Крижанівський Віталій Григорович
Крижанівський Віталій Григорович
Уманський державний аграрний університет
Підтверджена електронна адреса в udau.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Щільність ґрунту на посівах гороху, пшениці озимої та буряка цукрового залежно від основного обробітку
ВГ Крижанівський, ПВ Костогриз
Умань, 2010
52010
Вологозабезпеченнсть рослин гороху, пшениці озимої та буряку цукрового за різних заходів основного обробітку
ВГ Крижанівський
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Агрономія і …, 2015
12015
ОЗЯЙСТВЕННО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ ОЗИМОЙ НА МАНЬКОВСКИЙ СОРТОИСПЫТАТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ
ВГ КРИЖАНІВСЬКИЙ
Наукові доповіді НУБіП України, 15-15, 2019
2019
Забезпеченість ґрунту нітратним азотом за різних заходів основного обробітку
ВГ Крижанівський
Корми і кормовиробництво, 115-119, 2017
2017
Вміст структурних агрегатів ґрунту на період цвітіння гороху, пшепиці озимої та буряку цукрового за різних заходів основного обробітку
ВГ Крижанівський
Корми і кормовиробництво, 150-155, 2017
2017
Вплив варіантів основного обробітку в сівозміні на деякі показники будови чорнозему опідзоленого
ВГ Крижанівський
Умань, 2017
2017
Засміченість ґрунту перед сівбою гороху, пшениці озимої та буряку цукрового за різних заходів основного обробітку
ВГ Крижанівський
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва …, 2017
2017
Сергій Шелухін та єлисаветградці через призму листування початку 1890-х років
В Крижанівський
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2015
2015
Поживний режим ґрунту ланки п’ятипільної сівозміни
ВГ Крижанівський, ПВ Костогриз
Корми і кормовиробництво, 134-138, 2015
2015
Экономическая и энергетическая эффективность выращивания гороха, пшеницы озимой и сахарной свеклы при различных мероприятиях основной обработки почвы
ВГ КРИЖАНІВСЬКИЙ
Агробіологія, 27-31, 2015
2015
Економічна та енергетична ефективність вирощування гороху, пшениці озимої та буряку цукрового за різних заходів основного обробітку ґрунту
ВГ Крижанівський
Агробіологія, 27-31, 2015
2015
Урожайність гороху, пшениці озимої та буряку цукрового на фоні різних заходів основного обробітку ґрунту
ПВ Костогриз, ВГ Крижанівський
Миколаївський національний аграрний університет, 2015
2015
ПОЖИВНИЙ РЕЖИМ ҐРУНТУ ЛАНКИ П'ЯТИПІЛЬНОЇ СІВОЗМІНИ
ПВ Костогриз, ВГ Крижанівський
Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН, 2015
2015
Поживний режим ґрунту під посівами гороху, пшениці озимої та буряків цукрових за різних способів основного обробітку
ПВ Костогриз, ВГ Крижанівський
Харків, 2014
2014
Забур’яненість посівів у ланці п’ятипільної сівозміни залежно від заходів основного обробітку ґрунту
ВГ Крижанівський
Умань, 2011
2011
ПЛОТНОСТЬ ПОЧВЫ ПОСЕВА ГОРОХА, ПШЕНИЦЫ ОЗИМОЙ И СВЕКЛЫ САХАРНОЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ
ВГ КРИЖАНІВСЬКИЙ, ПВ КОСТОГРИЗ
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва 1 …, 2010
2010
Біологічна активність чорнозему опідзоленого в ланці п’ятипільної сівозміни залежно від заходів основного обробітку ґрунту
ВГ Крижанівський, ПВ Костогриз
Біла церква, 2010
2010
. Біологічна активність ґрунту під посівами гороху, пшениці озимої та буряків цукрових на фоні різних заходів основного обробітку
ВГ Крижанівський
Умань, 2009
2009
УРОЖАЙНІСТЬ ГОРОХУ, ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ТА БУРЯКА ЦУКРОВОГО НА ФОНІ РІЗНИХ ЗАХОДІВ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ
В Крижанівський
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–19