини НАПН України, 2014
62014
Синергетика і освіта
ВГ Кремень, ВВ Ільїн, ФП Власенко, ЛІ Войнаровська, МВ Ілляхова, ...
Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2014
62014
Безперервний професійний розвиток науково-педагогічних працівників у контексті розвитку європейського освітнього простору
МВ Ілляхова
Вісник Національного університету Чернігівський колегіум імені ТГ Шевченка …, 2019
52019
Андрагогічні принципи формування креативної особистості
МВ Ілляхова
Обдаровані діти–інтелектуальний потенціал держави: матеріали Міжнародної …, 2014
52014
Праксеологічний компонент у структурі креативності науково‐педагогічного працівника
МВ Ілляхова
Вісник післядипломної освіти. Серія: Педагогічні науки, 55-68, 2019
32019
Значення креативної компетентності педагогічних працівників у системі післядипломної освіти
МВ Ілляхова
Вісник післядипломної освіти, 70-72, 2015
32015
Сутність та специфіка креативної діяльності у системі неперервної освіти
МВ Ілляхова
Вісник післядипломної освіти, 37-46, 2014
32014
Креативні практики у безперервному професійному розвитку науково-педагогічних працівників
М Ілляхова
Український педагогічний журнал, 38-44, 2019
22019
Типологія креативного освітнього контенту в умовах цифрової творчості
МВ Ілляхова
Рекомендовано до друку вченою радою ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту …, 2018
22018
Креативна компетентність науково-педагогічного працівника: теоретико-методологічний аналіз
МВ Ілляхова
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2018
22018
Глобальні тенденції і проблеми розвитку освітньо–економічного потенціалу України
МВ Ілляхова
Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей, 283-290, 2015
22015
Творчість як фактор мотивації досягнень: навчальний посібник
ЛМ Сергеєва, ОВ Просіна, МВ Ілляхова
12023
Концептуалізація поняття «кайрос» у контексті професійного розвитку креативності науково-педагогічного працівника
МВ Ілляхова
Актуальні питання мистецької педагогіки 9, 28-34, 2019
12019
Креативність і творчість: дефініції понять
МВ Ілляхова
Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць …, 2019
12019
Організаційно-педагогічні умови розвитку професійної креативності науково-педагогічного працівника
МВ Ілляхова
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2019
12019
Теоретико-методологічний аспект формування креативної моделі освіти
МВ Ілляхова
НПУ імені МП Драгоманова, 2019
12019
Курикулум підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників закладів освіти галузі знань 01 Педагогічна освіта: зб. робочих навчальних …
ТМ Сорочан, ВВ Сидоренко, МІ Скрипник, АБ Єрмоленко, МВ Ілляхова, ...
ЦІППО, 2017
12017
Сучасні підходи до формування системно-креативного мислення в освіті
М Ілляхова
Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика, 61-67, 2013
12013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20