Подписаться
Dmyrto Bohatyrov
Dmyrto Bohatyrov
Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ, КНТУ, CUNTU)
Подтвержден адрес электронной почты в домене kntu.kr.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Вітчизняне технічне забезпечення сучасних процесів у рослинництві National technical support of modern processes in plant growing
ВМ Сало, ДВ Богатирьов, СМ Лещенко, МІ Савицький
Техніка і технології АПК, 16-19, 2014
232014
Технічне забезпечення підготовки зерна до зберігання: монографія
ВМ Сало, ПГ Лузан, ДВ Богатирьов
Кіровоград: СПД ФО Лисенко ВФ, 2014
92014
Машини для обробітку ґрунту та внесення добрив Machines for soil cultivation and fertilizer
ВМ Сало, СМ Лещенко, ПГ Лузан, ЮВ Мачок, ДВ Богатирьов
Мачулін, 2016
82016
Експериментальні дослідження впливу швидкості руху котка-подрібнювача на якість подрібнення рослинних решток кукурудзи
ДВ Богатирьов, ВМ Сало, СМ Лещенко, ЮВ Мачок
Сільськогосподарські машини, 10-17, 2015
82015
Аналіз господарських випробовувань котка-подрібнювача рослинних решток соняшника
ДВ Богатирьов, ВМ Сало
КНТУ, 2013
82013
Обґрунтування перспективних напрямів конструкцій подрібнювачів рослинних решток
ДВ Богатирьов, ВМ Сало, ВІ Носуленко, ДВ Мартиненко
Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, 39-43, 2012
82012
Перспективний напрямок інтенсифікації повітряної сепарації зерна
ОВ Нестеренко, ОМ Васильковський, СМ Лещенко, ДІ Петренко, ...
Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного …, 2012
72012
Технічне за­без­пе­чен­ня про­цесів подрібнен­ня рос­лин­них ре­ш­ток
В Сало, Д Богатирьов
http://propozitsiya.com/?page=149&itemid=5026&number=171, 134-136, 2015
62015
Підвищення точності вимірювання силових параметрів при діагностуванні гальмівних систем автомобілів
ВО Дубовик, ЮА Невдаха, ІФ Василенко, ДВ Богатирьов, ВА Дубовик, ...
ЦНТУ, 2019
42019
Vitchyzniane tekhnichne zabezpechennia suchasnykh protsesiv u roslynnytstvi [Domestic technical support of modern processes in plant growing] Tekhnika i tekhnolohii APK
VM Salo, DV Bohatyrov, SM Leshchenko, MI Savytskyi
Tekhnika i tekhnolohii APK–Machinery and technologies of AIC, 10 (61), 16-19, 2014
42014
INFLUENCE OF EQUAL-AREA PROJECTION OF THE CYLINDER DRUM’S CROSS-SECTION HEIGHT ON THE DESCRIPTION ACCURACY OF ITS OVERCOMING THE AIR RESISTANCE FORCE
DV Bohatyrov, VM Salo, ОА Kyslun, IO Skrynnik, RV Kisilov
INMATEH - Agricultural Engineering 52 (no.2), 7-12, 2017
32017
Вiтчизняне технiчне забезпечення сучасних процесiв у рослинництвi
ВМ Сало, ДВ Богатирьов, СМ Лещенко, МI Савицький
Технiка i технологiї АПК. Науково-виробничий журнал, 16, 2014
32014
Експериментальні дослідження впливу параметрів зерносушарки каскадного типу на показники її роботи
ДВ Богатирьов, ММ Петренко, ІО Скриннік, СМ О.
Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин …, 2006
3*2006
ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ПНЕВМОІМПУЛЬСНОЇ МАШИНИ ДЛЯ СЕПАРАЦІЇ НАСІННЯ ЗА ГУСТИНОЮ: дис. на здоб. наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.05. 11.«Машини і засоби механізації …
Д Богатирьов, D Bohatyrov, Д Богатырев
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2 …, 2005
32005
Наукові основи сепарації зерна на решетах з клиноподібною формою отворів
ВМ Сало, ПГ Лузан, ДВ Богатирьов
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID …, 2013
22013
Визначення впливу основних параметрів при експериментальних дослідженнях сушіння зернового матеріалу в киплячому стані
ІО Скриннік, МО Федотова (Скриннік), ДВ Богатирьов, ВВ Яцун, Д ВВ
Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин …, 2012
22012
Гідродинамічна модель процесу сушіння насіння сільськогосподарських культур для продовольчих потреб
ІО Скриннік, МО Федотова, ММ Петренко, ОА Кислун, ДВ Богатирьов
Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, 55-61, 2011
22011
Визначення швидкості фільтрації та гідравлічного опору на каскадах сіток зерносушарки касетного типу
ДВ Богатирьов, ММ Петренко, ІО Скриннік
Праці Таврійської державної агротехнічної академії, 160-165, 2005
2*2005
Експериментальні дослідження пневмоімпульсної сепарації за густиною
ДВ Богатирьов, ММ Петренко
Вісник ТДТУ, 23-34, 2005
2*2005
Теоретичні дослідження пневмоімпульсної сепарації за густиною
ММ Петренко, ДВ Богатирьов
Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин …, 2002
2*2002
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20