Dmyrto Bohatyrov
Dmyrto Bohatyrov
Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ, КНТУ, CUNTU)
Підтверджена електронна адреса в kntu.kr.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Вітчизняне технічне забезпечення сучасних процесів у рослинництві National technical support of modern processes in plant growing
ВМ Сало, ДВ Богатирьов, СМ Лещенко, МІ Савицький
Техніка і технології АПК, 16-19, 2014
192014
Експериментальні дослідження впливу швидкості руху котка-подрібнювача на якість подрібнення рослинних решток кукурудзи
ДВ Богатирьов, ВМ Сало, СМ Лещенко, ЮВ Мачок
Сільськогосподарські машини, 10-17, 2015
82015
Аналіз господарських випробовувань котка-подрібнювача рослинних решток соняшника
ДВ Богатирьов, ВМ Сало
Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, 12-17, 2013
82013
Обґрунтування перспективних напрямів конструкцій подрібнювачів рослинних решток
ДВ Богатирьов, ВМ Сало, ВІ Носуленко, ДВ Мартиненко
Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, 39-43, 2012
72012
Перспективний напрямок інтенсифікації повітряної сепарації зерна
ОВ Нестеренко, ОМ Васильковський, СМ Лещенко, ДІ Петренко, ...
Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного …, 2012
52012
INFLUENCE OF EQUAL-AREA PROJECTION OF THE CYLINDER DRUM’S CROSS-SECTION HEIGHT ON THE DESCRIPTION ACCURACY OF ITS OVERCOMING THE AIR RESISTANCE FORCE
DV Bohatyrov, VM Salo, ОА Kyslun, IO Skrynnik, RV Kisilov
INMATEH - Agricultural Engineering 52 (no.2), 7-12, 2017
32017
Вiтчизняне технiчне забезпечення сучасних процесiв у рослинництвi
ВМ Сало, ДВ Богатирьов, СМ Лещенко, МI Савицький
Технiка i технологiї АПК. Науково-виробничий журнал, 16, 2014
32014
Експериментальні дослідження впливу параметрів зерносушарки каскадного типу на показники її роботи
ДВ Богатирьов, ММ Петренко, ІО Скриннік, СМ О.
Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин …, 2006
2*2006
Теоретичні дослідження пневмоімпульсної сепарації за густиною
ММ Петренко, ДВ Богатирьов
Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин …, 2002
2*2002
Підвищення точності вимірювання силових параметрів при діагностуванні гальмівних систем автомобілів
ВО Дубовик, ЮА Невдаха, ІФ Василенко, ДВ Богатирьов, ВА Дубовик, ...
ЦНТУ, 2019
12019
Сільськогосподарські машини вітчизняного виробництва для реалізації систем ґрунтозахисних та енергоощадних технологій
ВМ Сало, СМ Лещенко, ДВ Богатирьов, СН Лещенко, ДВ Богатырев
ЦНТУ, 2017
12017
ВИЗНАЧЕННЯ ЕКВІВАЛЕНТНОЇ ПРОЕКЦІЇ ВИСОТИ ПЕРЕТИНУ БАРАБАНА З ПАРНОЮ КІЛЬКІСТЮ НОЖІВ
ДВ Богатирьов, ВМ Сало, ОА Кислун
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE WORLD SCIENCE 1 (8), 5-9, 2016
12016
Современные сельскохозяйственные орудия для измельчения растительных остатков
Д Богатырёв, В Сало
Simpozionului Ştiinţifico-Practic Internaţional „Realizări şi perspective în …, 2015
12015
Наукові основи сепарації зерна на решетах з клиноподібною формою отворів
ВМ Сало, ПГ Лузан, ДВ Богатирьов
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID …, 2013
12013
Теоретическое обоснование качественных показателей процесса пневмосепарации для многоуровневого введения зерна
А Нестеренко, С Лещенко, Д Петренко, Д Богатырёв, О Кислун
Polish Academy of Sciences University of Engineering and Economics in Rzeszów, 2013
12013
Визначення впливу основних параметрів при експериментальних дослідженнях сушіння зернового матеріалу в киплячому стані
ІО Скриннік, МО Федотова (Скриннік), ДВ Богатирьов, ВВ Яцун, Д ВВ
Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин …, 2012
12012
Гідродинамічна модель процесу сушіння насіння сільськогосподарських культур для продовольчих потреб
ІО Скриннік, МО Федотова, ММ Петренко, ОА Кислун, ДВ Богатирьов
КНТУ, 2011
12011
Визначення ефективності вловлювання шкідників
В Онопа, М Петренко, О Кислун, Д Богатирьов
Вісник Тернопільського державного технічного університету 12 (3), 69-74, 2007
12007
Інформаційні технології. Лабораторна робота
ДВ Богатирьов, ОВ Юрченко, ОВ Нестеренко, ІО Скриннік, ОА Кислун, ...
ЦНТУ, 2021
2021
Аналіз технологічних систем. Практичні роботи
ДВ Богатирьов, ІО Скриннік, ОВ Юрченко, ВА Мажара
ЦНТУ, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20