Мар'ян Іванович Долішній
Мар'ян Іванович Долішній
академік НАН України, д.е.н., професор, ІРД НАН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене mail.lviv.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Регіональна політика на рубежі ХХ-ХХІ століть: нові пріоритети
МІ Долішній
К.: Наукова думка 520, 7, 2006
5642006
Регіональна політика на рубежі ХХ-ХХІ століть: нові пріоритети
МІ Долішній
К.: Наукова думка 520, 7, 2006
5642006
Ринкові механізми регіонального управління
М Долішній, О Мошенець
Регіональна економіка, 7-17, 2001
1162001
Моделі державного регулювання в ринковій економіці
М Долішній, М Козоріз
Економіка України, 13-22, 1999
721999
Регiональна полiтика на рубежi ХХ-ХХI столiть: новi прiоритети
МI Долiшнiй
Киiв: Наукова думка, 2006
712006
Соціально-трудовий потенціал: теорія і практика
МІ Долішній, СМ Злупко
К.: Наукова думка, 1994
681994
Про рівномірність економічного розвитку регіонів України
М Долішній, ЯО Побурко, ВІ Карпов
Регіональна економіка, 7-17, 2002
652002
Тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу в Україні
ОВ Борисова
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 331-338, 2012
582012
Регіональна політика та механізми її реалізації
МІ Долішній, СМ Злупко, СЙ Вовканич
К.: Наук. думка, 2003
582003
Регіональна політика та механізми її реалізації
МІ Долішній, СМ Злупко, СЙ Вовканич
К.: Наук. думка, 2003
582003
Регіональна політика: методологія, методи, практика
МІ Долішній
МІ Долішний–Львів: НАН, Інститут регіональних досліджень, 2001
482001
Економічний розвиток і екологічна безпека: шлях України/Проблеми сталого розвитку України
МІ Долішній, ВС Кравців
Київ:„БМТ, 69-80, 1998
461998
Трудовий потенціал, зайнятість і ринок праці (теорія і практика)
МІ Долішній, СМ Злупко, ТС Злупко, ТБ Токарський
Львів: ІРД НАН України, 1997
461997
Актуальні завдання регіональної політики України в сучасних умовах
М Долішній
Регіональна економіка, 16-32, 2004
432004
Маркетинг для менеджера
МВ Вачевський, МІ Долішній, ВГ Скотний
Стрий: Просвіта, 1993
421993
Маркетинг для менеджера
МВ Вачевський, МІ Долішній, ВГ Скотний
Стрий: Просвіта, 1993
421993
Актуальні проблеми формування регіональної політики в Україні
МІ Долішній
Регіональна економіка, 7-18, 1999
411999
Зарубіжний досвід функціонування місцевих бюджетів та можливість його імплементації у вітчизняну практику
ОІ Тулай
402007
Стратегічні фактори глобальної конкуренції і механізми забезпечення конкурентоспроможності регіонів
МІ Долішній
Конкурентоспроможність: проблеми науки і практики: монографія.–Х.: ІНЖЕК, 9-31, 2006
392006
Соціально-психологічні компоненти трудового потенціалу
МІ Долішній
Демографічні аспекти відтворення трудового потенціалу, 86-92, 1994
391994
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20