Підписатись
Anatoliy Kryzhanovsky
Anatoliy Kryzhanovsky
Підтверджена електронна адреса в onua.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Правопорядок суверенної України: становлення та тенденції розвитку (загальнотеоретичне дослідження)
АФ Крижановський
Одес. нац. юрид. акад. Одеса 469, 2009
402009
Доктрина правового порядку в Україні: генезис, сучасний стан і перспективи
А Крижановський
Право України, 229-241, 2013
132013
Законність і правопорядок:«сіамські близнюки» чи самостійні правові категорії
АФ Крижановський
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ, 1, 2011
122011
Правопорядок у суспільно-правничих контекстах: спроба системного бачення
АФ Крижановський
Актуальні питання реформування правової системи України, 1-2, 2007
92007
Методологія та структура державознавства: кілька гостроактуальних проблем
АФ Крижановський, ОВ Коломоєць
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Юриспруденція, 9-12, 2013
72013
Правова поведінка в понятійно-категоріальному зрізі теоретичної і прикладної юриспруденції
АФ Крижановський
Південноукраїнський правничий часопис, 67-69, 2010
52010
Методологічні та методичні засади кримінологічного обслуговування діяльності територіальних органів національної поліції
А Крижановський
Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні …, 2018
32018
Участь Великої Британії у військово-гуманітарних операціях і місіях Європейського Союзу
АВ Грубінко
32017
Актуальні грані загальнотеоретичної юриспруденції
ЮМ Оборотов, ВВ Завальнюк, ВВ Дудченко, НМ Крестовська, ...
Фенікс, 2012
32012
Правовий порядок як система: образ і структура
АФ Крижановський, АФ Крижановский
Одеса: Фенікс, 2012
22012
Правовий порядок суверенної України: становлення та тенденції розвитку (загальнотеоретичне дослідження)
АФ Крижановський, АФ Крижановский
22009
Covid-19, право і правовий порядок: метаморфози епохи пандемії
А Крижановський
Юридичний вісник, 7-16, 2020
12020
Конституційні імперативи сучасного правового порядку
А Крижановський
Юридичний вісник, 9-14, 2016
12016
Історіософія правового порядку: спроба загальноцивілізаційного дискурсу
А Крижановський
Вісник Національної академії правових наук України, 72-77, 2013
12013
Загальна теорія права та держави
АФ Крижановський, НМ Крестовська, ЛГ Матвєєва, СМ Скуріхін, ...
Одеса: НУ" ОЮА", 2022
2022
Загальна теорія права та держави: навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти Національного університету «Одеська юридична академія», факультетів: ФПС, СПФ, ФМПВ
СМ Скуріхін, СМ Скуріхін, НМ Крестовська, НМ Крестовська, ...
Одеса: Фенікс, 2022
2022
JUS LIMITIS КОРДОННЕ (ПРИКОРДОННЕ) ПРАВО В СИСТЕМІ ПРАВА УКРАЇНИ: ЩОДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ
АФ Крижановський, ОВ Матвєєв
Київський часопис права, 31-37, 2021
2021
Методологія галузевої науки: методичні рекомендації для здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового рівня (галузь знань 08 «Право», спеціальність 081 «Право»)
АФ Крижановський, АФ Крижановський
Одеса, 2021
2021
Міждисциплінарні дослідження в юриспруденції: методичні рекомендації для здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового рівня (галузь знань 08 «Право», спеціальність 081 …
АФ Крижановський, АФ Крижановський
Одеса, 2021
2021
Сучасна держава: методичні рекомендації для здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового рівня (галузь знань 08 «Право», спеціальність 081 «Право»)
АФ Крижановський, АФ Крижановський
Одеса, 2021
2021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20