Irene Radchenko
Irene Radchenko
Ukrainian State University of Railway Transport
Подтвержден адрес электронной почты в домене kart.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Тьютор у системі кадрового забезпечення дистанційної освіти в США
РІ Б.
Пріоритетні напрями вирішення актуальних проблем виховання і освіти : зб …, 2015
2015
Упровадження електронного навчання в учбовий процес ВНЗ
РІ Б.
Фактори розвитку педагогіки і психології в ХХІ столітті : зб.тез міжнар …, 2015
2015
Основи організації самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів
РІ Б.
Проблеми управління та удосконалення якості підготовки фахівців. Інтеграція …, 2014
2014
Удосконалення професійних якостей викладача іноземних мов
РІ Б.
Підготовка вищого навчального закладу до акредитації у сучасних умовах …, 2012
2012
Нові інформаційні технології в навчанні
РІ Б.
Зростання ролі інформаційних технологій у формуванні науково-методичного …, 2011
2011
Освоєння нового слова через конотативне осмислення
РІ Б.
Проблеми сучасної зарубіжної літератури. Проблеми сучасної лінгвістики …, 2002
2002
Про деякі засоби утворення іронії
РІ Б.
Філологічні студії : науковий часопис, 118-121, 2001
2001
Культурологічна конотація як важливий фактор міжмовного спілкування
РІ Б.
Проблеми сучасної зарубіжної літератури. Проблеми сучасної лінгвістики …, 2001
2001
Эмфемизмы как проявление индивидуально-психологического и социального поведения человека
РІ Б.
Вісник ХДУ: "Романо-германська філологія", 17-22, 1999
1999
Проблемы коннотативной адекватности английской и русской лексики
РІ Б.
Методологічні проблеми перекладу на сучасному етапі : зб. наук. пр, 148-152, 1999
1999
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–10