Мар'ян Іванович Долішній
Мар'ян Іванович Долішній
академік НАН України, д.е.н., професор, ІРД НАН України
Verified email at mail.lviv.ua - Homepage
TitleCited byYear
Регіональна політика на рубежі ХХ-ХХІ століть: нові пріоритети
МІ Долішній
К.: Наукова думка 520, 7, 2006
4942006
Регіональна політика на рубежі ХХ-ХХІ століть: нові пріоритети
МІ Долішній
К.: Наукова думка 520, 7, 2006
4942006
Ринкові механізми регіонального управління
М Долішній, О Мошенець
Регіональна економіка, 7-17, 2001
862001
Моделі державного регулювання в ринковій економіці
М Долішній, М Козоріз
Економіка України, 13-22, 1999
731999
Про рівномірність економічного розвитку регіонів України
М Долішній, ЯО Побурко, В Карпов
Регіональна економіка, 7-17, 2002
582002
Соціально-трудовий потенціал: теорія і практика
МІ Долішній, СМ Злупко
К.: Наукова думка, 1994
581994
Регіональна політика та механізми її реалізації
МІ Долішній
К.: Наук. думка, 2003
512003
Регіональна політика та механізми її реалізації
МІ Долішній
К.: Наук. думка, 2003
512003
Регiональна полiтика на рубежi ХХ-ХХI столiть: новi прiоритети
МI Долiшнiй
462006
Трудовий потенціал, зайнятість і ринок праці (теорія і практика)
МІ Долішній, СМ Злупко, ТС Злупко, ТБ Токарський
Львів: ІРД НАН України, 1997
451997
Економічний розвиток і екологічна безпека: шлях України/Проблеми сталого розвитку України
МІ Долішній, ВС Кравців
Київ:„БМТ, 69-80, 1998
421998
Актуальні завдання регіональної політики України в сучасних умовах
М Долішній
Регіональна економіка, 16-32, 2004
372004
Підприємництво в Україні: проблеми становлення і розвитку
МІ Долішній, МА Козоріз, ВП Мікловда, АС Даниленко
Ужгород: Карпати, 1997
371997
Глобалізація та її регіональні виміри
М Долішній, У Садова, Л Семів
Регіональна економіка, 7-24, 2002
342002
Актуальні завдання інтенсифікації соціально-економічного розвитку регіонів України
МІ Долішній
Регіональна економіка 2, 7-14, 2005
332005
Актуальні проблеми формування регіональної політики в Україні
МІ Долішній
Регіональна економіка, 7-18, 1999
331999
Соціально-психологічні компоненти трудового потенціалу
МІ Долішній
Демографічні аспекти відтворення трудового потенціалу, 86-92, 1994
321994
Трудовий потенціал і зайнятість: теоретичні основи та регіональні особливості
МІ Долішній, СМ Злупко, СІ Бандур
Ужгород: Карпати, 1997
311997
Регіональні основи транскордонного співробітництва
М Долішній, П Бєлєнький
Регіональна економіка, 50-58, 1996
311996
Маркетинг для менеджера
МВ Вачевський, МІ Долішній, ВГ Скотний
Стрий: Просвіта, 1993
311993
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20