Євген Мартин
Євген Мартин
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, інститут цивільного захисту, завідувач кафедри управління проектами, інформаційних технологій та телекомунікацій, д.т.н., професор
Підтверджена електронна адреса в ldubgd.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Візуальне програмування задач механіки із залуче-нням геометричних засобів CAD- систем
ЛСЄ Мартин Є.В., Гумен О.М.
Прикл. геом. та інж. графіка 55 (4), С.68 – 75, 2012
9*2012
Графічні інформаційні технології у підготовці фахівців технологічних спеціальностей
ОМ Гумен, СЄ Лясковська, ЄВ Мартин
Теорія і методика електронного навчання: зб. нак. пр.–Кривий Ріг …, 2013
72013
Графічні інформаційні технології у підготовці фахівців технологічних спеціальностей
ОМ Гумен, СЄ Лясковська, ЄВ Мартин
Теорія і методика електронного навчання: зб. нак. пр.–Кривий Ріг …, 2013
72013
Об’єктно–орієнтоване упра-вління проектами маршрут-них перевезень засобами GPS-моніторингу
ОЮР Мартин Є.В., Хмель П., ПідгородецькийЯ.І.
Вісник ЛДУБЖД, С.101-107, 2013
7*2013
Сфери комплексного простору
МС Гумен, ЄВ Мартин, АГ Ренкас
Прикладна геометрія та інженерна графіка.–К.: КНУБА, 37-40, 2002
72002
Геометрична інтерпретація моделі комплексного простору
МС Гумен, ЄВ Мартин
Збірка праць міжнародної науковопракт. конф.“Сучасні проблеми геометричного …, 1998
71998
Metody representacji modeli w zarzadzaniu zorientowanym projektowo transgranicznych jednostek operacyino – ratowniczych
MYV Chmiel P., Olenjuk J., Pidgorodecky Ya.
Technika, Informatyka, Inzynieria bezpieczenstwa, P.31 – 48, 2014
6*2014
Геометрія комплексного простору стосовно формування областей стійкості та оптимізації параметрів регульованих систем
ЄВ Мартин
ЄВ Мартин, КНУБА, 2000
62000
До графічного відображення фазового простору функцій комплексних змінних
МС Гумен, ЄВ Мартин
Прикладна геометрія та інженерна графіка.–К.: КДТУБА, 41-43, 1998
51998
Організація діяльності добровільної пожежної охорони відповідно до ергономічних вимог
ВІ Небелюк, ЄВ Мартин
Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 78-87, 2016
42016
Моделювання процесів проектно-орієнтованого управління пожежно-рятувальними підрозділами транскордонних територій
П Хмель, ЄВ Мартин
Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 123-129, 2014
42014
Комплексне креслення для відображення функції комплексної змінної
ЄВ Мартин
Прикладная геометрия и инженерная графика.–Мелітополь: ТДАТА, 89-92, 1998
41998
Геометричні засоби багатовимірних просторів у проектно-орієнтованому управлінні транскордонними оперативно-рятувальними підрозділами
ПЯІ Мартин Є.В., Хмель П.
Математика. Геометрія. Інформатика. 1, С.231 – 239, 2014
3*2014
Геометричне моделювання областей параметрів пожежнотехнічних систем
ЄВ Мартин
Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво.-Луцьк.-ЛНТУ …, 2011
32011
Взаємозв’язок комплексних і дійсних параметрів у просторі K4
ЄВ Мартин
Прикладна геометрія та інженерна графіка. Праці Таврійської державної …, 2002
32002
Облаштування пожежної частини добровільної пожежної охорони в об’єднаних територіальних громадах
ВІ Небелюк, ЄВ Мартин
Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 30-37, 2018
22018
Інформаційні графічні засоби подання простору температурного поля промислових будівель
ОМ Гумен, ЄВ Мартин, НА Сподинюк, СЄ Лясковська
Вісник Херсонського національного технічного університету, 269-273, 2017
22017
Деякі аспекти моделювання процесів проектно – орієнтованого управління транскордонними оперативно – рятувальними загонами
ХП Мартин Є.В.
Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності, С.189-190, 2014
2*2014
Геометричні аспекти удосконалення управління протипожежною службою
ЄВ Мартин
Прикладна геометрія та інженерна графіка. Праці Таврійської державної …, 2002
22002
Комп’ютерне моделювання процесів проектно-орієнтованого управління дуальними системами
П Хмель, ЄВ Мартин, СЄ Лясковська
Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 61-68, 2016
12016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20