Лідія Григорівна Тарапата-Більченко
Лідія Григорівна Тарапата-Більченко
СумДПУ імені А.С.Макаренка, факультет мистецтв, кафедра музично-інструментального виконавства
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Музика як модель світобудови (досвід культурологічного дослідження) [Текст] : автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.04
ЛГ Тарапата
Харківський держ. ун-т. http://cheloveknauka.com/muzyka-kak-model …, 1998
101998
Філософія музики: навчально-методичний посібник для студентів та магістрантів факультету мистецтв
ЛГ Тарапата-Більченко
Суми: СумДПУ ім. АС Макаренка, 2004
62004
«Гармония мира» как мировоззренческая парадигма (о роли музыки в процессе семантизации мира)
ЛГ Тарапата-Бильченко
Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції : Збірник наукових …, 2005
32005
Світ у масштабі звукоряду : семантичний простір музично-космологічної ідеї
ЛГ Тарапата
Сучасна картина світу: інтеграція наукового та позанаукового знання http …, 2002
32002
Зміст музично-інструментальної підготовки педагога-хореографа
ЛГ Тарапата-Більченко
Актуальні питання мистецької освіти та виховання http://nbuv.gov.ua/j-pdf …, 2014
22014
Інтеграційний потенціал філософії музики у фаховій підготовці музиканта-педагога
ЛГ Тарапата-Більченко
Теоретичні питання культури, освіти, виховання : Збірник наукових праць, – С …, 2007
2*2007
Педагогічний азимут та світоглядні горизонти філософії музики
Л Тарапата-Більченко
Філософія освіти : наук. часопис http://www.philosopheducation.com/index …, 2011
12011
Філософія музики : навч. посібник для студентів та магістрантів факультету мистецтв
ЛГ Тарапата-Більченко
навч. посібник для студ. та магістрант, – 76 с., 2004
1*2004
Вища музична освіта України: виклики і стимули китайської освітньої міграції
ЛГ Тарапата-Більченко
Інститут вищої освіти НАПН України, 2018
2018
Філософський нарис про майбутнє музики
ЛГ Тарапата-Більченко
ФОП Цьома СП, 2018
2018
С. Прокофьев и Дм. Шостакович: пути самоактуализации художника в пространстве Культуры" Два"
ЛГ Тарапата-Більченко
Сумський державний педагогічний університет імені АС Макаренка, 2017
2017
Аксіологічні домінанти філософії музики
ЛГ Тарапата-Більченко
2016
ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СЦЕНІЧНОГО ХВИЛЮВАННЯ ТА ПЕРЕДСТАРТОВОГО СТАНУ
ІО Калиниченко, ЛГ Тарапата-Більченко, СП Зуєв
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: Головний редактор, 335, 2016
2016
Філософія музики в системі музично-педагогічної освіти
Тарапата-Більченко
Педагогічні науки http://www.twirpx.com/file/1027184, – С. 504-510., 2003
2003
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–14