Подписаться
Irene Radchenko
Irene Radchenko
Ukrainian State University of Railway Transport
Подтвержден адрес электронной почты в домене kart.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Тьютор у системі кадрового забезпечення дистанційної освіти в США
РІ Б.
Пріоритетні напрями вирішення актуальних проблем виховання і освіти : зб …, 2015
2015
Упровадження електронного навчання в учбовий процес ВНЗ
РІ Б.
Фактори розвитку педагогіки і психології в ХХІ столітті : зб.тез міжнар …, 2015
2015
Основи організації самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів
РІ Б.
Проблеми управління та удосконалення якості підготовки фахівців. Інтеграція …, 2014
2014
Методичні вказівки з розвитку комунікативної компетенції до розмовної теми «Україна» (французька мова)
РІ Б.
Харків: УкрДАЗТ, 2013
2013
Методичні вказівки з розвитку комунікативної компетенції за країнознавчою темою «Українська державна академія залізничного транспорту»
РІ Б.
Харків: УкрДАЗТ, 2013
2013
Удосконалення професійних якостей викладача іноземних мов
РІ Б.
Підготовка вищого навчального закладу до акредитації у сучасних умовах …, 2012
2012
Тестові завдання для самостійного оцінювання знань студентів I та II курсу всіх факультетів (французька мова)
РІ Б.
Харків: УкрДАЗТ, 2011
2011
Нові інформаційні технології в навчанні
РІ Б.
Зростання ролі інформаційних технологій у формуванні науково-методичного …, 2011
2011
Методичні вказівки з розвитку комунікативної компетенції за країнознавчою темою «Франція» для студентів I курсу всіх факультетів (французька мова)
РІ Б.
Харків: УкрДАЗТ, 2009
2009
Методичні вказівки з розвитку навичок професійно орієнтованого читання технічних текстів для студентів II курсу факультетів УПП, механічного та будівельного (французька мова)
РІ Б.
Харків: УкрДАЗТ, 2008
2008
Освоєння нового слова через конотативне осмислення
РІ Б.
Проблеми сучасної зарубіжної літератури. Проблеми сучасної лінгвістики …, 2002
2002
Про деякі засоби утворення іронії
РІ Б.
Філологічні студії : науковий часопис, 118-121, 2001
2001
Культурологічна конотація як важливий фактор міжмовного спілкування
РІ Б.
Проблеми сучасної зарубіжної літератури. Проблеми сучасної лінгвістики …, 2001
2001
Эмфемизмы как проявление индивидуально-психологического и социального поведения человека
РІ Б.
Вісник ХДУ: "Романо-германська філологія", 17-22, 1999
1999
Проблемы коннотативной адекватности английской и русской лексики
РІ Б.
Методологічні проблеми перекладу на сучасному етапі : зб. наук. пр, 148-152, 1999
1999
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–15