Подписаться
Юлія Гаркавенко
Юлія Гаркавенко
ДНУ ім. О.Гончара, Факультет систем і засобів масової комунікації, Oles Honchar Dnipro National
Подтвержден адрес электронной почты в домене dnu.dp.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Особливості розвитку медіаосвіти в Україні на сучасному етапі
ОІ Обласова, ЮС Степанченко
Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, 2012
62012
Мас-медійні джерела гетеростереотипізації України: комунікаційний аспект
ЮС Гаркавенко
Автореферат дисертації на здобуття наук. ст. канд. наук із соц. kомунікацій …, 2019
52019
Гетеростереотипізація української культури у якісних друкованих ЗМІ Великобританії та Франції як ознака перехідності (за матеріалами публікацій на літературну тематику)
ЮС Гаркавенко
Держава та регіони. Серія "Соціальні комунікації", 82-87, 2017
42017
Гетеростереотип України у дискурсі якісних британських видань
МВ Бутиріна, ЮС Гаркавенко
Communications and communicative technologies, 22-28, 2018
32018
Гетеростереотипізація України у британських та німецьких друкованих ЗМІ
ЮС Гаркавенко
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Соціальні комунікації, 20-24, 2015
32015
Стереотип перехідного періоду: медіастереотипізація України в якісних виданнях Великобританії, Німеччини та Франції
ЮС Гаркавенко
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2017
22017
Вплив сучасних тенденцій розвитку газетного ринку Німеччини на процес гетеростереотипізації України в якісних німецьких виданнях
Y Garkavenko
Communications and Communicative Technologies 25 (12), 12-18, 2017
22017
Гетеростереотипізація України у британській якісній пресі
МВ Бутиріна, ЮС Гаркавенко
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія …, 2016
22016
Трансформація медіарецепції інституту президентства в Україні (за матеріалами європейських видань)
ЮС Гаркавенко
AND COMMUNICATIVE TECHNOLOGIES, 26, 2020
12020
Медіарецепція ПР-діяльності у дискурсі британських та українських якісних видань: порівняльний аналіз
ЮС Гаркавенко
Communications and communicative technologies, 26-31, 2019
12019
Робоча програма навчальної дисципліни
ОВ Мартиненко
2021
«КРИМСЬКЕ ПИТАННЯ» У КОНТЕКСТІ ВИСВІТЛЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ЄВРОПЕЙСЬКИМИ ЗМІ
ЮС Гаркавенко
Людина в українському суспільстві в системі цінностей прав людини: сучасний …, 2021
2021
Особливості творення культурного медіаконтенту міста (на прикладі програми «Культурна столиця»)
ЛВ Темченко, ЮС Гаркавенко
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2020
2020
Гомогенізація контенту в медіарепрезентаціях білоруських подій: досвід європейських ЗМІ
ГЮС Бутиріна М.В.
Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. 4 (44), 42-28, 2020
2020
Медіарецепція ПР-діяльності у дискурсі британських та українських якісних видань: порівняльний аналіз
ГЮ С.
Communications and Communicative Technologies, 26-31, 2019
2019
МЕДІАОСВІТА У ЗВО УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ
ЮС Гаркавенко
проф. К. Іллюмінаті Поркарі; проф. В. Карайоргіс; д. політ. н., проф. С …, 2018
2018
Photograph as a Source of Stereotypes: Issue of Stereotypization of Ukraine in British, German and French Mass-Media Discourse
ГЮ С.
Spheres of Culture 17, 509-514, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–17